UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami


Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
199
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

W skrypcie zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące nowej klasyfikacji gruntów, rodzajów fundamentów i konstrukcji oporowych, zasad określania kategorii geotechnicznej obiektów oraz wyznaczania parcia gruntu na konstrukcje oporowe. Przedstawiono ogólne zasady projektowania typowych fundamentów bezpośrednich, ścian oporowych i ścianek szczelnych z uwzględnieniem Eurokodów. Zawarto także przykłady obliczeniowe ław i stóp fundamentowych obciążonych osiowo i mimośrodowo, ściany oporowej płytowo-kątowej oraz ścianki szczelnej wspornikowej i kotwionej jednokrotnie.

Spis treści:

Przedmowa

1. FUNDAMENTY BUDOWLI - WIADOMOŚCI OGÓLNE
1.1. Wstęp
1.2. Rodzaje fundamentów

2. OKREŚLANIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO
2.1. Schemat obliczeniowy podłoża
2.2. Zasady nowej klasyfikacji gruntów
2.3. Metody ustalania parametrów geotechnicznych podłoża
2.4. Kategorie geotechniczne

3. ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ POD FUNDAMENTAMI
3.1. Rozkład naprężeń w poziomie posadowienia fundamentu
3.2. Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według PN-81/B-03020
3.3. Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według PN-EN 1997-1

4. ZASADY PROJEKTOWANIA POSADOWIEŃ BEZPOŚREDNICH
4.1. Metody projektowania posadowień bezpośrednich
4.2. Stany graniczne
4.3. Sprawdzenie stanów granicznych nośności konstrukcji i podłoża w sytuacjach trwałych i przejściowych
4.3.1. Zniszczenie na skutek wypierania gruntu spod fundamentu
4.3.2. Utrata stateczności na skutek przesunięcia (poślizgu) fundamentu po gruncie
4.4. Podejścia obliczeniowe
4.5. Stany graniczne użytkowalności
4.5.1. Wstęp
4.5.2. Graniczne wartości przemieszczeń fundamentów
4.5.3. Zasada obliczania osiadań fundamentów
4.5.4. Maksymalna różnica osiadań
4.5.5. Strzałka wygięcia
4.5.6. Przechylenie budowli

5. OBLICZANIE FUNDAMENTÓW OPARTYCH BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE
5.1. Głębokość posadowienia fundamentów
5.2. Projektowanie ław fundamentowych
5.2.1. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego
5.2.2. Obliczenia wytrzymałościowe ław fundamentowych
5.3. Projektowanie stóp fundamentowych
5.3.1. Zasady ogólne
5.3.2. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego
5.3.3. Obliczenia wytrzymałościowe stóp fundamentowych

6. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŁAW FUNDAMENTOWYCH
6.1. Ława obciążona osiowo
6.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej
6.1.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej
6.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
6.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej
6.2. Ława "przy sąsiedzie" obciążona mimośrodowo
6.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej
6.2.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej
6.2.3. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej

7. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STÓP FUNDAMENTOWYCH
7.1. Stopa fundamentowa obciążona osiowo
7.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej
7.1.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej
7.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
7.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej
7.2. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo - siła pionowa przyłożona w osi słupa i siła pozioma
7.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej
7.2.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej
7.2.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
7.2.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej
7.3. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo - dwa układy obciążeń działających w jednej płaszczyźnie
7.3.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej
7.3.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej
7.3.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
7.3.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej
7.4. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo w obu kierunkach
7.4.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej
7.4.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej
7.4.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
7.4.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej

8. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STANU GRANICZNEGO UŻYTKOWANIA
8.1. Osiadanie stopy fundamentowej hali
8.2. Obliczenie przemieszczeń fundamentów obiektu

9. KONSTRUKCJE OPOROWE
9.1. Rodzaje konstrukcji oporowych
9.2. Wyznaczanie parcia i odporu gruntu
9.2.1. Parcie spoczynkowe gruntu
9.2.2. Wartości graniczne parcia i odporu
9.3. Stany graniczne
9.3.1. Stan graniczny nośności
9.3.2. Stan graniczny użytkowania
9.4. Ściany oporowe płytowe - zasady obliczania i konstruowania
9.5. Ścianki szczelne stalowe - zasady obliczania (metody klasyczne)

10. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY ŚCIANY OPOROWEJ PŁYTOWO-KĄTOWEJ
10.1. Parametry geotechniczne podłoża oraz zasypki
10.2. Obciążenia działające na ścianę oporową
10.3. Sprawdzenie stanów granicznych gruntów
10.3.1. Wypieranie gruntu spod płyty fundamentowej
10.3.2. Nośność ze względu na ścięcie (przesunięcie) gruntu w poziomie posadowienia
10.3.3. Sprawdzenie stanu granicznego równowagi (EQU)
10.4. Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji ściany oporowej
10.4.1. Płyta pionowa
10.4.2. Płyta pozioma

11. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŚCIANEK SZCZELNYCH
11.1. Ścianka szczelna niezakotwiona, dołem utwierdzona
11.1.1. Parametry geotechniczne podłoża
11.1.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów
11.1.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki
11.1.4. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę
11.1.5. Dobór profilu ścianki
11.2. Ścianka szczelna zakotwiona
11.2.1. Parametry geotechniczne podłoża
11.2.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów
11.2.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki
11.2.4. Określenie wartości reakcji na podporze ścianki
11.2.5. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę
11.2.6. Dobór profilu ścianki

Bibliografia
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Pisarczyk Stanisław
37,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska