UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Historia. Archiwistyka. Informacja naukowa


Historia. Archiwistyka. Informacja naukowa
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
288
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Prezentowany tom jest zbiorem prac dedykowanych Profesorowi Bohdanowi Stanisławowi Ryszewskiemu z okazji podwójnego jubileuszu: siedemdziesiątych piątych urodzin oraz pięćdziesięciolecia pracy zawodowej.

Prace napisane w przeważającej mierze przez olsztyńskich uczniów Profesora o współpracowników z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pomieszczono w trzech częściach: Historia. Archiwistyka oraz Informacja naukowa i Informatyka historyczna, odpowiadających dziedziną wiedzy, którymi Pan Profesor interesuje się w swojej pracy naukowej i dydaktycznej.

Część wstępna tomu poświęcona została osobie Szanownego Jubilata. Znajdujące się tu teksty napisane przez doktorantów Profesora Ryszewskiego, Jego zastępcę z okresu, kiedy sprawował funkcję dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM oraz przyjaciela z czasów studenckich. Biografię Jubilata oraz wykaz prac doktorskich napisanych pod kierunkiem Profesora przedstawiła redaktor tomu. Postać Pana Profesora we wspomnieniach uczniów opisała Anna Żeglińska, która także dokonała zestawienia promowanych przez niego prac magisterskich. O współpracy z Profesorem Ryszewskim jako dyrektorem Instytutu przeczytać można w tekście Zoi Jaroszewicz – Pieresławcew. Roman Majka opisał wkład Profesora Bohdana Ryszewskiego w komputeryzację Archiwum Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. We wspomnieniach Sławomira Kalembki postać Jubilata została ukazana w gronie profesorów i przyjaciół z czasów studenckich.

W części Historia znalazły się teksty napisane głownie przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM. Stanisław Achremczyk poruszył temat oswajania krajobrazu kulturowego w Polsce po 1945 r., Danuta Kasperek i Norbert Kasperek opisali spór dotyczący narodowości Mikołaja Kopernika podjęty w pierwszej połowie XIX w. Tekst Andrzeja Kopiczki dotyczy diecezji warmińskiej w świetle relatio status z 1745 r., Andrzeja Wałkówskiego - pochodzenia kancelaryjnego dokumentów króla Wacława z 1294 r., a Alojzego Szorca – postaci Marcina Kromera. Marta Korybut – Marciniak opisała działalność Towarzystwa Wspierania Niedostatnich Uczniów Uniwersytetu W Wilnie, Izabela Lewandowska przeanalizowała zastosowanie metody oral history w badaniach polskich historyków, metody, którą interesował się w swojej pracy naukowej także Profesor Ryszewski. Tekst Krzysztofa Łożyńskiego dotyczy inwentarza przyjęcia dworów starostwa grodzieńskiego z 1578 r. W części tej znalazły się także cztery artykuły napisane przez doktorantów Pana Profesora: Anny Bogdanowicz – o strukturze zarządu dóbr w wybranych majątkach pruskich, Wojciecha Klasa – o działalności publicznej Kościelskich herbu Ogończyk , Ariusza Małka – o białostockim rynku pracy w latach 1944 – 1956 oraz Janusza Pawlaka – o polityce narodowościowej Polski w latach 1918 -1926.

W części zatytułowanej Archiwistyka pomieszczono cztery teksty. Kazimierz Łatak opisał archiwum klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie. Katarzyna Kubicka poruszyła problem przechowywania i archiwizacji akt luźnych na przykładzie dolnej kancelarii miasta Gdańska, Rafał Leśkiewicz zajął się procesami archiwotwórczymi na przykładzie zasobu archiwalnego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, a Beata Wacławik opisała akta Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Królewcu przechowywane w Archiwum Państwowym w Olsztynie.

W ostatniej części Informacja naukowa i Informatyka historyczna pomieszczono prace czterech autorów, po dwie z każdej dziedziny wiedzy. O przeobrażeniu informacji lokalnej w informację globalną napisała Maria Śliwińska. Pojęcie i różne znaczenia informacji oraz informacji naukowej przybliżyła redaktor tomu. Prace z informatyki historycznej – dziedziny, która Pan Profesor jest szczególnie zainteresowany, napisali Krzysztof Narojczyk – o wizualizacji danych historycznych i Artur Rusowicz – o budowie bazy danych związanej z okresem stalinizmu w Polsce.


Spis treści


Część 1. O Profesorze Bohdanie Ryszewskim


Marzena Świgoń,
Profesor Bohdan Stanisław Ryszewski – ożyciu, pracy i promowaniu prac doktorskich
Wykaz prac doktorskich napisanych pod kierunkiem Profesora

Anna Żeglińska,
Profesor Bohdan Ryszewski – jubileuszowe refleksje uczniów o Mistrzu
Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesora

Zoja Jaroszewicz – Pieresławcew,
Profesor Bohdan Ryszewski – dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Roman Majka,
Wkład Profesora Bohdana Ryszewskiego w komputeryzację Archiwum Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

Sławomir Kalembka,
Na toruńskiej uczelni – koledzy i profesorowie


Część 2. Historia

Stanisław Achremczyk,
Oswajanie krajobrazu kulturowego

Danuta Kasperek, Norbert Kasperek,
Przyczynek do dyskusji o narodowości Kopernika w pierwszej połowie XIX wieku

Andrzej Kopiczko,
Diecezja warmińska w świetle „relatio status” z 1745 roku

Andrzej Wałkowski,
Pochodzenie kancelaryjne dokumentów króla Wacława z 1294 roku dla klasztorów cysterskich w Mogile i Henrykowie – próba określenia miejsca redakcji i fundacji

Alojzy Szorc,
Marcin Kromer (1512-1589) – dyplomata i znawca spraw pruskich

Mariola Korybut – Marciniak,
Towarzystwo Wspierania Niedostatnich Uczniów Uniwersyteckich w Wilnie

Izabela Lewandowska,
Historycy wobec metody „oral history”. Przegląd polskiej literatury naukowej

Krzysztof Łożyński,
„Inwentarz przyjęcia dworów starostwa grodzieńskiego z 1578 roku” jako źródła do dziejów domeny hospodarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim z XVI wieku

Anna Bogdanowicz,
Struktura zarządu dóbr na przykładzie wybranych majątków pruskich

Wojciech Klas,
Działalność publiczna Kościelskich herbu Ogończyk od końca XVIII do XX wieku

Ariusz Małek,
Białostocki rynek pracy w latach 1944 – 1956 – rys sytuacyjny

Janusz Pawlak,
Polityka narodowościowa Polski w latach 1918 – 1926 wobec mniejszości żydowskiej


Część 3. Archiwistyka

Kazimierz Łatak,
Archiwum klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie

Katarzyna Kubicka,
Problem przechowywania i archiwizacji akt luźnych na przykładzie dolnej kancelarii miasta Gdańska (w XVII – XVIII w.)

Rafał Leśkiewicz,
Wybrane problemy dotyczące badania procesów archiwotwórczych na przykładzie zasobu archiwalnego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Beata Wacławik,
Akta Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Królewcu przechowywane w Archiwum Państwowym w Olsztynie


Część 4. Informacja naukowa. Informatyka historyczna

Maria Śliwińska,
Od informacji lokalnej do informacji globalnej

Marzena Świgoń,
Informacja a informacja naukowa

Krzysztof Narojczyk,
Źródła i charakter danych wizualizacji historycznych

Artur Rusowicz,
Pakiet baz danych dotyczących stalinizmu w województwie olsztyńskim w latach 1947 – 1952

Fotografie

  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska