UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Na pograniczu chemii i biologii, tom XI


Na pograniczu chemii i biologii, tom XI
  Cena:

Ilość

przechowalnia

48,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
340
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

48,00 zł

Tom zawiera zagadnienia: cz. I. Chemia analityczna, cz. II. Chemia nieorganiczna, cz. III. Spektroskopia, cz. IV. Chemia organiczna.
Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

Spis treści:

Przedmowa

Część pierwsza: CHEMIA ANALITYCZNA

DOMINIK SZCZUKOCKI, ANDRZEJ KABZIŃSKI, JÓZEF DZIEGIEĆ
Optymalizacja metod oznaczania i redukcji stężenia mikrocystyny w procesach uzdatniania wody

JUSTYNA POLAK, WIESŁAW W. SUŁKOWSKI
Zastosowanie metod spektroskopowych do badania procesów humifikacji w trakcie oczyszczania ścieków

SYLWIA ŚMIATACZ, ZOFIA SPIAK
Skład chemiczny osadów ściekowych z oczyszczalni Dolnego Śląska i ich przydatność do wykorzystania w rolnictwie

ANNA K. KACAPER
Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Fe, Mn w hydromakrofitach i wodzie strefy literalnej jeziora Niesłysz w okresie wegetacyjnym 2002

RAFAŁ RUZIK, KATARZYNA POŁEĆ - PAWLAK
Wykorzystanie technik sprzężonych w biotechnologii środowiskowej toksycznych metali

JOANNA GLUZIŃSKA, JÓZEF HOFFMANN
Wpływ jonów fluorkowych na efektywność usuwania związków fosforu ze ścieków przemysłowych

DAGMARA JACEWICZ, ALEKSANDRA DĄBROWSKA, AGNIESZKA ŁAPIŃSKA, MICHAŁ WOŹNIAK, LECH CHMURZYŃSKI
Wykorzystanie kompleksów chromu(III) do poszukiwaniu modelu biologicznego w badaniach kinetyki reakcji wychwytu 'NO2 wytwarzanego w komórkach organizmów żywych

MICHAŁ WOŹNIAKIEWICZ, KATARZYNA MADEJ
Zastosowanie niewodnej elektroforezy kapilarnej do oznaczania fenotiazyn w dwóch sprawach sądowych

ANNA KRZTOŃ - MAZIOPA, MONIKA CISZEWSKA, JANUSZ PŁOCHARSKI
Elektroreologia - nowe kierunki zastosowań polimerów przewodzących

SŁAWOMIR RUPIŃSKI, ZBIGNIEW K BRZOZOWSKI, SYLWIA STASZCZAK, ŁUKASZ HADAM
Zastosowanie pochodnych skrobi do wychwytywania wolnego formaldehydu z żywic fenolowo-formaldehydowych

Część druga: CHEMIA NIEORGANICZNA

MAGDALENA SZUMERA, IRENA WACŁAWSKA
Biologiczna aktywność szkieł krzemianowo-fosforanowych

BARBARA PLASKOTA, TADEUSZ BŁASZCZYK, ANDRZEJ LENIART, HENRYK SCHOLL
Badania korozji wżerowej tytanu jako biomateriału

NATALIA GÓRSKA, EDWARD MIKULI
Polimorfizm [Cr(NH3)6](BF4)3 i [Cr(NH3)6](ClO4)3

ELŻBIETA SZOSTAK, ANNA MIGDAŁ - MIKULI
Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Zn(DMSO)6](ClO4)2 metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej

PIOTR ZERŻUCHA, TADEUSZ PLUTA
Wyznaczanie molekularnych własności elektrycznych molekuł H2CX (X = Se, Te) z wykorzystaniem efektywnych potencjałów rdzenia (ECP)

MICHAŁ KONOPKA, ZYGMUNT KOWALSKI
Modyfikacja technologii produkcji hydroksysiarczanu(VI) chromu(III)

ADRIAN TOPOLSKI, AGNIESZKA KOŁODZIEJCZYK, JANUSZ CHATŁAS
Kinetyka i otrzymywanie kompleksu heterordzeniowego typu "cegła-zaprawa" z cis-[Cr(phen)2(H2O)2]3+ i [Fe(CN)6]4- w roztworach wodnych

JOANNA KORALEWSKA, ANDRZEJ MATYNIA
Szybkość wzrostu kryształów siarczanu baru, zależna od ich rozmiarów, w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej

Część trzecia: SPEKTROSKOPIA

MARIA KOSIOR, EDYTA PODSTAWKA, LEONARD M. PRONIEWICZ
Badania struktur molekularnych nocyceptyny i jej fragmentów technikami spektroskopii rozproszenia Ramana

IWONA MADEJSKA, HANS J. JACOBSEN, JAN HABDAS, DANUTA SKRZYPEK
Zastosowanie spektroskopii 13C CP/MAS NMR do badania wybranych porfiryn

Część czwarta: CHEMIA ORGANICZNA

WITOLD GŁADKOWSKI, CZESŁAW WAWRZEŃCZYK
Właściwości biologiczne naturalnych i syntetycznych laktonów

PATRYCJA CIOSEK, WOJCIECH WRÓBLEWSKI
Sztuczny nos i sztuczny język - sztuczne zmysły

AGNIESZKA ZAKRZEWSKA, JOLANTA KOCHANA, ANDRZEJ PARCZEWSKI
Profilowanie narkotyków z grupy amfetamin

AGNIESZKA SKULSKA, ANDRZEJ PARCZEWSKI
Chemia i biologia halucynogenów. Halucynogeny naturalne i syntetyczne

BEATA PACZOSA - BATOR, ANDRZEJ LEWENSTAM
Synteza i elektrochemiczna charakterystyka filmów polipirolowych domieszkowanych asparaginą i glutaminą

PIOTR J. MAK, JAMES R. KINCAID, LEONARD M. PRONIEWICZ
Badania hybryd Fe(II)/Zn(II) hemoglobiny metodami spektroskopii rezonansowego efektu Ramana

GABRIELA DYRDA, RUDOLF SŁOTA, WITOLD WACŁAWEK
Reakcje fotosensybilizowanych metaloftalocyjanin

MAGDALENA JANKOWSKA, JANUSZ MADAJ
Wpływ wybranych czynników na stereochemię reakcji tworzenia wiązania glikozydowego w oligosacharydach

JOANNA NACKIEWICZ, ARTUR SUCHAN, WITOLD WACŁAWEK, STEFAN Lis, ZBIGNIEW HNATEJKO
Stałe multimeryzacji oktakarboksyftalocyjanin w roztworach

MAŁGORZATA CZAJĄ, ANNA KOZAK, MARIUSZ MAKOWSKI, LECH CHMURZYŃSKI
Potencjometryczne badania równowag kwasowo-zasadowych w układach tworzonych przez n-butyloaminę i kwas octowy w środowiskach binarnych układów rozpuszczalników mieszanych

MARZENA WOJCIECHOWSKA
Związki kompleksowe metyloanabazyny z chlorkiem i bromkiem cynku

JOANNA KUREK
Synteza nowych pochodnych kolchicyny podstawionych w pozycji C-7 i C-9

TOMASZ RAFAŁOWICZ
Kompleksy sparteiny i jej pochodnych z nadchloranem litu

JOANNA WYRWAŁ, GRZEGORZ SCHROEDER
Wpływ podstawników kompleksujących na właściwości związków chemicznych

Informacja o autorach
  Cena:

Ilość

przechowalnia

48,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska