Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » EKONOMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
144
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2013
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Rachunkowość jako dyscyplina naukowa posiada bogatą literaturę, która obejmuje zarówno prace przedstawiające rozważania nad jej ogólnymi założeniami, jak i opracowania dotyczące problemów szczegółowych. O rachunkowości można mówić w różnym aspekcie i z różnym stopniem szczegółowości. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych zagadnień dotyczących rachunkowości w aspekcie aktualnych rozwiązań ustawowych, które pomogą zrozumieć istotę rachunkowości, cel harmonizacji zasad rachunkowości w następstwie procesów globalizacji rynków finansowych oraz jej koncepcję podwójnego rozpatrywania zjawisk gospodarczych. W opracowaniu przyjęto założenie, że przedmiotem rachunkowości są zdarzenia gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym, które mają wpływ na zasoby majątkowe i źródła ich finansowania, a także przychody, koszty i wyniki finansowe związane z prowadzoną działalnością. W związku z tym zakres tematyczny niniejszego opracowania obejmuje zasady obowiązujące przy grupowaniu zasobów majątkowych, źródeł finansowania, klasyfikowaniu kosztów, przychodów i wyników, sporządzaniu podstawowych elementów rocznego sprawozdania finansowego, takich jak bilans oraz rachunek zysków i strat, a także przy ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na kontach księgowych. Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi Ustawa o rachunkowości.
Fragment ze Wstępu

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
1.1. Definicje, zadania i funkcje rachunkowości
1.2. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
1.3. Międzynarodowe regulacje rachunkowości
1.4. Podstawy prawne i podmioty rachunkowości w Polsce
1.5. Nadrzędne zasady rachunkowości

Rozdział 2. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania oraz ich ujęcie w bilansie
2.1. Pojęcie i charakterystyka zasobów majątkowych - aktywów
2.2. Źródła finansowania zasobów majątkowych - pasywa
2.3. Cechy i układ bilansu

Rozdział 3. Kategorie kształtujące wynik finansowy i ich ujęcie w rachunku zysków i strat
3.1. Kategorie kształtujące wynik finansowy
3.2. Klasyfikacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej
3.3. Przychody i koszty dotyczące pozostałych rodzajów działalności
3.4. Treść i układ rachunku zysków i strat

Rozdział 4. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych
4.1. Istota operacji gospodarczych
4.2. Operacje bilansowe (bezwynikowe)
4.3. Operacje wynikowe
4.4. Istota i zasady funkcjonowania kont księgowych
4.5. Konta bilansowe
4.6. Konta wynikowe
4.7. Dzielenie i łączenie kont księgowych
4.8. Dokumentacja operacji gospodarczych
4.9. Poprawianie błędów księgowych
4.10. Zestawienie obrotów i sald
4.11. Zakładowy plan kont

Rozdział 5. Zadania do rozwiązania i pytania testowe
5.1. Zadania do rozdziału 1
5.2. Zadania do rozdziału 2
5.3. Zadania do rozdziału 3
5.4. Zadania do rozdziału 4
5.5. Pytania testowe
5.6. Sumy kontrolne i rozwiązania
Streszczenie

Summary

Literatura

Spis tablic

Spis rysunków
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Janowska Jolanta, Kietliński Wiesław
Skrypt jest przeznaczony dla studentów, których zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień inwestycyjnych w budownictwie. Przedstawiono w nim definicje wybranych pojęć oraz scharakteryzowano podstawowe relacje, zależności i problemy. Praca zawiera podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień inwestycji w budownictwie i pozwala na uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy z tego zakresu. Książka jest kierowana szczególnie do studentów budownictwa i administracji. Może być także ciekawą pozycją dla
Florjańczyk Zbigniew, Penczek Stanisław
Podręcznik stanowi całość z tomem I. Omówiono w nim chemię i technologię polimerów. Podano podstawowy, klasyczny opis procesów, prowadzących do syntezy polimerów oraz główne kierunki zastosowań w nowoczesnej gospodarce. Na rynku polskim jest to nowoczesne i unikatowe opracowanie. Autorzy poszczególnych rozdziałów są autorytetami naukowymi w swoich specjalnościach.
Nowak Tadeusz
Problematyka własności intelektualnej jest w dzisiejszych czasach wszechobecna w życiu zawodowym i prywatnym obywateli. Jest ona jednak wciąż mało znana i niedoceniana. Z powyższych względów kształcenie studentów w zakresie problematyki związanej z ochroną własności intelektualnej nabiera szczególnego znaczenia. Szkoły wyższe uwzględniają przedmiotową problematykę w programach studiów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów
Kaczmarczyk Jan
W pracy przedstawiono wyniki trzech serii eksperymentów mających na celu wykazanie wpływu jakości środowiska wewnętrznego na komfort, zdrowie i wydajność pracy użytkowników pomieszczeń
Praca zbiorowa
Podrozdziały znajdujące się w pierwszej części pracy zajmują się najważniejszymi przepisami dotyczącymi rozwoju zrównoważonego w budownictwie. Kolejna część zawiera podrozdziały analizujące problemy związane z oddziaływaniem środowiska na obiekty budowlane. W następnej części rozważane są oddziaływania materiałów i obiektów budowlanych na ludzi i środowisko. Ostatnie dwie części tej monografii zajmują się ekologicznym podejściem w projektowaniu i rozwiązaniami ekologicznymi stosowanymi w budowni
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 09:02
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.