UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Zaopatrzenie w wodę PROMOCJA!


Zaopatrzenie w wodę
  Cena:

Ilość

przechowalnia

99,00 zł
86,00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
256
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski
ISBN
978-83-60956-35-9
  Cena:

Ilość

przechowalnia

99,00 zł
86,00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł

Zadaniem wodociągów publicznych od pokoleń jest zapewnienie dostaw wody w odpowiedniej ilości, o wymaganej jakości, przy wystarczającym ciśnieniu, lecz jako priorytet traktowane jest zaopatrzenie ludności.
Problemem w tej kwestii jest brak aktualnej polskiej literatury w zakresie podstaw inżynierskich zaopatrzenia w wodę. Dotychczas obowiązująca nawiązuje do zupełnie innej już sytuacji technicznej i ekonomicznej. Na przełomie lat całkowicie zmieniły się warunki realizacji inwestycji oraz eksploatacji, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a wiele spośród standardów projektowania i eksploatacji wodociągów ukształtowało się jeszcze ponad 100 lat temu i nie odnoszą się już do obecnej rzeczywistości.
Przedstawiona tutaj książka mówi o aktualnym stanie rzeczy i aktualnej problematyce. Opisuje sposoby funkcjonowania i budowę systemów wodociągowych: rodzaje ujęć i studni, pompownie i przewody oraz sposoby magazynowania wody. Przedstawione są również uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania przedsiębiorstw. W książce zaprezentowana została również krótka historia powstania współczesnych wodociągów.
Książka stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy m.in. dla projektantów, wykonawców, eksploatatorów systemów zaopatrzenia w wodę, studentów szkół wyższych studiujących na kierunkach technicznych.

Spis treści:

1. Wstęp

1.1. Wodociągi publiczne

1.2. Powstanie współczesnych wodociągów

2. Wodociągi w Polsce

2.1. Wodociągi w okresie powojennym

2.2. Zmiany po 1990 r.

2.3. Konsekwencje wprowadzenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2.3.1. Podstawowe określenia zapisane w ustawie

2.3.2. Stosunki pomiędzy przedsiębiorstwem a gminą

2.3.3. Stosunki przedsiębiorstwa z odbiorcą usług

2.3.4. Formy organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorstwa

2.4. Zasady planowania zagospodarowania przestrzennego

2.4.1. Aktualne rozwiązanie

2.4.2. Infrastruktura w dokumentacji planistycznej

Strategia rozwoju gminy

Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Podsumowanie

3. Relacje ilościowe

3.1. Dobowe zużycie wody

3.2. Metody prognozowania

3.3. Oceny ilościowe

4. Ujęcia wody

4.1. Wykorzystywane zasoby wody

4.2. Ujęcia wód powierzchniowych

4.2.1. Brzegowe ujęcia wody

4.2.2. Studzienne ujęcia wody

4.2.3. Progowe ujęcia wody

4.2.4. Przelewowe ujęcia wody

4.2.5. Kanałowe ujęcia wody

4.2.6. Zatokowe ujęcia wody

4.2.7. Ochrona sanitarna ujęć wód powierzchniowych

4.3. Ujęcia wód źródlanych

4.4. Ujęcia wód podziemnych

4.4.1. Poziome ujęcia wód podziemnych

4.4.2. Pionowe ujęcia wód podziemnych

Studnia kopana

Studnia opuszczana

Igłofiltr

Studnia wiercona

4.4.3. Układy zbiorcze zespołu studzien

Lewarowe ujęcia wody

Pompowe ujęcia wody

4.4.4. Studnie z zafiltrowaniem poziomym

4.4.5. Ochrona sanitarna ujęć wód podziemnych

5. Przewody wodociągowe

5.1. Kryterium przeznaczenia

5.2. Średnice przewodów wodociągowych

5.3. Cechy wytrzymałościowe

5.3.1. Sztywność obwodowa

5.3.2. Występujące obciążenia

5.3.3. Podciśnienie

5.3.4. Deformacje

5.3.5. Zalecenia w zakresie wykonywania obliczeń statycznych

5.4. Rozwiązania materiałowe

5.5. Układy magistral wodociągowych

5.6. Prowadzenie przewodów wodociągowych

5.7. Strefowanie przewodów wodociągowych

5.8. Uzbrojenie przewodów wodociągowych

5.9. Ochrona przeciwpożarowa

5.9.1. Wymagania formalne

5.9.2. Konsekwencje praktyczne przepływów przeciwpożarowych

5.9.3. Możliwości bezpiecznego rozwiązania problemu ochrony pożarowej

5.10. Wykonawstwo sieci

5.10.1. Wpływ charakterystycznych cech materiałowych

Współpraca z podłożem

Przygotowanie podłoża

Obsypka i zasypka rury

Specyfika rurociągów ciśnieniowych

Kotwienie w nawodnionym podłożu

Wykonawstwo w podłożu zbiorników lub cieków wodnych

5.10.2. Wpływ zróżnicowania właściwości materiałowych na warunki prób ciśnienia

Klasyfikacja ciśnień próbnych zgodnie z normą PN-EN805

Próby szczelności

- Próba skandynawska

- Propozycje zmian zasad prowadzenia próby

- Według normy PN-EN805 [22]

- Podsumowanie

5.11. Technologie bezwykopowe

5.12. Uwagi do eksploatacji

6. Pompowanie wody

6.1. Wprowadzenie

6.2. Miejsce pompowni w systemie

6.3. Pompownie strefowe

6.4. Tradycyjny schemat pracy pomp

6.5. Praca pompy ze zmiennym wydatkiem i stałą wysokością podnoszenia

6.6. Praca w warunkach zmiennego wydatku

6.7. Układy pomp

6.8. Podstawowe rodzaje pomp

6.8.1. Pompy tłokowe

6.8.2. Pompy wirowe

7. Magazynowanie wody

7.1. Wielkość zbiornika

7.2. Współpraca zbiornika z siecią

7.3. Lokalizacja zbiornika

7.4. Konstrukcja zbiornika

7.5. Potrzeby terenowe

  Cena:

Ilość

przechowalnia

99,00 zł
86,00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska