UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Integracja socjalna społecznościach lokalnych


Integracja socjalna społecznościach lokalnych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 5
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
252
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Integracja socjalna jest najczęściej definiowana jako stan lub proces zachodzący w społeczeństwie, polegający na tym, że jego poszczególne elementy przejawiają tendencje do scalania się w harmonijną i skoordynowaną, funkcjonalną całość. To także likwidowanie barier uniemożliwiających lub utrudniających nawiązywanie kontaktów pomiędzy jednostkami lub grupami społecznymi.
Przejawem integracji socjalnej w społecznościach lokalnych jest zjawisko odzwierciedlenia istniejącego ładu społecznego, stabilność i trwałość społeczeństwa lub grupy społecznej.
Jest to także stała tendencja do porządkowania życia społecznego i dążenie do rozwiązywania konfliktów w stanie początkowym, kiedy dotyczą one wąskiego grona osób. Integracja socjalna charakteryzuje się dążeniem do włączania mniejszych systemów w skład szerszej zbiorowości poprzez proces nadawania im cech (społecznych, ekonomicznych, kulturalnych, prawnych itp.) obowiązujących w dużej zbiorowości społecznej. Jest ona bardzo ważna w procesie zwalczania bezradności społecznej występującej w społecznościach lokalnych oraz ich marginalizacji i wykluczenia społecznego.
Duże znaczenie przypisuje się w jej urzeczywistnieniu instytucjom pomocy społecznej oraz występującym na danym terenie potencjale społecznym, które tworzy społeczeństwo obywatelskie. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego może nie tylko ułatwić integrację społeczną jednostek i grup społecznie defaworyzowanych, ale także stworzyć korzystny klimat na tworzenie miejsc pracy na lokalnym rynku pracy. Podejmować należy również w społecznościach lokalnych działania przeciwko ubóstwu i marginalizacji społecznej oraz na rzecz aktywizacji zawodowej. Istotną rolę przypisuje się w tym obszarze działaniom pracowników socjalnych oraz możliwościom realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Przykłady ww. prointegracyjnych postaw w społecznościach lokalnych prezentują treści zamieszczonych w niniejszej publikacji artykułów. Ukazują one działania na rzecz integracji socjalnej wybranych grup społecznych: dzieci, bezdomnych, ludzi starych, młodzieży, bezrobotnych, a także postawy pracowników socjalnych wobec wyzwań lokalnych kwestii socjalnych.

Spis treści:

PRZEDMOWA

A. Integracja socjalna wobec wybranych grup społecznych

Jadwiga Kida - Niepewność, nierówność, marginalizacja. Działania społeczne wobec wybranych kwestii społecznych    
Barbara Olbrych - Nierówności dochodowe jako źródło dezintegracji społecznej
Barbara Skałbania, Ewa Fiołna - Jakość życia i formy wsparcia społecznego wychowanków domu dziecka
Jolanta Borek - Rodzinne domy pomocy jako alternatywa dla wykluczenia społecznego mieszkańców domów pomocy społecznej    
Agnieszka Majewska - Problemy reintegracji społecznej bezdomnyc

B. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego

Maria Pierzchalska - Społeczeństwo obywatelskie i kreatywne jako czynnik rozwoju lokalnego
Maria Gagacka - Rola sektora organizacji pozarządowych w reintegracji społecznej - dynamika zmian
Izabela Mendel - Działalność socjalna organizacji pozarządowych w aglomeracji górnośląskiej

C. Postawy pracowników socjalnych w społeczności lokalnej

Zbigniew Ostrach - Pozycja pracownika socjalnego-prawne i społeczne uwarunkowania
Katarzyna Nowak- Poczucie własnej skuteczności pracowników socjalnych w Radomiu
Katarzyna Nowak, Małgorzata Chmiel - Zespół wypalenia zawodowego pracowników socjalnych w Radomiu

D. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych

Marek Leszczyński - Bezpieczeństwo socjalne a dostęp do rynku pracy w ujęciu teorii segmentacyjnych
Marzena Kędra-Podłipniak- Bezrobocie w Radomiu jako problem lokalnej pomocy społecznej
Rafał Muster - Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec wymogów współczesnego rynku pracy
Agata Wesołowska - Skrzydlata przyszłość zawodowa? Program „Pegaz 2006" na tle pozostałych projektów unijnych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia w latach 2004-2006
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska