UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej


Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej
  Cena:

Ilość

przechowalnia

22,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 14,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
166
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

22,00 zł

Sądownictwo konstytucyjne stanowi niezbędną gwarancję równowagi między organami państwowymi, efektywną ochroną praw i wolności obywatelskich oraz nadania konstytucji rzeczywistego znaczenia prawnego. W większości współczesnych państw Europy jest ona realizowana przez szczególny organ władzy sądowniczej, zwany sądem konstytucyjnym. Podstawową tezą pracy jest twierdzenie, że przyjęte w Konstytucji Republiki Litewskiej z 25 października 1992 r. przepisy dotyczące sądownictwa konstytucyjnego stanowią istotne gwarancje jej przestrzegania, a tym samym spełniają standardy państwa prawnego. Zadaniem, które postawiła sobie autorka, była odpowiedź na pytanie, jaki model sądowej kontroli konstytucyjności prawa przyjęła Republika Litewska. W celu przeprowadzenia dowodu dokonała analizy konstytucyjnych oraz ustawowych unormowań dotyczących sądowej kontroli konstytucyjności prawa na Litwie. Charakter przyjętych celów pracy rzutował na przyjęcie metody badawczej. Podstawową była metoda dogmatyczna, pozwalająca na ustalenie wykładni przepisów konstytucyjnych i ustawowych dotyczących miejsca i roli Sądu Konstytucyjnego. Autorka starała się również wskazać podstawowe zalety i wady przyjętych w Republice Litewskiej regulacji prawnych poprzez analizę praktyki działania Sądu Konstytucyjnego. Dokonała także konfrontacji rozwiązań litewskich z rozwiązaniami w innych państwach demokratycznych.

Spis treści

Wstęp        
Rozdział pierwszy
UTWORZENIE SĄDU KONSTYTUCYJNEGO W REPUBLICE LITEWSKIEJ
1.    Sąd Konstytucyjny w doktrynie litewskiej w okresie międzywojennym i powojennym    
2.    Prace nad rozdziałem VIII Konstytucji z 1992 r. oraz powołanie Sądu Konstytucyjnego    

Rozdział drugi
POZYCJA USTROJOWA I ORGANIZACJA SĄDU KONSTYTUCYJNEGO
1.    Sąd Konstytucyjny w systemie organów władzy państwowej    
2.    Powoływanie i charakter składu osobowego Sądu Konstytucyjnego    
a)    skład i kadencja Sądu Konstytucyjnego    
b)    status prawny sędziów Sądu Konstytucyjnego    

Rozdział trzeci
KOGNICJA SĄDU KONSTYTUCYJNEGO
1.    Uwagi wprowadzające    
2.    Procedura abstrakcyjnej kontroli następczej    
a)    przedmiot kontroli    
b)    podstawa (wzorzec) kontroli    
c)    inicjatywa przeprowadzania kontroli    
3.    Procedura kontroli konkretnej    

Rozdział czwarty
ZAKRES UPRAWNIEŃ SĄDU KONSTYTUCYJNEGO W INNYCH SPRAWACH
1.    Uwagi wprowadzające    
2.    Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących ważności wyborów    
3.    Wyrażanie przez Sąd Konstytucyjny opinii co do niemożliwości dalszego sprawowania urzędu przez prezydenta ze względu na stan zdrowia    
4.    Wyrażanie opinii co do zgodności umów międzynarodowych z konstytucją    
5.    Wyrażanie opinii co do zgodności z konstytucją działań osób pociągniętych do odpowiedzialności konstytucyjnej    

Rozdział piąty
AKTY SĄDU KONSTYTUCYJNEGO
1.    Uwagi wprowadzające    
2.    Orzeczenia
3.    Opinie    
4.    Postanowienia    
Uwagi końcowe    
Bibliografia    
Aneks    
Abstract    

  Cena:

Ilość

przechowalnia

22,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska