Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » BUDOWNICTWO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
199
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

W skrypcie zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące nowej klasyfikacji gruntów, rodzajów fundamentów i konstrukcji oporowych, zasad określania kategorii geotechnicznej obiektów oraz wyznaczania parcia gruntu na konstrukcje oporowe. Przedstawiono ogólne zasady projektowania typowych fundamentów bezpośrednich, ścian oporowych i ścianek szczelnych z uwzględnieniem Eurokodów. Zawarto także przykłady obliczeniowe ław i stóp fundamentowych obciążonych osiowo i mimośrodowo, ściany oporowej płytowo-kątowej oraz ścianki szczelnej wspornikowej i kotwionej jednokrotnie.

Spis treści:

Przedmowa

1. FUNDAMENTY BUDOWLI - WIADOMOŚCI OGÓLNE
1.1. Wstęp
1.2. Rodzaje fundamentów

2. OKREŚLANIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO
2.1. Schemat obliczeniowy podłoża
2.2. Zasady nowej klasyfikacji gruntów
2.3. Metody ustalania parametrów geotechnicznych podłoża
2.4. Kategorie geotechniczne

3. ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ POD FUNDAMENTAMI
3.1. Rozkład naprężeń w poziomie posadowienia fundamentu
3.2. Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według PN-81/B-03020
3.3. Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według PN-EN 1997-1

4. ZASADY PROJEKTOWANIA POSADOWIEŃ BEZPOŚREDNICH
4.1. Metody projektowania posadowień bezpośrednich
4.2. Stany graniczne
4.3. Sprawdzenie stanów granicznych nośności konstrukcji i podłoża w sytuacjach trwałych i przejściowych
4.3.1. Zniszczenie na skutek wypierania gruntu spod fundamentu
4.3.2. Utrata stateczności na skutek przesunięcia (poślizgu) fundamentu po gruncie
4.4. Podejścia obliczeniowe
4.5. Stany graniczne użytkowalności
4.5.1. Wstęp
4.5.2. Graniczne wartości przemieszczeń fundamentów
4.5.3. Zasada obliczania osiadań fundamentów
4.5.4. Maksymalna różnica osiadań
4.5.5. Strzałka wygięcia
4.5.6. Przechylenie budowli

5. OBLICZANIE FUNDAMENTÓW OPARTYCH BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE
5.1. Głębokość posadowienia fundamentów
5.2. Projektowanie ław fundamentowych
5.2.1. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego
5.2.2. Obliczenia wytrzymałościowe ław fundamentowych
5.3. Projektowanie stóp fundamentowych
5.3.1. Zasady ogólne
5.3.2. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego
5.3.3. Obliczenia wytrzymałościowe stóp fundamentowych

6. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŁAW FUNDAMENTOWYCH
6.1. Ława obciążona osiowo
6.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej
6.1.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej
6.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
6.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej
6.2. Ława "przy sąsiedzie" obciążona mimośrodowo
6.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej
6.2.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej
6.2.3. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej

7. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STÓP FUNDAMENTOWYCH
7.1. Stopa fundamentowa obciążona osiowo
7.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej
7.1.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej
7.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
7.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej
7.2. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo - siła pionowa przyłożona w osi słupa i siła pozioma
7.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej
7.2.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej
7.2.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
7.2.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej
7.3. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo - dwa układy obciążeń działających w jednej płaszczyźnie
7.3.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej
7.3.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej
7.3.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
7.3.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej
7.4. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo w obu kierunkach
7.4.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej
7.4.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej
7.4.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
7.4.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej

8. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STANU GRANICZNEGO UŻYTKOWANIA
8.1. Osiadanie stopy fundamentowej hali
8.2. Obliczenie przemieszczeń fundamentów obiektu

9. KONSTRUKCJE OPOROWE
9.1. Rodzaje konstrukcji oporowych
9.2. Wyznaczanie parcia i odporu gruntu
9.2.1. Parcie spoczynkowe gruntu
9.2.2. Wartości graniczne parcia i odporu
9.3. Stany graniczne
9.3.1. Stan graniczny nośności
9.3.2. Stan graniczny użytkowania
9.4. Ściany oporowe płytowe - zasady obliczania i konstruowania
9.5. Ścianki szczelne stalowe - zasady obliczania (metody klasyczne)

10. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY ŚCIANY OPOROWEJ PŁYTOWO-KĄTOWEJ
10.1. Parametry geotechniczne podłoża oraz zasypki
10.2. Obciążenia działające na ścianę oporową
10.3. Sprawdzenie stanów granicznych gruntów
10.3.1. Wypieranie gruntu spod płyty fundamentowej
10.3.2. Nośność ze względu na ścięcie (przesunięcie) gruntu w poziomie posadowienia
10.3.3. Sprawdzenie stanu granicznego równowagi (EQU)
10.4. Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji ściany oporowej
10.4.1. Płyta pionowa
10.4.2. Płyta pozioma

11. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŚCIANEK SZCZELNYCH
11.1. Ścianka szczelna niezakotwiona, dołem utwierdzona
11.1.1. Parametry geotechniczne podłoża
11.1.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów
11.1.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki
11.1.4. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę
11.1.5. Dobór profilu ścianki
11.2. Ścianka szczelna zakotwiona
11.2.1. Parametry geotechniczne podłoża
11.2.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów
11.2.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki
11.2.4. Określenie wartości reakcji na podporze ścianki
11.2.5. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę
11.2.6. Dobór profilu ścianki

Bibliografia
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Hoła Jerzy, Pietraszek Piotr, Schabowicz Krzysztof
Przy pisaniu książki wykorzystano nie tylko studia literaturowe, lecz także własne przemyślenia i wieloletnie doświadczenie autorów nabyte zarówno w procesie nauczania, badania, jak i projektowania konstrukcji przedmiotowych obiektów w Zakładzie Budownictwa Ogólnego Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
Bołtryk Michał, Lelusz Małgorzata
Skrypt, który oddajemy do rąk Czytelników, zawiera dwanaście ćwiczeń laboratoryjnych z technologii konstrukcji prefabrykowanych stosowanych dość powszechnie w budownictwie użyteczności publicznej, mieszkaniowym, przemysłowym, inżynierskim i ogólnym. Wyodrębnienie tych zagadnień podyktowane zostało szybkim wzrostem stosowania prefabrykowanych konstrukcji metalowych, drewnianych, a także betonowych (rozumianych jako zbrojonych i niezbrojonych).
Biliński Tadeusz
Podręcznik jest tylko materiałem pomocniczym do poznania i zrozumienia otoczenia instytucjonalnego i prawnego procesu budowlanego. Nie stanowi komentarza do ustawy Prawo budowlane, ani, w żadnym przypadku, podstawy prawnej, do interpretacji, do rozstrzygania spornych kwestii czy tez uzasadnień ich rozstrzygnięć. Przedstawione regulacje prawne, często nawet dość dokładne, najczęściej nie są podane w brzmieniu ustawy, chodzi bowiem o większą czytelność przepisów, o proste i zrozumiałe przedstawien
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-20 20:54
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.