UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Obraz językowych stosunków polsko-niemieckich w syntezach historycznojęzykowych


Obraz językowych stosunków polsko-niemieckich w syntezach historycznojęzykowych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 14,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
163
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN
978-83-7481-439-3
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Niniejsza książka powstała na kanwie rozprawy doktorskiej. Celem publikacji jest zbadanie postaw historiozoficznych wybitnych historyków języka wobec roli wpływów języka niemieckiego na polszczyznę. Dotąd nie zgłębiano ideowego podłoża ujęć i interpretacji stosunków językowych polsko-niemieckich, uznawano je za oczywiste same przez się. Wyraz takiej postawy znajdziemy w analizach poszczególnych dzieł. Niezależnie jednak od intencji autorów bez takiego podłoża systematyczne omawianie złożonej problematyki nie byłoby możliwe. Skoro więc zamierzeniem autorskim jest „przedstawienie obrazów”, to i potrzeba refleksji dotyczącej ideowego podłoża jest uzasadniona. Autorka ma nadzieję, że rozpatrzenie kwestii kontaktów polsko-niemieckich pozwoli na podsumowujące omówienie głównych koncepcji problematyki językowych stosunków polsko-niemieckich w świetle syntez i monografii w dotychczasowym dorobku diachronicznego językoznawstwa polskiego, a tym samym pozwoli jej dorobić się samodzielnego spojrzenia na materię ważną a skomplikowaną. Wydaje się tez, że taka analiza może rozszerzyć perspektywy badawcze i skłonić do refleksji nad miejscem, rolą wpływów obcych w dziejach polszczyzny a także nad związkiem historii języka polskiego i historii wspólnoty narodowej, w konsekwencji przezwyciężyć niezbyt dziś produktywne przeciwstawianie historii tzw. wewnętrznej i zewnętrznej. Książka najwięcej zawdzięcza Panu Profesorowi Stanisławowi Borawskiemu. Dziękuję także recenzentom dysertacji doktorskiej, Pani Profesor Zdzisławie Krążyńskiej oraz Panu Profesorowi Janowi Miodkowi za cenne uwagi i życzliwe zainteresowanie losami tej pracy.


Spis treści:
     
Przedmowa

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy Przegląd piśmiennictwa z zakresu stosunków językowych polsko-niemieckich

Rozdział drugi Obraz językowych stosunków polsko-niemieckich w syntetycznych pracach Aleksandra Brücknera 
2.1.  Biograficzne i historiozoficzne zaplecze Aleksandra Brücknera jako interpretatora stosunków językowych polsko-niemieckich
2.2.  Przegląd wypowiedzi autora w kwestiach stosunków językowych słowiańsko-germańskich w artykule Słowianie i Niemcy
2.3.  Przegląd wypowiedzi autora w kwestiach stosunków słowiańsko- germańskich i polsko-niemieckich w książce Dzieje języka polskiego 
2.4.  Przegląd wypowiedzi autora w kwestiach stosunków słowiańsko- germańskich i polsko-niemieckich w artykule Polska i Niemcy

Rozdział trzeci Rekonstrukcja obrazu kontaktów językowych polsko-niemieckich w syntezie Tadeusza Lehra-Spławińskiego Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój

3.1.  Biograficzne i historiozoficzne zaplecze Tadeusza Lehra-Spławińskiego jako interpretatora językowych stosunków polsko-niemieckich
3.2.  Przegląd wypowiedzi autora ksiąŜki Język polski w kwestiach stosunków językowych polsko-niemieckich

Rozdział czwarty Rekonstrukcja obrazu kontaktów językowych polsko-niemieckich w syntezie Zenona Klemensiewicza  Historia języka polskiego

4.1.  Biograficzne i historiozoficzne zaplecze Zenona Klemensiewicza jako interpretatora stosunków językowych polsko-niemieckich w książce Historia języka polskiego
4.2.  Przegląd wypowiedzi autora Historii języka polskiego w kwestiach stosunków polsko-niemieckich

Rozdział piąty Obraz językowych stosunków polsko-niemieckich w syntetycznych pracach Stanisława Rosponda

5.1.  Biograficzne i historiozoficzne zaplecze Stanisława Rosponda jako interpretatora stosunków językowych polsko-niemieckich
5.2.  Przegląd wypowiedzi autora Dziejów polszczyzny śląskiej w kwestiach stosunków polsko-niemieckich 
5.3.  Przegląd wypowiedzi autora monografii Kościół w dziejach języka polskiego w kwestiach stosunków językowych polsko-niemieckich

Rozdział szósty Rekonstrukcja obrazu kontaktów językowych polsko-niemieckich w pracy Bogdana Walczaka Zarys dziejów języka polskiego

6.1.  Biograficzne i historiozoficzne zaplecze Bogdana Walczaka jako interpretatora językowych stosunków polsko-niemieckich
6.2.  Przegląd wypowiedzi autora Zarysu dziejów języka polskiego kwestiach stosunków słowiańsko-germańskich i polsko-niemieckich

Rozdział siódmy Podsumowanie i wnioski


Zakończenie    


Bibliografia 


Summary (Monika Lasege)
The Picture of Polish and German language relations in historical and language syntheses    
Zusammenfassung (Magda Zdanowicz)
Die Darstellung der deutsch-polnischen Beziehungen in den sprachlich geschichtlichen Synthesen
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska