UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Komórki roślinne w warunkach stresu Tom I Komórki in vivo cz. I


Komórki roślinne w warunkach stresu  Tom I  Komórki in vivo  cz. I
  Cena:

przechowalnia

26,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
109
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

26,00 zł

Komórka jest podstawową jednostką struktury i funkcji organizmu zarówno pro-, jak i eukariotycznego. Opracowania książkowe z zakresu biologii komórki są zazwyczaj poświęcone jedynie komórkom organizmów rozwijających się w warunkach zbliżonych do optymalnych. Takie warunki mają najczęściej także komórki roślin będących uprawami polowymi. Są one bowiem stosunkowo dobrze chronione przed wpływem wielu czynników stresowych. Niedobór substancji pokarmowych uzupełniany jest nawożeniem, niedobór wody niweluje irygacja, przed chorobami i szkodnikami chronią je czynniki biologiczne (lub częściej chemiczne), a niekorzystne oddziaływanie innych roślin wydatnie zmniejszają herbicydy.

Rośliny dziko rosnące zaś, aby przeżyć, muszą same przeciwstawiać się licznym niekorzystnym sytuacjom. Pojawiające się u nich w toku ewolucji zmiany umożliwiły uodpornienie się na działanie niekorzystnych czynników zarówno abiotycznych, jak i biotycznych. Tak więc mimo, a może wskutek, presji środowiska na świecie istnieje bardzo niewiele siedlisk pozbawionych roślinności. Rośliny charakteryzują się bowiem dużą plastycznością umożliwiającą im dostosowywanie się do różnorodnych warunków środowiskowych. Przystosowania mogą mieć charakter zmian morfologicznych i anatomicznych (np. częste w siedliskach pustynnych przekształcenia liści powodujące zmniejszenie niekontrolowanej utraty wody), fizjologicznych (umożliwiających np. zmniejszenie intensywności transpiracji w godzinach południowych) bądź biochemicznych. Obecnie badacze skoncentrowali się na poznaniu przede wszystkim ostatniego rodzaju przystosowań, który może obejmować zarówno pierwotny, jak i wtórny metabolizm, dostosowując go do określonych warunków środowiskowych ( np. suszy, zasolenia, dużych stężeń metali śladowych) i/lub obecności innych organizmów (np. bakterii czy grzybów).

Istnieje obszerna literatura odnosząca się do powyższych kwestii- jednak jest rozproszona głównie w postaci artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. W Polsce brakuje zaś podręcznika, który całościowo (tj. z uwzględnieniem biotycznych i abiotycznych czynników stresowych oraz metod kultur in vitro), a równocześnie przystępnie, wprowadzałby Czytelnika w zagadnienia związane z reakcjami komórek roślinnych na te czynniki. Przedkładamy zatem taką publikację, która pomyślana jest jako źródło wiadomości koniecznych do zrozumienia podstaw reakcji komórek roślinnych na czynniki stresowe. Stosowanie terminów technicznych i „żargonowych” ograniczyliśmy do minimum, tak aby ułatwiało poprawne rozumienie treści.

Podręcznik składa się z dwóch tomów. Pierwszy- obejmujący dwie części, omawia zarówno komórki prokariotyczne, jak i eukariotyczne oraz dodatkowo wirusy, wiroidy i priony w warunkach naturalnych (cz.1) oraz komórki roślinne znajdujące się pod wpływem czynników stresowych (biotycznych i abiotycznych) (cz.2). Poznanie i zrozumienie działania naturalnych mechanizmów pozwalających komórkom roślinnym funkcjonować w różnych środowiskach otworzyło możliwości praktycznego wykorzystania tych mechanizmów przez człowieka. Tym sprawom poświecono drugi tom niniejszego wydawnictwa. Opisano w nim komórki (a w mniejszym stopniu także tkanki i organy) roślinne funkcjonujące poza organizmem, w warunkach in vitro.

Naszym zamysłem było właśnie stworzenie książki, której zakres i poziom byłyby odpowiednie dla zgłębiających tę problematykę studentów biologii, leśnictwa, rolnictwa, a także innych kierunków i specjalności związanych z ochroną środowiska takich typów szkół wyższych, jak: uniwersytety, akademie rolnicze i politechniki, oraz dla osób dysponujących pewną wiedzą biologiczną, a zaangażowanych w ochronę środowiska.

Podręcznik w myśl naszych założeń dostarcza jedynie podstawowego zasobu wiadomości, natomiast Czytelnik poszukujący wiedzy na bardziej zaawansowanym poziomie znajdzie ją w partiach tekstu wyróżnionych mniejszą czcionką, a także w starannie dobranej literaturze załączonej na końcu każdego rozdziału lub podrozdziału. Całość zamyka słowniczek trudniejszych pojęć, umieszczony w tomie drugim.

Zdajemy sobie sprawę, że ta nasza pierwsza próba wielostronnego przedstawienia zagadnień związanych z komórkami roślinnymi in vivo i ich kultur in vitro nie jest wolna od niedociągnięć, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi krytyczne i sugestie dotyczące zarówno zakresu materiału, jak również jego interpretacji.

Dziękujemy Dziekanowi Wydziału Biologii UAM prof. dr. Hab. Andrzejowi Lesickiemu za wielkie zainteresowanie inicjatywą wydania tej książki i znaczącą pomoc finansową przeznaczoną przede wszystkim na techniczne opracowanie materiału ilustracyjnego.


SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ PIERWSZA. WARUNKI NATURALNE

1. Komórki i organelle w warunkach naturalnych (Adam Woźny, Krystyna Przybył)

1.1 Komórki prokariotyczne

1.1.1. Prokarionty i eukarionty

1.1.2. Fitoplazmy i spiroplazmy

1.1.3. Bakterie

1.2. Komórki eukariotyczne

1.2.1. Ogólna charakterystyka komórki eukariotycznej

1.2.2. Komórki roślinne

1.2.2.1. Wprowadzenie

1.2.2.2. Ściana komórkowa

Etapy powstawania ściany komórkowej ● Ogólna budowa ściany ● Ważniejsze funkcje ściany ● Zmiany wywołane przez czynniki stresowe i patogeny

1.2.2.3. Błona komórkowa

Budowa i właściwości błon biologicznych ● Błona komórkowa i jej funkcje

1.2.2.4. Cytoplazma

Charakterystyka ogólna ● Aktywność biochemiczna cytoplazmy

1.2.2.5. Cytoszkielet

1.2.2.6. Jądro komórkowe

Morfologia i ultrastruktura jądra interfazowego ● Chromosomy interfazowe

(chromatyna) i podziałowe ● Jąderko ● Wybrane funkcje jądra komórkowego ● Transport białek do jądra ● Niektóre cechy odróżniające podział mitotyczny komórki roślinnej od zwierzęcej

1.2.2.7. System błon wewnętrznych

Retikulum endoplazmatyczne ● Aparat Golgiego ● Wakuole

1.2.2.8. Mitochondria

Budowa mitochondriów ● Transport przez błonę wewnętrzną ● Import białek do mitochondriów ● Niektóre cechy swoiste dla mitochondriów roślinnych

1.2.2.9. Plastydy

Strukturalne składniki wspólne dla plastydów ● Podstawowa droga rozwojowa chloroplastu ● Podział (namnażanie się) plastydów ● Wybrane funkcje otoczki plastydowej ● Wybrane biosyntezy odbywające się z udziałem otoczki ● Charakterystyka ważniejszych typów plastydów ● Częściowa autonomia genetyczna plastydów

1.2.2.10. Peroksysomy

Klasyfikacja funkcjonalna i ważniejsze funkcje peroksysomów roślinnych

1.3. Komórki grzybowe

2. Wirusy, wiroidy, priony (Krystyna Przybył)

2.1. Cechy odróżniające wirusy od innych organizmów

2.2. Budowa wirusów i ich klasyfikacja

2.3. Cykle rozwojowe wirusów; bakteriofagi, wirusy roślinne, wirusy zwierzęce i retrowirusy

2.3.1. Bakteriofagi

2.3.2. Wirusy roślinne

2.3.3. Wirusy zwierzęce

2.3.4. Retrowirusy

2.4. Wiroidy

2.5. Priony

Skorowidz rzeczowy


CZĘŚĆ DRUGA. WARUNKI STRESU

3. Komórka w warunkach stresu środowiskowego

3.1. Biotyczne czynniki stresowe (Krystyna Przybył)

3.1.1. Stadia rozwoju choroby

3.1.1.1. Wnikanie patogenów i nawiązanie kontaktu z rośliną gospodarzem

3.1.1.2. Makroskopowe i mikroskopowe zmiany chorobowe

3.1.2. Reakcje odporności

3.1.2.1. Reakcja nadwrażliwości

3.1.2.2. Strukturalne i fizyczne bariery

3.2. Abiotyczne czynniki stresowe

3.2.1. Stres deficytu wodny (Tomasz Wyka)

3.2.1.1. Właściwości i rola wody w komórce

3.2.1.2. Stosunki wodne w komórce

Potencjał wody ● Diagram Höflera ● Jak wykrywamy stres wodny?

3.2.1.3. Procesy fizjologiczne w komórce w warunkach deficytu wody

Wzrost ● Podziały komórkowe ● Fotosynteza C3 ● Fotosynteza CAM ● Oddychanie ● Metabolizm azotu

3.2.1.4. Sygnalizacja stresu wodnego i mechanizmy obronne

Sygnalizacja suszy ● Geny indukowane przez suszę

3.2.1.5. Tolerowanie desykacji

3.2.1.6. Komórki szparkowe

3.2.1.7. Tkanki wodne

3.2.1.8. Związki z innymi rodzajami stresu

3.2.2. Wybrane gazowe czynniki stresowe- SO2, NOx i O3 ( Adam Woźny)

3.2.2.1. Wprowadzenie

3.2.2.2. Reakcje komórki roślinnej na dwutlenek siarki

Źródła dwutlenku siarki ● Pobieranie, metabolizm i toksyczność SO2 ● Długodystansowy transport siarki pochodzącej z SO2● Współzależność między siarką „pędową” i procesami zachodzącymi w komórkach korzenia ● Mechanizmy odporności na nadmiar SO2

3.2.2.3. Reakcje komórki roślinnej na tlenki azotu

Źródła tlenków azotu, pobieranie przez rośliny ● Toksyczność, metabolizm i detoksyfikacja tlenków azotu

3.2.2.4. Reakcje komórki roślinnej na ozon

Źródła ozonu ● Pobieranie i objawy wywołane przez ozon ● Toksyczność ● Mechanizmy obronne i naprawcze

3.2.3. Metale śladowe (Magdalena Krzesłowska)

3.2.3.1. Metale ciężkie- metale śladowe

3.2.3.2. Pobieranie metali i ich transport wewnątrz komórki

Endocytoza i dyfuzja ● Wnikanie i transport metali w komórce na skutek aktywności transporterów błonowych

3.2.3.3. Wybrane przejawy toksyczności metali w komórce

Generowanie reaktywnych postaci tlenu i wolnych rodników- stres oksydacyjny ● zaburzenia błon biologicznych ● Oddziaływanie na fotosyntezę ● Oddziaływanie na oddychanie mitochondrialne ● Oddziaływanie na stosunki wodne ● Oddziaływanie na odżywianie mineralne ● Oddziaływanie na kwasy nukleinowe i białka ● Hamowanie wzrostu ● Lokalizacja metali w komórce oraz zaburzenia jej ultrastruktury

3.2.3.4. Odporność komórek roślinnych na stres spowodowany obecnością metali śladowych

Rośliny odporne i wrażliwe, mechanizmy unikania i tolerowania stresu ● Mikoryza ● Wydzielanie substancji chelatujących metale do ryzosfery ● Ściana komórkowa ● Synteza kalozy ● Kontrola pobierania metali ● Neutralizacja aktywności jonów metali przez cha perony i chelatory oraz ich sekwestracja w wakuoli ● Naprawa uszkodzeń w komórce ● Ekspresja niektórych genów związanych z odpornością komórki na metale

3.2.3.5. Reakcje obronne komórki na obecność metali śladowych

3.2.3.6. Fitoremediacja

3.2.4. Stres solny (Adam Woźny)

3.2.4.1. Wprowadzenie

3.2.4.2. Bezpośrednie skutki zasolenia

Aktywność enzymatyczna ● Zakłócenie równowagi pokarmowej ● Zaburzenia w obrębie błon ● Zmiany w procesach metabolicznych

3.2.4.3. Pośrednie skutki zasolenia

Stosunki wodne ● Ograniczenie dostępności substancji pokarmowych- efekt uboczny zasolenia ● Stres oksydacyjny

3.2.4.4. Mechanizmy umożliwiające dostosowanie się rośliny do zasolenia

Wykluczanie soli ● Przemieszczanie soli wewnątrz organizmu ● Usuwanie nadmiaru soli ● Rozcieńczenie roztworu soli, sukulencja ● Kompartmentacja soli ● Tolerancja na zasolenie

3.2.4.5. Geny tolerancji na zasolenie. Inżynieria genetyczna

Odbiór i transdukcja sygnału ● Geny i białka indukowane zasoleniem


  Cena:

przechowalnia

26,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska