UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Metoda prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic do przecinania


Metoda prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic do przecinania
  Cena:

Ilość

przechowalnia

36,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
244
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

36,00 zł

Praca zawiera opis działań zmierzających do udowodnienia wysuniętej w pracy tezy o możliwości prognozowania, w sposób nieniszczący i indywidualny, właściwości użytkowych i jakości ściernic elektrokorundowych do przecinania ręcznego. Przyjęto założenie, że zbiorcze oddziaływanie 175 parametrów pierwotnych Xp, należących do grupy surowców i półfabrykatów oraz grupy cech procesu technologicznego ściernicy, a także nieznanejliczby wielkości zakłócających, będzie wpływać na zmiany dziewięciu wielkości reprezentujących cechy geometryczno-masowo-sztywnościowe ściernicy. Wielkości te pozwoliły nautworzenie 243 zmiennych niezależnych wtórnych Xw. Prognozowanie 10 wielkości Z, reprezentujących właściwości użytkowe ściernic, będzie możliwe przez wykorzystanie funkcji regresji, będących wielomianami do piątego stopnia włącznie, zawierającymi domaksymalnie 16 zmiennych niezależnych wtórnych Xw, w tym interakcji podwójnych. W wyznaczaniu funkcji regresji uwzględniono łącznie 243 zmienne niezależne Xw. W celu wyznaczenia funkcji regresji, na specjalnych stanowiskach badawczych pomierzono dziewięc wielkości reprezentujących cechy ściernic oraz wykonano badania eksploatacyjne napróbie 38 sztuk w celu pomierzenia wielkości Z, reprezentujących właściwości użytkowe ściernic.
 Na podstawie właściwości 28 ściernic z partii źródłowej wyznaczono funkcje regresji. Funkcje te wykorzystywano następnie do prognozowania zmiennych zależnych Z w partii weryfikacyjnej 10 ściernic oraz dla ich porównania w partii źródłowej. Stwierdzono, że średni błąd prognozowania właściwości użytkowych ściernic z partii weryfikacyjnej nie przekraczał dopuszczalnego poziomu 10%, a różnice w rozkładach wartości pomierzonych i prognozowanych były statystycznie nieistotne dla siedmiu wielkości.
Wykonano również próbę prognozowania jakości ściernic na podstawie prognozowanych wielkości Z, reprezentujących właściwości ściernic. W celu wartościowania jakości ściernic zastosowano metody Kolmana i Taguchiego. We wszystkich próbach średni błąd prognozowania jakości był mniejszy od założonego, dopuszczalnego poziomu 10%. Wykazano również, że różnice pomiędzy rozkładami pomierzonych i prognozowanych wartości jakości ściernic były statystycznie nieistotne.
Uzyskane wyniki części badań własnych pracy, udowadniając jej lezę, rozszerzyły obszar wiedzy poznawczej oraz umożliwiają uzyskanie wielostronnych korzyści z ich utylitarnego zastosowania..


SPIS TREŚCI
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ     
1.    WPROWADZENIE    
2.    PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I JAKOŚCI ŚCIERNIC. OBECNY STAN WIEDZY     
2.1.    Stan obecny metody prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic    
2.2.    Wymogi odnośnie do metody prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic do przecinania     
2.3.    Stan wiedzy nad metodą prognozowania właściwości użytkowych ściernic na podstawie wyników prac naukowo-badawczych     
2.3.1.    Wykorzystanie metod pomiaru twardości ściernic do prognozowania ich właściwości użytkowych    
2.3.2.    Prognozowanie właściwości użytkowych ściernic na podstawie analizy topografii czynnej powierzchni ściernicy    
2.3.3.    Pośrednie metody oceny właściwości ściernic    
2.3.4.    Ocena właściwości użytkowych ściernic z użyciem testerów    
2.3.5.    Metoda oceny właściwości użytkowych ściernic na podstawie gęstości strumienia energii    
2.3.6.    Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do charakteryzowania właściwości użytkowych ściernic     
2.4.    Ocena jakości ściernic do przecinania    
2.5.    Wnioski    

3.    CHARAKTERYSTYKA PRZECINANIA ŚCIERNICOWEGO    
3.1.    Istniejący stan wiedzy o metodzie przecinania ściernicowego    
3.2.    Wnioski
    
4.    KONCEPCJA    METODY    PROGNOZOWANIA    WŁAŚCIWOŚCI    UŻYTKOWYCH I JAKOŚCI ŚCIERNIC DO PRZECINANIA RĘCZNEGO     
4.1.    Analityczno-syntelyczny model przecinania ściernicowego     
4.1.1.    Istota i budowa analityczno-syntetycznego modelu przecinania ściernicowego
4.1.2.    Wnioski     
4.2.    Wartościowanie jakości ściernic    
4.2.1.    Modyfikacja metody Kolmana do prognozowania jakości ściernic     
4.2.2.    Modyfikacja metody Taguchiego do prognozowania jakości ściernic    
4.2.3.    Wnioski    
4.3.    Hipotezy metody prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic do przecinania     
4.4.    Koncepcja metody prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic elektro-korundowych do przecinania    

5.    TEZA, CEL I ZAKRES PRACY
    
6.    WYZNACZENIE ZMIENNYCH NIEZALEŻNYCH Xw REPREZENTUJĄCYCH CECHY GEOMETRYCZNO-MASOWO-SZTYWNOŚCIOWE ŚCIERNIC     
6.1.    Stanowiska pomiarowe do wyznaczania zmiennych niezależnych A    
6.2.    Wyniki pomiarów zmiennych niezależnych Xw    
6.3.    Analiza statystyczna wyników pomiarów zmiennych niezależnych wtórnych Xw ściernic    
6.4.    Wnioski    

7.    WYZNACZENIE ZMIENNYCH ZALEŻNYCH Z REPREZENTUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ŚCIERNIC W BADANIACH EKSPLOATACYJNYCH     
7.1.    Metodyka i program badań eksploatacyjnych    
7.2.    Stanowisko do badań zużycia eksploatacyjnego ściernic sposobem ręcznym    
7.3.    Stanowisko automatyczne - symulator do prób eksploatacyjnych ściernic do obróbki ręcznej    
7.4.    Wyniki badań eksploatacyjnych ściernic i ich analiza    
7.4.1.    Przecinanie ręczne przez jednego operatora    
7.4.2.    Przecinanie ręczne i z użyciem automatycznego symulatora przecinania ręcznego
7.4.3.    Przecinanie na automatycznym symulatorze i ręczne z użyciem dwóch operatorów
7.5.    Wnioski    

8.    WYZNACZENIE FUNKCJI REGRESJI W CELU PROGNOZOWANIA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ŚCIERNIC     
8.1.    Zmienne zależne Z reprezentujące właściwości użytkowe ściernic    
8.2.    Zmienne niezależne wtórne X reprezentujące cechy geometryczno-masowo-sztywno-ściowc ściernic    
8.3.    Narzędzie i metodyka wyznaczania funkcji regresji    
8.4.    Wyznaczone funkcje regresji    
8.5.    Wnioski    

9.    PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ŚCIERNIC     
9.1.    Wyniki prognozowania właściwości użytkowych ściernic z zastosowaniem funkcji regresji     
9.2.    Analiza statystyczna wyników prognozowania właściwości użytkowych ściernic     
9.3.    Wnioski    

10.    PROGNOZOWANIE JAKOŚCI ŚCIERNIC     
10.1.    Prognozowanie jakości ściernic z zastosowaniem zmodyfikowanej metody Kolmana    
10.2.    Prognozowanie jakości ściernic z zastosowaniem zmodyfikowanej metody Tagu-chiego    
10.3.    Porównanie wyników prognozowania jakości ściernic zmodyfikowanymi metodami Kolmana i Taguchiego    
10.4.    Analiza statystyczna wyników prognozowania jakości ściernic    
10.5.    Wnioski    

11.    PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE     
11.1.    Wnioski poznawcze     
11.2.    Wnioski utylitarne    
11.3.    Kierunki przyszłych prac     

BIBLIOGRAFIA    
Streszczenie wj. polskim    
Streszczenie w j. angielskim     
Podziękowania     
Załącznik    

  Cena:

Ilość

przechowalnia

36,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska