UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Przyrządy energoelektroniczne i ich zastosowania Zarys encyklopedyczny PROMOCJA!


Przyrządy energoelektroniczne i ich zastosowania Zarys encyklopedyczny
  Cena:

przechowalnia

90,00 zł
86,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
460
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

90,00 zł
86,00 zł

Energoelektronika stanowi obecnie jedną z ważnych dziedzin techniki warunkujących postęp w gospodarce światowej. Dynamiczny rozwój tej dziedziny elektryki został spowodowany wprowadzeniem technologii mikroelektronicznych do produkcji półprzewodnikowych przyrządów mocy. Innym czynnikiem stymulującym rozwój techniki przekształtnikowej jest powszechne wprowadzenie systemów mikroprocesorowych do układów sterowania pracą przekształtników energoelektronicznych

Pojawienie się na rynku światowym nowych rodzajów w pełni sterowalnych przyrządów mocy, do których należą polowe (unipolarne) tranzystory mocy (MOSFET), tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT), tranzystory elektrostatyczne (SITH) oraz tyrystory sterowane napięciowo (MCT), a szczególnie tyrystory GCT i IGCT spowodowały zasadnicze zmiany w projektowaniu i konstrukcji układów energoelektronicznych. Wszystkie te przyrządy mają bardzo krótkie czasy przełączeń i umożliwiają budowę układów przekształtnikowych zdolnych do pracy przy częstotliwościach do około stu kiloherców.

W książce omówiono również zasady działania, właściwości i główne charakterystyki eksploatacyjne nowych wysokonapięciowych diod szybkich (np. MPS) oraz tyrystorów polowych sterowanych bramkami MOS. Część tych przyrządów jest jeszcze niedostępna na rynku, ale w laboratoriach rozwojowych trwają intensywne prace nad doskonaleniem ich przemysłowych procesów produkcyjnych. Informacje dotyczące znanych od wielu lat półprzewodnikowych przyrządów mocy (konwencjonalne diody prostownicze, tyrystory SCR, tranzystory bipolarne BJT) zostały podane w sposób bardziej zwięzły niż informacje na temat tyrystorów wyłączalnych GTO, GCT i IGCT oraz tranzystorów MOSFET i IGBT.

Podane w książce nazewnictwo oraz oznaczenia literowe parametrów półprzewodnikowych przyrządów mocy są zgodne z polskimi normami PN, które są identyczne z normami międzynarodowymi oraz europejskimi EN.

Wprowadzono również encyklopedyczne informacje związane z układami energoelektronicznymi, ich zastosowaniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji. Wiąże się to z podkreśleniem wiodącej roli przyrządów półprzewodnikowych w tych układach oraz stymuluje u Czytelnika większe zainteresowanie urządzeniami energoelektronicznymi, które decydują o modernizacji i restrukturyzacji przemysłu krajowego.

Spis treści

 • Wykaz oznaczeń
 1. Wiadomości wstępne
  1. Przyrząd półprzewodnikowy
  2. Dioda prostownicza półprzewodnikowa
  3. Tranzystor
  4. Tyrystor
  5. Idealny łącznik półprzewodnikowy
  6. Półprzewodnikowe przyrządy sygnałowe i energoelektroniczne
  7. Grupy półprzewodnikowych przyrządów mocy
  8. Obudowy i sposoby chłodzenia półprzewodnikowych przyrządów mocy
  9. Dane znamionowe przyrządów półprzewodnikowych
  10. Dopuszczalne i graniczne wartości parametrów przyrządów półprzewodnikowych
  11. System oznaczeń literowych parametrów przyrządów półprzewodnikowych
  12. Informacje katalogowe o przyrządach półprzewodnikowych
  13. Cechy półprzewodnikowych przyrządów energoelektronicznych
  14. Energoelektronika
  15. Historia energoelektroniki
  16. Energoelektronika i technika
  17. Normalizacja międzynarodowa w zakresie energoelektroniki
  18. Polskie normy w zakresie energoelektroniki
  19. Ocena jakości podzespołów elektronicznych
  20. Jakość urządzeń energoelektronicznych
  21. Rozwój energoelektroniki
 2. ZASADA DZIAŁANIA
  1. Złącze PN
  2. Niespolaryzowane złącze PN
  3. Polaryzacja złącza PN w kierunku przewodzenia
  4. Polaryzacja złącza PN w kierunku wstecznym
  5. Powielanie lawinowe
  6. Złącze o strukturze PIN
  7. Struktura NPN
  8. Wsteczna polaryzacja złącza kolektorowego w strukturze NPN
  9. Polaryzacja kolektora i emitera w strukturze NPN
  10. Działanie tranzystora NPN
  11. Polowy tranzystor mocy
  12. Pasożytnicza struktura tranzystora polowego
  13. Tranzystor bipolarny z izolowaną bramką
  14. Polaryzacja struktury PNPN w kierunku przewodzenia
  15. Stan blokowania struktury PNPN
  16. Stan przełączania struktury PNPN
  17. Wpływ impulsu bramki na przełączanie tyrystora
  18. Stan zaworowy struktury PNPN
  19. Wpływ prądu bramki na wartość prądu wstecznego
  20. Odmiany tyrystorów załączanych impulsem bramkowym
  21. Zasada działania tyrystora wyłączalnego
  22. Zasada działania tyrystora obukierunkowego
  23. Przełączanie struktur wielowarstwowych strumieniem światła
 3. RODZAJE PÓŁPRZEWODNIKOWYCH PRZYRZĄDÓW MOCY
  1. Klasyfikacja półprzewodnikowych przyrządów energoelektronicznych
  2. Przyrządy półprzewodnikowe wielkoprądowe
  3. Przyrządy półprzewodnikowe wysokonapięciowe
  4. Diody i tyrystory lawinowe
  5. Diody i tyrystory szybkie
  6. Dioda PIN
  7. Dioda Schottky (unipolarna)
  8. Dioda MPS
  9. Tranzystory
  10. Analogie między elektrodami i parametrami tranzystorów polowych (unipolarnych) i bipolarnych
  11. Bipolarny złączowy tranzystor mocy
  12. Zjawisko drugiego przebicia w tranzystorze bipolarnym
  13. Podział polowych tranzystorów mocy
  14. Tranzystor polowy (unipolarny)
  15. Tranzystor polowy o superzłączach
  16. Tranzystor elektrostatyczny
  17. Tranzystor bipolarny z izolowaną bramką
  18. Odmiany tranzystorów IGBT
  19. Budowa tranzystora T-IGBT z bramką rowkową
  20. Tranzystor boczny L-IGBT
  21. Wysokonapięciowe tranzystory IGBT
  22. Struktura tranzystora pasożytniczego w tranzystorze IGBT
  23. Tranzystor z bramką o wzbogaconym wstrzykiwaniu
  24. Tyrystory
  25. Tyrystor z bramką wzmacniającą
  26. Tyrystor impulsowy
  27. Tyrystor obukierunkowy
  28. Fototyrystor
  29. Optotyrystor
  30. Tyrystor wyłączalny
  31. Tyrystor komutowany z bramką
  32. Tyrystor wyłączalny IGCT
  33. Tyrystor elektrostatyczny
  34. Tyrystory polowe sterowane bramkami MOS
  35. Tyrystor polowy MCT
  36. Tyrystor polowy BRT
  37. Tyrystor polowy EST
  38. Inne przyrządy energoelektroniczne
 4. TECHNOLOGIA
  1. Krzem w produkcji przyrządów półprzewodnikowych
  2. Ruchliwość nośników ładunku w półprzewodniku
  3. Wytwarzanie monokryształu krzemu
  4. Rezystywność krzemu
  5. Krzem neutronowy
  6. Obróbka mechaniczna płytki krzemowej
  7. Obróbka chemiczna płytki krzemowej
  8. Materiały stosowane przy domieszkowaniu krzemu
  9. Wprowadzenie domieszek do krzemu technologią dyfuzyjną
  10. Epitaksja
  11. Implantacja jonów
  12. Wymiar charakterystyczny w strukturach półprzewodnikowych
  13. Fotolitografia w technologii struktur wielowarstwowych
  14. Profilowanie krawędzi struktur wielowarstwowych
  15. Zabezpieczanie powierzchni struktury półprzewodnikowej
  16. Pierścienie ochronne w strukturach półprzewodnikowych
  17. Kontakty omowe
  18. Skracanie czasu życia nośników mniejszościowych
  19. Mikroelektronika a półprzewodnikowe przyrządy mocy
  20. Klasyfikacja technologii
  21. Wykonywanie półprzewodnikowych struktur wielowarstwowych
  22. Planarna struktura tranzystora MOSFET
  23. Tranzystor MOSFET z bramką rowkową
  24. Wytwarzanie tranzystorów IGBT z bramkami rowkowymi
  25. Zautomatyzowane projektowanie struktur półprzewodnikowych
  26. Wytwarzanie układów scalonych mocy
  27. Modyfikacja produkcji przyrządów energoelektronicznych
  28. Nowe materiały półprzewodnikowe
 5. KONSTRUKCJA
  1. Obudowy półprzewodnikowych przyrządów mocy
  2. Właściwości obudów półprzewodnikowych przyrządów mocy
  3. Konstrukcja półprzewodnikowych przyrządów mocy
  4. Konstrukcja tranzystora bipolarnego mocy
  5. Budowa tranzystora polowego (unipolarnego)
  6. Budowa tranzystora elektrostatycznego
  7. Budowa tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką
  8. Budowa tyrystora konwencjonalnego
  9. Konstrukcja zwartego emitera w tyrystorach
  10. Konstrukcja bramek w tyrystorach
  11. Budowa tyrystora wyłączalnego
  12. Budowa fototyrystora dużej mocy
  13. Budowa tyrystora komutowanego bramką
  14. Budowa tyrystora elektrostatycznego
  15. Budowa tyrystora polowego
  16. Konstrukcja zintegrowanych układów hybrydowych
  17. Konstrukcja monolitycznych układów scalonych mocy
  18. Kierunki rozwoju konstrukcji układów scalonych mocy
  19. Przyrządy półprzewodnikowe o konstrukcji lutowanej
  20. Wewnętrzne dociski sprężynowe w przyrządach półprzewodnikowych
  21. Konstrukcja przyrządów półprzewodnikowych z dociskiem zewnętrznym
  22. Moduły elektroizolowane
  23. Wytrzymałość mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych
  24. Zestaw przyrząd półprzewodnikowy - radiator z chłodzeniem jednostronnym
  25. Zestaw przyrząd półprzewodnikowy - radiator z chłodzeniem dwustronnym
  26. Bloki wieloelementowe
  27. Wymiary gabarytowe i montażowe półprzewodnikowych przyrządów mocy
 6. PARAMETRY I CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE
  1. Stany ustalone
  2. Charakterystyki napięciowo - prądowe
  3. Klasyfikacja napięciowa diód i tyrystorów
  4. Klasyfikacja prądowa diod i tyrystorów
  5. Charakterystyka napięciowo - proądowa diody
  6. Charakterystyki w stanie przewodzenia krzemowych diod Schottky
  7. Charakterystyki w stanie przewodzenia wysokonapięciowych diod
  8. Wpływ temperatury na charakterystyki U-I diod
  9. Właściwości bipolarnego złączowego tranzystora mocy
  10. Wpływ obwodu sterującego tranzystora bipolarnego na wartość napięcia U(CE)
  11. Obszar bezpiecznej pracy tranzystora bipolarnego
  12. Charakterystyka tranzystora polowego
  13. Charakterystyka tranzystora elektrostatycznego
  14. Charakterystyka tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką
  15. Obszary bezpiecznej pracy tranzystora IGBT
  16. Wpływ temperatury na charakterystyki tranzystora IGBT
  17. Charakterystyka napięciowo - prądowa obwodu głównego tyrystora SCR
  18. Aproksymacja charakterystyki napięciowo - prądowej w stanie przewodzenia diod i tyrystorów
  19. Prąd zatrzaskiwania tyrystora
  20. Prąd podtrzymania tyrystora
  21. Charakterystyka napięciowo - prądowa bramki tyrystorach
  22. Wpływ temperatury na parametry bramki tyrystorach
  23. Wpływ prądu bramki na kształt charakterystyki U-I tyrystora
  24. Wpływ temperatury na charakterystyki napięciowo - prądowe tyrystorów
  25. Charakterystyki tyrystora obukierunkowego
  26. Charakterystyka U-I fototyrystora
  27. Charakterystyka napięciowo - prądowa tyrystora wyłączalnego
  28. Charakterystyka U-I tyrystora komutowanego bramką
  29. Charakterystyka tyrystora elektrostatycznego
  30. Charakterystyka wyjściowa tyrystora polowego MCT
  31. Charakterystyka wyjściowa tyrystora polowego EST
  32. Współzależność parametrów przyrządów półprzewodnikowych
 7. PARAMETRY I CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE
  1. Stany przejściowe w diodach prostowniczych
  2. Właściwości diod prostowniczych przy odzyskiwaniu zdolności zaworowych
  3. Wpływ parametrów elektrycznych na właściwości dynamiczne diod prostowniczych
  4. Właściwości dynamiczne tranzystora bipolarnego
  5. Właściwości dynamiczne tranzystora polowego (unipolarnego)
  6. Właściwości dynamiczne tranzystora elektrostatycznego
  7. Właściwości dynamiczne tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką
  8. Zależności między napięciem nasycenia i czasem wyłączania tranzystorów IGBT
  9. Wpływ temperatury na procesy łączeniowe w tranzystorach IGBT
  10. Narażenia występujące w tranzystorze IGBT przy obciążeniu indukcyjnym
  11. Dynamiczne charakterystyki napięciowo-prądowe tyrystorach
  12. Właściwości dynamiczne tyrystora konwencjonalnego
  13. Wpływ parametrów elektrycznych na czas załączania i wyłączania tyrystorach
  14. Rola ładunku przejściowego przy wyłączaniu tyrystorach
  15. Wpływ stromości narastania napięcia blokowania na pracę tyrystora
  16. Wpływ stromości narastania prądu przewodzenia na pracę tyrystorach
  17. Wpływ parametrów bramki na właściwości dynamiczne tyrystorów
  18. Stany przejściowe w tyrystorach obukierunkowych
  19. Stany przejściowe w optoelektronicznych przyrządach mocy
  20. Właściwości dynamiczne tyrystora wyłączalnego
  21. Właściwości dynamiczne tyrystora komutowanego bramką
  22. Właściwości dynamiczne tyrystora elektrostatycznego
  23. Właściwości dynamiczne tyrystora polowego MCT
  24. Wpływ temperatury na parametry dynamiczne przyrządów
 8. WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE I OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA
  1. Dopuszczalna temperatura struktury
  2. Wpływ temperatury na pracę przyrządów półprzewodnikowych
  3. Wyznaczanie strat mocy w przyrządach półprzewodnikowych
  4. Wyznaczanie strat mocy diod i tyrystorów w stanie przewodzenia
  5. Wyznaczanie strat mocy tranzystorów w stanie przewodzenia
  6. Wyznaczanie strat mocy w stanach przejściowych przyrządów półprzewodnikowych
  7. Straty mocy w obwodach sterowania przyrządów półprzewodnikowych
  8. Zależność strat mocy od częstotliwości łączeń w tranzystorach mocy
  9. Wpływ diod zwrotnych na całkowite straty mocy w układach przekształtnikowych
  10. Chłodzenie półprzewodnikowych przyrządów mocy
  11. Dobór radiatora do półprzewodnikowego przyrządu mocy
  12. Wewnętrzna rezystancja cieplna przyrządu półprzewodnikowego
  13. Rezystancja cieplna przy jednostronnym chłodzeniu
  14. Rezystancja cieplna przy dwustronnym chłodzeniu
  15. Rezystancja cieplna przejścia obudowa - radiator
  16. Rezystancja cieplna radiatora
  17. Model cieplny półprzewodnikowych przyrządów mocy
  18. Przejściowa impedancja cieplna
  19. Przejściowa impedancja cieplna przy pracy impulsowej
  20. ustalona rezystancja cieplna dla obciążenia impulsowego
  21. Niestabilność cieplna półprzewodnikowych przyrządów mocy
  22. Zasada obliczeń cieplnych metodą superpozycji
  23. obciążalność prądowa przyrządów przy małych częstotliwościach
  24. Obciążalność prądowa półprzewodnikowych przyrządów mocy przy zwiększonych częstotliwościach
  25. Przeciążalność prądowa półprzewodnikowych przyrządów mocy
  26. Niepowtarzalny szczytowy prąd przewodzenia
  27. krzywa roboczej przeciążalności prądowej
  28. krzywa granicznej przeciążalności prądowej
  29. Parametr przeciążeniowy diod i tyrystorów
  30. Systemy chłodzenia przyrządów dużej mocy
 9. ENERGOELEKTRONICZNE UKŁADY SCALONE
  1. Energoelektroniczny układ scalony
  2. Inteligentny układ scalony
  3. Specjalizowane układy scalone
  4. Technologia monolityczna
  5. Technologia hybrydowa
  6. Montaż układów scalonych
  7. Produkcja układów scalonych
  8. Zastosowanie układów scalonych
 10. MODUŁY ENERGOELEKTRONICZNE
  1. Proste moduły energoelektroniczne
  2. Właściwości modułów IPEM
  3. Obudowy modułów
  4. Projektowanie zintegrowanych modułów energoelektronicznych
  5. Zintegrowane moduły pasywne
  6. Lutowane łączenie detali modułów
  7. Bezpośrednie łączenie metali z ceramiką
  8. Zastosowanie płytek podłożowych z kompozytu AISiC
  9. Wytwarzanie modułów zintegrowanych
  10. Rozwój modułów energoelektronicznych
 11. TECHNIKA POMIAROWA
  1. Pomiary parametrów półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy
  2. Znajomość parametrów przyrządów energoelektronicznych
  3. Aparatura do pomiaru parametrów przyrządów
  4. Oscyloskop elektroniczny w miernictwie półprzewodnikowym
  5. Komputery osobiste w technice pomiarowej przyrządów
  6. Bezindukcyjne boczniki do pomiaru przebiegów prądowych
  7. Cyfrowe przyrządy pomiarowej
  8. Wpływ kontroli międzyoperacyjnej na jakość przyrządów półprzewodnikowych
  9. Badania dla oceny przyrządów energoelektronicznych
  10. Próby środowiskowe przyrządów
  11. Temperatura obudowy przyrządów półprzewodnikowych i radiatorów
  12. Temperatura krzemowych struktur półprzewodnikowych
  13. Termometry reagujące na podczerwień
  14. Badania termograficzne
  15. Ocena trwałości przyrządów półprzewodnikowych
  16. Testery do fabrycznych badań kontrolnych przyrządów półprzewodnikowych
  17. Automatyzacja pomiarów przyrządów półprzewodnikowych
  18. Badania w laboratoriach specjalistycznych
  19. Legalizacja narzędzi pomiarowych
  20. Przyszłość metrologii półprzewodnikowych przyrządów energoelektronicznych
  21. Badania urządzeń energoelektronicznych
  22. Napięcie probiercze przy badaniach urządzeń energoelektronicznych
 12. ELEKTRONICZNE UKŁADY STERUJĄCE
  1. Struktura układów sterujących
  2. Regulatory elektroniczne w układach sterowania
  3. Regulatory o sztucznej inteligencji
  4. Układy przekształtnikowe z otwartymi i zamkniętymi pętlami regulacji
  5. Klasyfikacja układów sterowania i regulacji
  6. Zadajniki
  7. Sterowniki urządzeń półprzewodnikowych
  8. układy sterujące przyrządami półprzewodnikowymi
  9. Sterowanie tranzystorami bipolarnymi
  10. Sterowanie tranzystorami polowymi MOSFET
  11. Sterowanie tranzystorami elektrostatycznymi
  12. Sterowanie tranzystorami bipolarnymi z izolowaną bramką
  13. Sterowanie tyrystorami obukierunkowymi
  14. Sterowanie fototyrystorów
  15. Sterowanie tyrystorami wyłączalnymi
  16. Sterowanie tyrystorami z zintegrowaną bramką
  17. Sterowanie tyrystorami polowymi MCT
  18. Układy załączania bramkowego tyrystorów połączonych grupowo
  19. Sterowanie z modulacją szerokości impulsów
  20. Sterowanie wektorowe
  21. Cyfrowe układy sterowania i specjalizowane układy scalone (ASIC)
  22. Układy sterowanie jako zabezpieczenia przetężeniowe przyrządów półprzewodnikowych
  23. Sterowanie inteligentnymi modułami energetycznymi
  24. Mikroprocesor
  25. Mikroprocesory w układach sterowania przekształtników
  26. Przetworniki sygnałów
  27. Przetworniki i czujniki pomiarowej
  28. Zasilacze układów sterujących
  29. Budowa układów sterujących
  30. Montaż powierzchniowy
  31. Zabezpieczenie układów sterowania przed zakłóceniami
  32. Kierunki rozwoju układów sterowania
 13. PODSTAWOWE SKŁĄDNIKI URZĄDZEŃ ENERGOELEKTRONICZNYCH
  1. Zawory elektryczne stosowane w układach energoelektronicznych
  2. Transformatory przekształtnikowe
  3. Aparatura rozdzielcza
  4. Dławiki stosowane w urządzeniach energoelektronicznych
  5. Kondensatory energoelektroniczne
  6. Superkondensatory
  7. Obwody odciążające w układach półprzewodnikowych
  8. Sterowniki i układy scalone
  9. Aparatura pomiarowa i monitorująca
  10. Czujniki
  11. Układy zabezpieczające
  12. Bezpieczniki topikowe do zabezpieczania przyrządów półprzewodnikowych
  13. Szafy i obudowy układów przekształtnikowych
  14. Rozmieszczenie podzespołów układu przekształtnikowego w szafach
  15. Budowa modułowa i zwarta układów przekształtnikowych
  16. Połączenia główne układów przekształtnikowych
  17. Połączenia zewnętrzne o małych indukcyjnościach
  18. Konstrukcja kompletnego urządzenia przekształtnikowego
  19. Powietrzne układy chłodzenia
  20. Cieczowe układy chłodzenia
 14. UKŁADY ENERGOELEKTRONICZNE
  1. Przekształcanie energii elektrycznej
  2. Urządzenia energoelektroniczne
  3. Podział urządzeń energoelektronicznych
  4. Podział przekształtników pod względem rodzaju komutacji
  5. Wymuszone wyłączanie tyrystorów konwencjonalnych
  6. Prostownik jednofazowy
  7. Prostownik wielofazowy
  8. Przekształtnik sterowany
  9. przekształtnik półsterowany
  10. Praca falownikowa przekształtnika sterowanego
  11. Przekształtnik rewersyjny
  12. Dioda zerowa w przekształtniku
  13. Przeszkształtniki prądu zmiennego
  14. Bezpośrednie przekształtniki częstotliwości o komutacji zewnętrznej
  15. Bezpośrednie przekształtniki częstotliwości o komutacji wewnętrznej
  16. Pośrednie przekształtniki częstotliwości o komutacji zewnętrznej
  17. Energoelektroniczne sterowniki prądu przemiennego
  18. Energoelektroniczne sterowniki prądu przemiennego
  19. Energoelektroniczne łączniki prądu przemiennego
  20. Przekształtniki prądu stałego na prąd przemienny
  21. Falowniki napięcia
  22. Falowniki prądu
  23. Regulacja napięcia falownika
  24. Falowniki wielopoziomowe
  25. Przekształtniki rezonansowe
  26. Przekształtniki quasi-rezonansowe
  27. Przekształtniki multirezonansowe
  28. Przekształtniki matrycowe
  29. Przekształtniki prądu stałego
  30. Regulacja napięcia w przekształtnikach prądu stałego
  31. Przekształtniki impulsowe prądu stałego
  32. Przekształtniki pośrednie prądu stałego
  33. Energoelektroniczne łączniki prądu stałego
  34. Filtry wygładzające w układach energoelektronicznych
 15. PROJEKTOWANIE I BUDOWA URZĄDZEŃ ENERGOELEKTRONICZNYCH
  1. Zintegrowany sposób projektowania urządzeń energoelektronicznych
  2. Symulacja komputerowa układów energoelektronicznych
  3. Wspomaganie komputerowe projektowania układów energoelektronicznych
  4. Współpraca równoległa przyrządów półprzewodnikowych
  5. Współpraca szeregowa przyrządów półprzewodnikowych
  6. Zabezpieczanie przeciweksplozyjne przyrządów dużej mocy
  7. Zabezpieczanie od skutków zwarć tranzystorów IGBT
  8. Ograniczanie stromości narastania prądu w przyrządach półprzewodnikowych
  9. Koordynacja izolacji
  10. Rodzaje izolacji
  11. Wpływ narażeń przepięciowych na przyrządy półprzewodnikowego
  12. Zabezpieczenie przyrządów półprzewodnikowych od przepięć komutacyjnych
  13. Zabezpieczenie przyrządów półprzewodnikowych od przepięć zewnętrznych
  14. Ograniczenie stromości narastania napięcia blokowania w przyrządach półprzewodnikowych
  15. Oddziaływanie wzajemne w układach przekształtnikowych
  16. Kompatybilność elektromagnetyczna
  17. Układy sterowania i regulacji
  18. Przekształtniki o twardym i miękkim przełączaniu przyrządów półprzewodnikowych
  19. Konstrukcja i montaż urządzeń energoelektronicznych
  20. Zestawy obwodów głównych
  21. Obudowy urządzeń energoelektronicznych
  22. Niezawodność układów energoelektronicznych
  23. Systemowa integracja przekształcania energii elektrycznej
 16. ZASTOWANIE URZĄDZEŃ ENEGROELKTRONICZNYCH
  1. Zastosowanie urządzeń energoelektronicznych w gospodarce
  2. Zastosowanie przekształtników
  3. Przekształtniki w urządzeniach powszechnego użytku
  4. Zastosowanie przyrządów półprzewodnikowych w technice oświetleniowej
  5. Napędy energoelektroniczne
  6. Napędy energoelektroniczne z silnikami prądu stałego
  7. Napędy energoelektroniczne z silnikami prądu przemiennego
  8. Urządzenia enegroelektroniczne w trakcji
  9. Układy energoelektroniczne w pojazdach samochodowych
  10. Napędy obrabiarek
  11. Serwonapędy
  12. Energoelektroniczne sterowniki napięcia przemiennego
  13. Zasilacze napięcia stałego małej mocy
  14. Półprzewodnikowe układy wzbudzenia maszyn synchronicznych
  15. Energoelektroniczny napęd pomp i wentylatorów
  16. Kaskady przekształtnikowe
  17. Urządzenia energoelektroniczne w górnictwie
  18. Napędy energoelektroniczne w walcowniach
  19. Napędy energoelektroniczne dźwignic
  20. Urządzenia energoelektroniczne na statkach
  21. Układy energoelektroniczne w technice lotniczej i kosmicznej
  22. Urządzenia energoelektroniczne w przemyśle papierniczym i poligraficznym
  23. Układy energoelektroniczne w maszynach włókienniczych
  24. Urządzenia energoelektroniczne w rolnictwie i przemyśle spożywczym
  25. Układy energoelektroniczne w urządzeniach elektrotermicznych
  26. Zastosowanie tranzystorów i tyrystorów w grzejnictwie indukcyjnym
  27. Przekształtniki spawalnicze
  28. Urządzenia zasilające galwanizerne
  29. Przekształtniki w procesach elektrochemicznych i elektrometalurgicznych
  30. Prostowniki do ładowania baterii akumulatorów
  31. Aparatura elektromedyczna
  32. Systemy bezprzerwowego zasilania napięciem przemiennym
  33. Systemy przesyłowe energii elektrycznej liniami prądu stałego o wysokim napięciu (HVDC)
  34. Układy elastycznego przesyłu prądu przemiennego FACTS
  35. Systemy elektroenergetyczne
  36. Odnawialne źródła energii i energoelektronika
  37. Ogniwa paliwowe
  38. Magazynowanie energii
  39. Jakość energii elektrycznej a urządzenia energoelektroniczne
 17. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGOELEKTRONICZNYCH
  1. Energoelektronika i ochrona środowiska
  2. Warunki eksploatacji
  3. układ przekształtnikowy a sieć zasilająca
  4. Normalne warunki środowiskowe
  5. Specjalne warunki pracy
  6. Przyjęcie urządzenia do eksploatacji
  7. Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń energoelektronicznych
  8. Rodzaje ochrony
  9. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
  10. Ochrona przed dotykiem pośrednim
  11. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w urządzeniach energoelektronicznych
  12. Skuteczność systemu chłodzenia
  13. Klimatyzacja urządzeń energoelektronicznych
  14. Montaż przyrządów energoelektronicznych w układach
  15. Okresowe pomiary kontrolne
  16. Mechanizmy uszkodzeń przyrządów energoelektronicznych
  17. Awarie dyskretnych przyrządów półprzewodnikowych dużej mocy
  18. Awarie modułów z tranzystorami IGBT
  19. Wymiana uszkodzonych przyrządów półprzewodnikowych
  20. Diagnostyka urządzeń przekształtnikowych
  21. Usterki obwodu głównego przekształtnika
  22. Usterki w układzie sterowania
  23. Konstrukcja przekształtnika a usuwanie usterek
  24. Zakłócenia radioelektryczne
  25. Siły dynamiczne
  26. klasy odporności przekształtnikach
  27. Promieniowanie jonizujące a półprzewodnikowe przyrządy mocy
  28. Recykling
  Cena:

przechowalnia

90,00 zł
86,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska