UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Zmienność transportu materiału rozpuszczalnego w zlewni Kłudy jako przejaw współczesnych procesów denudacji chemicznej (Pomorze Zachodnie)


Zmienność transportu materiału rozpuszczalnego w zlewni Kłudy jako przejaw współczesnych procesów denudacji chemicznej (Pomorze Zachodnie)
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
126
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2000 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Autorka zajęła się rozpoznaniem zmienności czasowej i przestrzennej źródeł dostawy zwietrzelin do transportu fluwialnego. Najważniejszą częścią rozprawy są rozdziały dotyczące chemizmu wód opadowych, powierzchniowych, płytkich wód gruntowych krążących w profilu glebowym i w strefie saturacji. Uzyskane wyniki mają znaczenie ponadregionalne, gdyż opracowane modele znajdują odniesienie do krajobrazów młodoglacjalnych Europy Środkowej.

Variations in solute transport in the Kłuda catchment as a reflection of the present-day processes of chemical denudat3on) (West Pomerania)

The article presents the spatial and temporal variability of sources supplying dissolved substances for fluvial transport in a postglacial area. The natural conditions obtaining in the Kłuda catchment are representative of the postglacial zone; they determine the water cycle, and hence the rate and volume of the solute load supply for the channel system. The properties of the physical-geographic environment and sources of ionic macrocomponents in the vertical profile (atmosphere-vegetation-soil-groundwater) were associated with the magnitude and dynamics of solutes leaving the catchment area. The mechanism of water circulation in the slope system and its significance for the supply of the solutes to the 1-channel system provided a basis for the analysis of matter circulation in a postglacial catchment.

Spis treści:

Przedmowa

1. Wprowadzenie
1.1. Wpływ obiegu wody i substancji rozpuszczonych na charakter transportu fluwialnego
1.2. Cel i zakres opracowania

2. Metody badań
2.1. Obserwacje meteorologiczne, hydrologiczne i hydrochemiczne
2.2. Metodyka badań laboratoryjnych i opracowanie wyników

3. Uwarunkowania funkcjonowania młodoglacjałnego systemu denudacyjnego zlewni Kłudy
3.1. Geoekosystem zlewni Kłudy
3.1.1. Geomorfologia
3.1.2. Litologia
3.1.3. Gleby
3.1.4. Użytkowanie terenu
3.1.5. Hydrografia i hydrogeologia
3.1.5.1. Wykształcenie i organizacja sieci hydrograficznej
3.1.5.2. Warunki hydrogeologiczne
3.2. Warunki hydrometeorologiczne w latach hydrologicznych 1990-1993
3.2.1. Warunki meteorologiczne
3.2.2. Warunki hydrologiczne

4. Transformacja cech fizykochemicznych wód krążących w zlewni Kłudy

5. Przestrzenna zmienność źródeł dostawy materiału rozpuszczonego w zlewni Kłudy

5.1. Cechy fizyczne i właściwości chemiczne wód powierzchniowych
5.2. Źródła dostawy składników rozpuszczonych do wód powierzchniowych
5.3. Zróżnicowanie przestrzenne zasilania wód powierzchniowych w substancje rozpuszczone
5.4. Strefy dostawy wody i substancji rozpuszczonych w profilu podłużnym Kłudy

6. Dynamika transportu fluwialnego Kłudy
6.1. Dostawa materiału rozpuszczonego do koryta Kłudy w zróżnicowanych warunkach hydrometeorologicznych
6.2. Sezonowość dostawy materiału rozpuszczonego do koryta Kłudy w latach hydrologicznych 1990-1993

7. Intensywność i sezonowość procesów denudacji chemicznej w zlewni młodoglacjalnej

8. Transport fluwialny jako efekt zmienności procesów obiegu wody i materii w zlewni młodoglacjalnej

9. Podsumowanie wyników

10. Variations in solute transport in the Kłuda catchment as a reflection of the presentday processes of chemical denudation (West Pomerania) (Summary)

Literatura

  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska