UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych


Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
144
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2013
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Rachunkowość jako dyscyplina naukowa posiada bogatą literaturę, która obejmuje zarówno prace przedstawiające rozważania nad jej ogólnymi założeniami, jak i opracowania dotyczące problemów szczegółowych. O rachunkowości można mówić w różnym aspekcie i z różnym stopniem szczegółowości. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych zagadnień dotyczących rachunkowości w aspekcie aktualnych rozwiązań ustawowych, które pomogą zrozumieć istotę rachunkowości, cel harmonizacji zasad rachunkowości w następstwie procesów globalizacji rynków finansowych oraz jej koncepcję podwójnego rozpatrywania zjawisk gospodarczych. W opracowaniu przyjęto założenie, że przedmiotem rachunkowości są zdarzenia gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym, które mają wpływ na zasoby majątkowe i źródła ich finansowania, a także przychody, koszty i wyniki finansowe związane z prowadzoną działalnością. W związku z tym zakres tematyczny niniejszego opracowania obejmuje zasady obowiązujące przy grupowaniu zasobów majątkowych, źródeł finansowania, klasyfikowaniu kosztów, przychodów i wyników, sporządzaniu podstawowych elementów rocznego sprawozdania finansowego, takich jak bilans oraz rachunek zysków i strat, a także przy ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na kontach księgowych. Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi Ustawa o rachunkowości.
Fragment ze Wstępu

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
1.1. Definicje, zadania i funkcje rachunkowości
1.2. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
1.3. Międzynarodowe regulacje rachunkowości
1.4. Podstawy prawne i podmioty rachunkowości w Polsce
1.5. Nadrzędne zasady rachunkowości

Rozdział 2. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania oraz ich ujęcie w bilansie
2.1. Pojęcie i charakterystyka zasobów majątkowych - aktywów
2.2. Źródła finansowania zasobów majątkowych - pasywa
2.3. Cechy i układ bilansu

Rozdział 3. Kategorie kształtujące wynik finansowy i ich ujęcie w rachunku zysków i strat
3.1. Kategorie kształtujące wynik finansowy
3.2. Klasyfikacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej
3.3. Przychody i koszty dotyczące pozostałych rodzajów działalności
3.4. Treść i układ rachunku zysków i strat

Rozdział 4. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych
4.1. Istota operacji gospodarczych
4.2. Operacje bilansowe (bezwynikowe)
4.3. Operacje wynikowe
4.4. Istota i zasady funkcjonowania kont księgowych
4.5. Konta bilansowe
4.6. Konta wynikowe
4.7. Dzielenie i łączenie kont księgowych
4.8. Dokumentacja operacji gospodarczych
4.9. Poprawianie błędów księgowych
4.10. Zestawienie obrotów i sald
4.11. Zakładowy plan kont

Rozdział 5. Zadania do rozwiązania i pytania testowe
5.1. Zadania do rozdziału 1
5.2. Zadania do rozdziału 2
5.3. Zadania do rozdziału 3
5.4. Zadania do rozdziału 4
5.5. Pytania testowe
5.6. Sumy kontrolne i rozwiązania
Streszczenie

Summary

Literatura

Spis tablic

Spis rysunków
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska