UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Metodyka kształcenia kursowego


Metodyka kształcenia kursowego
  Cena:

Ilość

przechowalnia

49,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 3
Wydawnictwo: OWG
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
220
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2013 wydanie II
Język
polski
ISBN
978-83-7490-582-4
  Cena:

Ilość

przechowalnia

49,00 zł

Dydaktyka kształcenia, pomiar wyników kształcenia zawodowego, program nauczania dla instalatorów mikroinstalacji zasilanych energia odnawialną.
Napisaliśmy dla Państwa podręcznik metodyczny do kształcenia kursowego. Kierujemy go do rąk nauczycieli, trenerów, uczniów, słuchaczy, osób zainteresowanych kształceniem kursowym. Zawiera on treści kształcenia zgodne z wymogami prawa polskiego i UE, w zakresie szkolenia instalatorów instalacji zasilanych energią z odnawialnych źródeł.
Kształcenie kursowe instalatorów ma na celu zdobycie nowego zawodu przez osoby: bezrobotne, zamierzające zmienić zawód lub zamierzające podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Należy również nadmienić, że dynamicznie rozwijający się rynek produkcji i montażu urządzeń zasilanych z OŹE, zgłasza zapotrzebowanie na coraz większą ilość dobrze wyszkolonych instalatorów.

Spis treści:

1. Od autorów

2. Regulamin pracowni zajęć praktycznych

3. Instrukcja BHP pracowni zajęć praktycznych

4. Program nauczania dla zawodu: instalator mikroinstalacji zasilanych ze źródeł odnawialnych. Kształcenie kursowe
4.1. Podstawy prawne kształcenia zawodowego
4.2. Cele główne kształcenia zawodowego
4.3. Korelacja programu nauczania dla zawodu technik urządzeńi systemów energetyki odnawialnej z podstawą programową kształcenia ogólnego

5. Informacja o zawodzie instalator mikroinstalacji zasilanych z OŹE

6. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie

7. Efekty kształcenia dla zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz kształcenia kursowego instalatorów urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
7.1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
7.2. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszarów kształcenia, obszar budowlany (B)
7.3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, obszar budowlany (B)

8. Cele szczegółowe kształcenia w zawodzie instalator mikroinstalacjizasilanych z OŹE

9. Charakterystyka programu nauczania kursowego

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych

11. Wybrane zagadnienia ze znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne - projekt z dnia 18 października 2012 r

12. Projekt wzoru zaświadczenia o ukończeniu kursu

13. Program szkolenia kursowego
13.1. Proponowany zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień instalator systemów fotowoltaicznych
13.2. Proponowany zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień instalator słonecznych systemów grzewczych
13.3. Proponowany zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień instalator pomp ciepła
13.4. Proponowany zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień instalator małych kotłów i pieców na biomasę
13.5. Proponowany zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień instalator urządzeń zasilanych z płytkich systemów geotermalnych

14. Proponowane środki dydaktyczne, które mogą być wykorzystywane we wszystkich modułach kształcenia instalatorów

15. Zalecana literatura do kształcenia kursowego

16. Wskazówki metodyczne na temat umiejętności i wiadomości, organizacji zajęć, systemu kontroli i oceny, osiągnięć słuchaczy

17. Program nauczania kształcenia kursowego: monter małych i mikroinstalacji zasilanych energią odnawialną na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej
17.1. Szczegółowe efekty szkolenia dotyczące bezpiecznego wykonywania pracy
17.2. Szczegółowe efekty szkolenia dotyczące zagadnień ekologicznych
17.3. Szczegółowe efekty szkolenia dotyczące logistyki
17.4. Szczegółowe efekty szkolenia dotyczące pomiarów w urządzeniach i systemach energetyki odnawialnej
17.5. Szczegółowe efekty szkolenia w zakresie montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych
17.6. Szczegółowe efekty szkolenia w zakresie montażu i eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnych
17.7. Szczegółowe efekty kształcenia w zakresie montażui eksploatacji instalacji grzewczych
17.8. Szczegółowe efekty kształcenia w zakresie montażui eksploatacji instalacji fotowoltaicznych
17.9. Szczegółowe efekty szkolenia w zakresie montażui eksploatacji kolektorów słonecznych
17.10. Szczegółowe efekty szkolenia w zakresie montażui eksploatacji małych kotłów i pieców na biomasę
17.11. Szczegółowe efekty szkolenia w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła
17.12. Szczegółowe efekty szkolenia w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń zasilanych energią cieplną z płytkich systemów geotermalnych

18. Kształcenie kursowe z wykorzystaniem laboratorium mobilnego

19. Cel budowy laboratorium mobilnego

20. Przykładowe wyposażenie laboratorium mobilnego do zadań badawczych i edukacyjnych

21. Przykładowe scenariusze zajęć w kształceniu kursowym
21.1. Temat 1: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach zasilanych energią z OZE
21.2. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem platformy e-relingowej

22. Scenariusz zajęć praktycznych
22.1. Temat 3: Montaż, uruchamianie i sprawdzanie stanu technicznego mikroinstalacji fotowoltaicznej
22.2. Temat 4: Montaż, uruchamianie i sprawdzanie stanu technicznego mikroinstalacji kolektorów słonecznych
22.3. Temat 5: Montaż, uruchamianie i sprawdzanie stanu technicznego mikroinstalacji zasilanych pompami ciepła
22.4. Temat 6: Montaż, uruchamianie i sprawdzanie stanu technicznego małych kotłów i pieców na biomasę

23. Egzamin teoretyczny dla instalatorów mikroinstalacji fotowoltaicznych
23.1. Przebieg testowania i przykładowy test
23.2. Przykładowy test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, standaryzowany
23.3. Przykładowa karta odpowiedzi

24. Egzamin praktyczny dla instalatorów mikroinstalacji fotowoltaicznych
24.1. Przykładowe tematy zadań praktycznych dotyczących montażui eksploatacji instalacji fotowoltaicznych
24.2. Przykładowa karta odpowiedzi

25. Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej na zakończenie kursu

26. Karta oceny trenera

27. Ankieta dla słuchacza przed rozpoczęciem i po zakończeniu kursu zawodowego

28. Arkusz obserwacyjny dla trenera

29. Analiza wyników kształcenia dla przedsiębiorcy przed i po szkoleniu

30. Analiza ankiet ewaluacyjnych

31. Analiza ankiet dla pracodawców
  Cena:

Ilość

przechowalnia

49,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Klugmann - Radziemska Ewa
16,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska