UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wiadomości konserwatorskie 2009. Pismo stowarzyszenia konserwatorów zabytków


Wiadomości konserwatorskie 2009. Pismo stowarzyszenia konserwatorów zabytków
  Cena:

Ilość

przechowalnia

105,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
745
Okładka
twarda
Format
A4
Rok wydania
2009
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

105,00 zł

Konferencję Naukową REMO 2009 poświęcono tematyce badań i analiz teoretycznych w zakresie:
  • konserwacji i wzmacniania konstrukcji historycznych,
  • badań materiałów i obiektów zabytkowych,
  • analizie realizacji i projektów konserwatorskich
  • oraz specyficznym problemom towarzyszącym pracom na obiektach zabytkowych i wzniesionych metodami tradycyjnymi, problemom, które determinują bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowników.
W Konferencji udział wzięli naukowcy z Polski, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Anglii i Stanów Zjednoczonych, członkowie Komitetu Naukowego International Scientific Committee for Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage (ISCARSAH - ICOMOS) oraz członkowie International Scientific Wood Committee (ISWC - ICOMOS).

Spis treści

NAUKA - SCIENCE
Piotr Napierała
Ochrona krajobrazu kulturowego Sudetów Zachodnich na przykładzie gmin Mysłakowice i Bogatynia.
Ireneusz Płuska
800 lat cegielnictwa na ziemiach polskich – rozwój historyczny w aspekcie technologicznym i estetycznym.
Howell G.M. Edwards
Spektroskopowa analiza ramanowska obiektów archeologicznych istotnych dla ochrony dziedzictwa kulturowego: oświecenie starożytnych tajemnic.
Jan Marczak, Andrzej Koss
Fizyka we współczesnych badaniach i konserwacji dzieł sztuki.
Henryk Szeląg, Aleksandra Skorek
Przeszłość i przyszłość cementu romańskiego

Danuta Wala, Genowefa Rosiek
Synteza spoiw wapiennych z zastosowaniem różnych minerałów ilastych w kontekście zapraw historycznych.
Piotr Targowski, Bogumiła J. Rouba, Paweł Karaszkiewicz, Magdalena Iwanicka, Ludmiła Tymińska-Widmer, Teresa Łękawa-Wysłouch, Ewa A. Kwiatkowska, Marcin Sylwestrzak
Optyczna koherentna tomografia OCT – nowe narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnych.
Andrzej Moczko, Grzegorz Dmochowski, Piotr Berkowski
Badania żelbetowej konstrukcji basenu z lat 30. XX wieku.
Maria Wesołowska
O podatności na wykwity współczesnych murów licowych.
Maciej Rokiel, Cezariusz Magott
Tynki renowacyjne w świetle normy PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska oraz instrukcji WTA nr 2-9 04.
Sanierputzsysteme.Renovation plasters in the light of the standard PN-EN 998-1:2004

Luigi Barazzetti, Luigia Binda, Marco Scaioni, Paolo Taranto
Znaczenie badań geometrycznych dla analiz strukturalnych i planowania interwencji w budynkach historycznych: zastosowanie w świątyni w My Son w Wietnamie.
Antonio Borri, Marco Corradi, Emanuela Speranzini, Antonella Giannantoni
Mury z kamienia łamanego wzmocniony za pomocą systemu „reticolatus”.
Giovanni Mantegazza
Efektywność materiałów FRCM w przypadku trzęsień ziemi – zabezpieczenie Kościoła Madonna di Centurelle.
Jerzy Jasieńko, Lech Engel, Adam Kondolewicz
Problemy konstrukcyjno-konserwatorskie w stabilizacji i ekspozycji ruin obiektów kamiennych na przykładzie zamku „Lenno” we Wleniu.
Angelo Di Tommaso
Uszkodzone obiekty dziedzictwa architektonicznego w L'aquili po trzęsieniu ziemi w roku 2009: kilka ogólnych spostrzeżeń.
Claudio Modena, Maria Rosa Valluzzi, Francesca da Porto, Filippo Casarin, Enrico Garbin, Marco Munari, Nicola Mazzon, Matteo Panizza, Massimo Dalla Benetta, Giulia Bettiol
Kryteria interwencji dla historycznych konstrukcji murowanych podlegających oddziaływaniom sejsmicznym.
Federica Ottoni, Eva Coisson, Carlo Blasi
Analiza konstrukcyjna budowli historycznych z perspektywy badań empirycznych. Kopuły murowane, od historycznych dysput do modeli numerycznych.
Pere Roca
Znaczenie modelowania numerycznego dla badań konstrukcji historycznych.
Kazimierz Czapliński, Krzysztof Gawron
O technikach wykonania ceglanych konstrukcji murowych.
Miloš Drdácký, Pavel Beran, Zuzana Slížková, Irena Kucerová.
Ryzyko spowodowane przez człowieka w praktyce konserwacji – studia przypadków.
Arkadiusz Kwiecień
Polimerowe złącze podatne – innowacyjna metoda naprawy i konserwacji obiektów zabytkowych.
Piotr Bilko, Leszek Małyszko, Roman Orłowicz
Ocena wytrzymałości muru podczas modernizacji kamienic komunalnych.
Rafał Nowak, Romuald Orłowicz
Mechanizmy uszkodzeń ceglanych nadproży łukowych.
Andrzej Rzeszotarski, Romuald Orłowicz, Rafał Nowak
Przyczyny uszkodzeń i naprawa wybranych zabytkowych sklepień ceglanych.
Yoshinori Iwasaki
Problemy wywołane wykopaliskami w ramach konserwacji i badań archeologicznych zabytków w Angkor w Kambodży.
Görün Arun
Fundamenty budowli starożytnych położonych na obszarach sejsmicznych.
Maurizio Piazza, Mariapaola Riggio, Roberto Tomasi, Albino Angeli
Etapy działania i kryteria w odnawianiu podłóg drewnianych w Pałacu Belasi (Trydent we Włoszech
Jerzy Jasieńko, Łukasz Bednarz, Tomasz Nowak
Analiza stanu zachowania drewnianych stropów w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w budynku głównego dworca kolejowego we Wrocławiu.
Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak, Piotr Rapp
Analiza pracy statycznej belek drewnianych wzmocnionych taśmami CFRP.
Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska
Przystosowanie domów przysłupowych do współczesnych potrzeb na terenie Górnych Łużyc.
Barbara Misztal
Wpływ degradacji matrycy na nośność krytyczną ściskanych prętów drewnianych.
Janusz Brol
Wzmacnianie zginanych belek z drewna klejonego taśmami GARP na etapie produkcji.
Tomasz Tomaszek
Ikonostas cerkwi z Miękisza Starego (krótka analiza konserwatorska).
Ryszard Antonowicz, Adam Klimek
Wzmocnienie dachu z drewna klejonego poprzez zmianę schematu statycznego.
Leszek Konarzewski
Renowacja elewacji Hali Stulecia we Wrocławiu –projekt a realizacja.
Andrzej Kadłuczka
Modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Sukiennicach w Krakowie; wybrana problematyka projektowo-konserwatorska.
Paweł Jaskanis
Prace konserwatorskie w Muzeum Pałacu w Wilanowie po 2003 roku.
Andrzej Gaczoł
Krypta pod Kaplicą Morstinów w Wieliczce. Rekonstrukcja, konserwacja, adaptacja.
Elżbieta Przesmycka
Problemy konserwacji architektury modernistycznej w Polsce.
Jerzy Jasieńko, Andrzej Kadłuczka, Jolanta Sroczyńska, Katarzyna Kadłuczka, Tomasz Nowak
Kolegiata św. Trójcy w Ołyce na Wołyniu (Ukraina) – rejestracja stanu zachowania, problemy konserwatorskie.
Łukasz Drobiec
Remont konserwatorski elewacji kościoła mariackiego w Katowicach.
Jerzy Skarbek, Andrzej Peszko
Kamienica mieszczańska w Brzegu. Geneza, formy rozwoju oraz sposoby dekoracji fasad i elewacji na podstawie wyników badań i prac konserwatorskich przeprowadzonych w latach 1998-2009.
Marzena Lipiec, Beata Ogrodnik, Małgorzata Sieniawska, Jan Lech Zioberski
Konstrukcje szklane w ekspozycjach elementów obiektów zabytkowych – przykłady krajowe.
Grzegorz Dmochowski, Piotr Berkowski
Wpływ głębokich wykopów na stan techniczny historycznej zabudowy.
Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak
Perspektywy rozwoju aktywnego projektowania w oparciu o badania drgań w trakcie prowadzenia robót geotechnicznych.
Olgierd Puła, Wojciech Puła
Realizacja nowych obiektów usytuowanych w zwartej zabudowie miejskiej i ich wpływ otoczenie.
Tadeusz Chyży, Krzysztof Robert Czech, Mikołaj Malesza, Czesław Miedziałowski
Badania i ocena wpływów drgań drogowych w zespole budynków zabytkowych.
Tomasz Kania, Stanisław Kania, Piotr Pietraszek
Rewitalizacja budynków poprzemysłowych z wykorzystaniem bloków gipsowych na przykładzie loftów w Tallinnie.
Karolina Kurtz, Zbigniew Paszkowski
Problemy energetyczne przy przebudowie obiektu zabytkowego na przykładzie budynku Starej Dany w Szczecinie.
Paula Szczepaniak, Maria Wesołowska
Problemy cieplno-wilgotnościowe współczesnego obiektu sakralnego.
Józef Adamowski, Zygmunt Matkowski
Analiza wybranych uszkodzeń pawilonu czterech kopuł Hansa Poelziga we Wrocławiu.
Bronisław Gosowski, Maciej Gosowski, Tomasz Kasprzak
Odbudowa po katastrofie sufitu sali gimnastycznej zabytkowej szkoły poddanej termomodernizacji.
Kazimierz Czapliński
Obliczanie dawnych konstrukcji z żeliwa i stali.
Zbigniew Kowal
O przyczynach zmniejszenia niezawodności stalowych konstrukcji wielkopowierzchniowych hal.
Zbigniew Pająk
Stan zachowania sklepień "Rabitza"w wybranych obiektach zabytkowych.
Mieczysław Kamiński, Michał Musiał
Badania i koncepcja modernizacji schronu przy Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu.
Grzegorz Słowek, Jacek Ścigałło
Analiza uszkodzeń i diagnostyka konstrukcji realizowanego budynku mieszkalnego.
Jacek Ścigałło
Modernizacja magazynu książek w budynku biblioteki uniwersyteckiej UAM w Poznaniu.
Krzysztof Ałykow, Magdalena Napiórkowska-Ałykow
Renowacja tarasów i balkonu zabytkowego głównego budynku zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach.
Dariusz Bajno
Typowe problemy związane z ratowaniem zabytków nieruchomych, na przykładzie wybranych obiektów Opola.
Maciej Dobrowolski, Stanisław Medeksza
Współczesne materiały konstrukcyjne w rekonstrukcji zabytków na przykładzie wieży kościoła św. Jana Chrzciciela w Legnicy.
Piotr Kuleta, Michał Pikos, Grzegorz Słowek
Problemy konstrukcyjne remontowanego budynku zabytkowego.
Krzysztof Ałykow, Magdalena Napiórkowska-Ałykow
Proces inwestycyjny przy realizacji remontów obiektów zabytkowych – problemy i zagrożenia oraz propozycja dodatkowych wymogów w świetle obecnych przepisów prawnych.
Meltem Vatan, M. Oguz Selbesoglu, Bülent Bayram
Wykorzystanie technologii skanowania 3D w konserwacji obiektów zabytkowych.
Michał Kędzierski, Anna Fryśkowska, Rafał Dąbrowski, Michalina Wilińska
Naziemne skanowanie laserowe obiektów sakralnych z zastosowaniem technologii HDS.
Leszek Koźmiński, Marzena Brzozowska, Jacek Kościuk, Waldemar Kubisz
Wykorzystanie możliwości nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania.
Krzysztof Maksymowicz, Magdalena Kobielarz, Tomasz Jurek
Skanowanie 3D jako metoda obrazowania złożonych i rozległych relacji przestrzennych dla potrzeb medycyny sądowej i kryminalistyki – ocena przydatności.
Tomasz Waligórski
Pomiary w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D.
Jacek Kościuk
Skanowanie i modelowanie 3D górnego tarasu świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari jako przykład dokumentacji dla celów konserwatorskich.
Bartłomiej Ćmielewski, Krzysztof Mąkolski
Porównanie geodezyjnych metod klasycznych oraz technologii HDS do określenia odkształceń kratowej konstrukcji masztu.
Bjorn Van Genechten, Luc Schueremans
Skanowanie laserem dla dokumentacji dziedzictwa kulturowego.
PREZENTACJE – RAPORTY
Marek Baścik, Paweł Dudek
Generowanie ortofotoplanów w programie Pointools –zastosowanie skanera laserowego 3D.

INFORMACJE - INFORMATION
Kongres Kultury Polskiej
INDEKS AUTORÓW

  Cena:

Ilość

przechowalnia

105,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska