Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Zmienność transportu materiału rozpuszczalnego w zlewni Kłudy jako przejaw współczesnych procesów denudacji chemicznej (Pomorze Zachodnie)
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
126
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2000 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Autorka zajęła się rozpoznaniem zmienności czasowej i przestrzennej źródeł dostawy zwietrzelin do transportu fluwialnego. Najważniejszą częścią rozprawy są rozdziały dotyczące chemizmu wód opadowych, powierzchniowych, płytkich wód gruntowych krążących w profilu glebowym i w strefie saturacji. Uzyskane wyniki mają znaczenie ponadregionalne, gdyż opracowane modele znajdują odniesienie do krajobrazów młodoglacjalnych Europy Środkowej.

Variations in solute transport in the Kłuda catchment as a reflection of the present-day processes of chemical denudat3on) (West Pomerania)

The article presents the spatial and temporal variability of sources supplying dissolved substances for fluvial transport in a postglacial area. The natural conditions obtaining in the Kłuda catchment are representative of the postglacial zone; they determine the water cycle, and hence the rate and volume of the solute load supply for the channel system. The properties of the physical-geographic environment and sources of ionic macrocomponents in the vertical profile (atmosphere-vegetation-soil-groundwater) were associated with the magnitude and dynamics of solutes leaving the catchment area. The mechanism of water circulation in the slope system and its significance for the supply of the solutes to the 1-channel system provided a basis for the analysis of matter circulation in a postglacial catchment.

Spis treści:

Przedmowa

1. Wprowadzenie
1.1. Wpływ obiegu wody i substancji rozpuszczonych na charakter transportu fluwialnego
1.2. Cel i zakres opracowania

2. Metody badań
2.1. Obserwacje meteorologiczne, hydrologiczne i hydrochemiczne
2.2. Metodyka badań laboratoryjnych i opracowanie wyników

3. Uwarunkowania funkcjonowania młodoglacjałnego systemu denudacyjnego zlewni Kłudy
3.1. Geoekosystem zlewni Kłudy
3.1.1. Geomorfologia
3.1.2. Litologia
3.1.3. Gleby
3.1.4. Użytkowanie terenu
3.1.5. Hydrografia i hydrogeologia
3.1.5.1. Wykształcenie i organizacja sieci hydrograficznej
3.1.5.2. Warunki hydrogeologiczne
3.2. Warunki hydrometeorologiczne w latach hydrologicznych 1990-1993
3.2.1. Warunki meteorologiczne
3.2.2. Warunki hydrologiczne

4. Transformacja cech fizykochemicznych wód krążących w zlewni Kłudy

5. Przestrzenna zmienność źródeł dostawy materiału rozpuszczonego w zlewni Kłudy

5.1. Cechy fizyczne i właściwości chemiczne wód powierzchniowych
5.2. Źródła dostawy składników rozpuszczonych do wód powierzchniowych
5.3. Zróżnicowanie przestrzenne zasilania wód powierzchniowych w substancje rozpuszczone
5.4. Strefy dostawy wody i substancji rozpuszczonych w profilu podłużnym Kłudy

6. Dynamika transportu fluwialnego Kłudy
6.1. Dostawa materiału rozpuszczonego do koryta Kłudy w zróżnicowanych warunkach hydrometeorologicznych
6.2. Sezonowość dostawy materiału rozpuszczonego do koryta Kłudy w latach hydrologicznych 1990-1993

7. Intensywność i sezonowość procesów denudacji chemicznej w zlewni młodoglacjalnej

8. Transport fluwialny jako efekt zmienności procesów obiegu wody i materii w zlewni młodoglacjalnej

9. Podsumowanie wyników

10. Variations in solute transport in the Kłuda catchment as a reflection of the presentday processes of chemical denudation (West Pomerania) (Summary)

Literatura

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Stach Alfred
Celem rozprawy jest przeprowadzenie hydrologicznej i geomorfologicznej analizy obszarów zasilania i dróg spływu wody i rozpuszczonych substancji w elementarnej źródliskowej mikrozlewni na obszarze morenowym Pojezierza Pomorskiego oraz próba oceny ich wpływów na ewolucję stoków. Pracę uzupełniają liczne schematy (80) i tabele (17). Controls on and operation of chemical denudation in a microcatchment in a postglacial area and its effect on slope morphodynamics (the upper Parsęta catehment, West P
Kuczyński Tadeusz
Azot stanowi składnik cząsteczek białek i kwasów nukleinowych, a w efekcie wszystkich żywych organizmów. Jego obieg jest jednym z podstawowych, zachodzących na Ziemi cykli biogeochemicznych. Występujące w przyrodzie formy azotu są na ogół bardzo stabilne i praktycznie nie wchodzą w reakcje z innymi pierwiastkami, czy związkami chemicznymi. Tylko nieznaczna jego część, w wyniku dostarczenia energii zewnętrznej, przechodzi w formy bardziej aktywne, tworząc w połączeniu z węglem, tlenem lub wodorem
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-21 21:13
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.