Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INNE
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Integracja socjalna społecznościach lokalnych
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 5
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
252
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Integracja socjalna jest najczęściej definiowana jako stan lub proces zachodzący w społeczeństwie, polegający na tym, że jego poszczególne elementy przejawiają tendencje do scalania się w harmonijną i skoordynowaną, funkcjonalną całość. To także likwidowanie barier uniemożliwiających lub utrudniających nawiązywanie kontaktów pomiędzy jednostkami lub grupami społecznymi.
Przejawem integracji socjalnej w społecznościach lokalnych jest zjawisko odzwierciedlenia istniejącego ładu społecznego, stabilność i trwałość społeczeństwa lub grupy społecznej.
Jest to także stała tendencja do porządkowania życia społecznego i dążenie do rozwiązywania konfliktów w stanie początkowym, kiedy dotyczą one wąskiego grona osób. Integracja socjalna charakteryzuje się dążeniem do włączania mniejszych systemów w skład szerszej zbiorowości poprzez proces nadawania im cech (społecznych, ekonomicznych, kulturalnych, prawnych itp.) obowiązujących w dużej zbiorowości społecznej. Jest ona bardzo ważna w procesie zwalczania bezradności społecznej występującej w społecznościach lokalnych oraz ich marginalizacji i wykluczenia społecznego.
Duże znaczenie przypisuje się w jej urzeczywistnieniu instytucjom pomocy społecznej oraz występującym na danym terenie potencjale społecznym, które tworzy społeczeństwo obywatelskie. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego może nie tylko ułatwić integrację społeczną jednostek i grup społecznie defaworyzowanych, ale także stworzyć korzystny klimat na tworzenie miejsc pracy na lokalnym rynku pracy. Podejmować należy również w społecznościach lokalnych działania przeciwko ubóstwu i marginalizacji społecznej oraz na rzecz aktywizacji zawodowej. Istotną rolę przypisuje się w tym obszarze działaniom pracowników socjalnych oraz możliwościom realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Przykłady ww. prointegracyjnych postaw w społecznościach lokalnych prezentują treści zamieszczonych w niniejszej publikacji artykułów. Ukazują one działania na rzecz integracji socjalnej wybranych grup społecznych: dzieci, bezdomnych, ludzi starych, młodzieży, bezrobotnych, a także postawy pracowników socjalnych wobec wyzwań lokalnych kwestii socjalnych.

Spis treści:

PRZEDMOWA

A. Integracja socjalna wobec wybranych grup społecznych

Jadwiga Kida - Niepewność, nierówność, marginalizacja. Działania społeczne wobec wybranych kwestii społecznych    
Barbara Olbrych - Nierówności dochodowe jako źródło dezintegracji społecznej
Barbara Skałbania, Ewa Fiołna - Jakość życia i formy wsparcia społecznego wychowanków domu dziecka
Jolanta Borek - Rodzinne domy pomocy jako alternatywa dla wykluczenia społecznego mieszkańców domów pomocy społecznej    
Agnieszka Majewska - Problemy reintegracji społecznej bezdomnyc

B. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego

Maria Pierzchalska - Społeczeństwo obywatelskie i kreatywne jako czynnik rozwoju lokalnego
Maria Gagacka - Rola sektora organizacji pozarządowych w reintegracji społecznej - dynamika zmian
Izabela Mendel - Działalność socjalna organizacji pozarządowych w aglomeracji górnośląskiej

C. Postawy pracowników socjalnych w społeczności lokalnej

Zbigniew Ostrach - Pozycja pracownika socjalnego-prawne i społeczne uwarunkowania
Katarzyna Nowak- Poczucie własnej skuteczności pracowników socjalnych w Radomiu
Katarzyna Nowak, Małgorzata Chmiel - Zespół wypalenia zawodowego pracowników socjalnych w Radomiu

D. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych

Marek Leszczyński - Bezpieczeństwo socjalne a dostęp do rynku pracy w ujęciu teorii segmentacyjnych
Marzena Kędra-Podłipniak- Bezrobocie w Radomiu jako problem lokalnej pomocy społecznej
Rafał Muster - Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec wymogów współczesnego rynku pracy
Agata Wesołowska - Skrzydlata przyszłość zawodowa? Program „Pegaz 2006" na tle pozostałych projektów unijnych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia w latach 2004-2006
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Karwał Mirosław
Pierwsza synteza wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej na temat istoty i różnych sposobów rozgrywania konkurencji i walki za pośrednictwem deprecjonowania statusu i dorobku rywali i przeciwników zamiast prezentowania własnych walorów, osiągnięć i zasług. Stanowi z jednej strony nader aktualny komentarz do narastającego "zdziczenia obyczajów politycznych", z drugiej strony ? zdystansowany obraz ponadczasowego repertuaru destrukcyjnej socjotechniki, manipulacji wizerunkiem adwersarza i manipulacj
Kantowicz Ewa
Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia jest jedynym do tej pory, oryginalnym opracowaniem polskim, opartym na bogatej literaturze i źródłach obcojęzycznych, przybliżającym genezę i rozwój kształcenia do pracy socjalnej w Europie w aspekcie porównawczym.
Pokrzywnicka Krystyna
Tekst w formie ostatecznej składa się z korpusu głównego oraz przypisów stanowiących uzupełniającą opowieść opartą na faktach z literatury tematu, na cytatach wypowiedzi znamienitych autorów dzieł architektonicznych oraz autorów tekstów o architekturze. W tekst główny wplecione są ilustracje ściśle się z nim wiążące i uzupełniające go w warstwie wizualnej. Wszystkie ilustracje zostały podporządkowane stylistyce notatki rysunkowej, uzupełniającej myśl autorską.
Kantowicz Ewa
Współczesne procesy profesjonalizacji w polu pomocy społecznej w wychowania wymagają złożonej procedury działań i stosowania różnych form ich systematyzacji. Działania zawodowe opierają się w większym lub mniejszym stopniu na naukowych podejściach, które zostały wypracowane w ciągu ostatniego stulecia w teorii i praktyce w tym obszarze.
Bennewicz Maciej
Czasem mówisz: „to trudne”, „nie uda się”…no właśnie to najlepszy moment żeby zajrzeć do środka tej książki. Dzięki rysunkom i poczuciu humoru autora, znanego coacha. Odkryjesz łatwy i przyjemny sposób na codzienne troski. Pierwszy z nich to dystans, drugi to humor, trzeci to rzecz jasna coaching!
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-22 22:46
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.