Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » GEOGRAFIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Zagadnienia morfogenezy Niziny Północnopodlaskiej. O wieku i genezie rzeźby polodowcowej Niziny Północnopodlaskiej na podstawie analizy geomorfologicznej i dat TL – część I
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
170
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

31,00 zł

Autor przedstawił oryginalną koncepcję wieku i genezy rzeźby Niziny Północnopodlaskiej. W swoich badaniach stosował metody geomorfologiczne i geologiczne oraz oznaczenia wieku osadów polodowcowych metodą termoluminescencyjną (TL). Ze względu bowiem na niezgodności, na obszarze Niziny, wyników badań metodą pyłkową oraz metodami 14C i TL, a także ze względu na wątpliwości co do wiarygodności części oznaczeń metodą pyłkową uznał za najbardziej przydatne do badań nad morfogenezą Niziny datowania metodą TL.
W pracy wykorzystano 167 datowań opracowanych w laboratoriach w Warszawie, Gdańsku, Kielcach i Gliwicach. Według autora pracy rzeźbę glacjalną Niziny Północnopodlaskiej ukształtował lądolód zlodowacenia Warty i lądolód środkowovistuliański. Lądolód młodszy zajął całą środkową, obniżoną część Niziny. Na południu dotarł do okolic Kleszczel i Dołubowa oraz do doliny Bugu, pomiędzy Drohiczynem i Ciechanowcem, na zachodzie do najwyżej wznoszących się wyniesień w centralnej części Wysoczyzny Kolneńskiej, a na wschodzie do wyniesień wyznaczających zachodnią granicę Wzgórz Sokólskich. Lądolód środkowovistuliański był cienki i prawdopodobnie nie przykrył w całości starszych garbów morenowych Chraboł, Tykocina, Moniek i Rutek. Lądolód ten zanikał na dużych obszarach Niziny arealnie.
Wielce problematyczna jest obecność ciągów morenowych, które, zgodnie z wcześniejszymi koncepcjami, miałyby wyznaczać zasięg stadiału północnomazowieckiego i stadiału Mławy zlodowacenia środkowopolskiego. Najlepiej wykształcona strefa form marginalnych przebiega w środkowej części Niziny, od Rutek przez Sokoły do Suraża i Doktorców, ale według datowań TL są to formy związane z lądolodem środkowovistuliańskim. Trudno ocenić rangę stratygraficzną tego ciągu, ponieważ zarówno po jego południowej jak i północnej stronie występują formy typowe dla powierzchniowego zaniku lądolodu, choć świadczące o pewnej odmienności przebiegu deglacjacji. Na południe od tego ciągu lądolód zanikał prawdopodobnie przez powolną ablację i pozostawił mało urozmaicone równiny morenowe, na północy dzielił się na wielkie bryły lodu, które długo wytapiały się w rozległych obniżeniach terenowych pozostałych po zlodowaceniu Warty. Dzisiaj są to obniżenia Kotliny Biebrzy, doliny Narwi poniżej Suraża i Jez. Zygmunta Augusta.

Spis treści

O WIEKU I GENEZIE RZEŹBY POLODOWCOWEJ NIZINY PÓŁNOCNOPODLASKIEJ NA PODSTAWIE ANALIZY GEOMORFOLOGICZNEJ I DAT TL
HENRYK BANASZUK

Wstęp

1. Główne problemy neoplejstocenu Polski północno-wschodniej i możliwości ich wyjaśnienia powszechnie stosowanymi metodami

1.1. Stan rozpoznania morfogenezy Niziny Północnopodlaskiej i główne problemy geomorfologiczne wymagające rozstrzygnięcia

1.2. Przeszkody w rozstrzygnięciu problemów geomorfologicznych Niziny

2. Ogólna charakterystyka rzeźby Niziny Północnopodlaskiej

2.1. Stosunki hipsometryczne

2.2. Związek współczesnej rzeźby Niziny z konfiguracją podłoża czwartorzędowego

3. Wiek rzeźby glacjalnej Niziny Północnopodlaskiej w świetle datowań osadów polodowcowych metodą TL

4. Zasięg ostatniego lądolodu na Nizinie Północnopodlaskiej

4.1. Ustalenia na podstawie analizy geomorfologicznej terenu i datowań TL

4.1.1. Południowa część Niziny

4.1.2. Południowo-zachodnia część Niziny

4.1.3. Zachodnia część Niziny

4.1.4. Wschodnia część Niziny

4.2. Tereny o rzeźbie warciańskiej w północnej i środkowej części Niziny

4.3. Przesłanki geologiczne świadczące o zróżnicowaniu wiekowym rzeźby glacjalnej Niziny Północnopodlaskiej

5. Uwagi o kształtowaniu się rzeźby glacjalnej Niziny Północnopodlaskiej

5.1. Główne ciągi morenowe na obszarze zajętym przez lądolód środkowovistuliański

5.2. Zanik lądolodu środkowovistuliańskiego i kształtowanie się rzeźby Niziny na obszarze objętym jego zasięgiem

PÓŹNOPLEJSTOCEŃSKIE I HOLOCEŃSKIE FAZY WYDMOTWÓRCZE I GLEBY KOPALNE W WYDMACH KOTLINY BIEBRZAŃSKIEJ
PIOTR BANASZUK, HENRYK BANASZUK

Wstęp

1. Najważniejsze obiekty badawcze, metody badań

2. Budowa wydm, główne fazy rozwoju procesów eolicznych i glebowych

3. Gleby kopalne

3.1. Gleby ze schyłku plejstocenu

3.2. Kopalne gleby holoceńskie ukształtowane w warunkach naturalnych

3.3. Gleby antropogeniczne

4. Wybrane właściwości chemiczne i przynależność typologiczna gleb kopalnych według wskaźników diagnostycznych
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Górska - Zabielska Maria
Wychodnie skał tarczy bałtyckiej oraz płyty wschodnioeuropejskiej w plejstocenie wielokrotnie podlegały egzaracji glacjalnej. Włączane w obręb masy nasuwającego się lądolodu skały przemieszczały się w nim aż po obszar Peribalticum. Obecnie obserwowane rozmieszczenie tych skał w osadach akumulacji lodowcowej wykazuje spadek ich frekwencji wraz z odległością od obszaru zasilania. Zależność między tymi zmiennymi można przedstawić za pomocą wzoru: y= a-x (y - frekwencja, x- odległość), której grafic
Woś Alojzy
Sięgając po nowy podręcznik Profesora Alojzego Wosia - 'Zarys klimatu Polski' mamy przed oczyma bogactwo form środowiska geograficznego naszego kraju, w którym stosunki klimatyczne odgrywają znaczącą rolę. Synteza, podjęta przez Autora, jest trudnym zadaniem ze względów merytorycznych i metodycznych. W Polsce panuje klimat umiarkowany, odznaczający się dużą zmiennością pogód, która wynika ze ścierania się oceanicznych i kontynentalnych mas powietrza. Układ pogód ma wiele cech korzystnych dla
Skorbiłowicz Elżbieta
Przykładem nizinnej zlewni stanowiącej grupę mniejszych i większych rzek, w której nie dokonano jeszcze szczegółowego rozpoznania czynników kształtujących odpływ składników mineralnych w skali całej zlewni jest zlewnia górnej Narwi.
Grabińska-Łoniewska Anna, Rutkowska-Narożniak Anna, Słomczyńska Bożena, Słomczyński Tomasz, Zborowska Ewa, Łebkowska Maria
Podręcznik w przejrzysty sposób opisuje wybrane zagadnienia z ekologii, morfologii wybranych grup organizmów zasiedlających biosferę, rolę mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w przyrodzie czy biologiczne metody klasyfikacji wód. Przedstawia wodę, glebę i powietrze jako środowiska bytowania i przenoszenia mikroorganizmów. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów i pracowników naukowych uniwersytetów, akademii rolniczych i uczelni technicznych zajmujących się ochroną i inżynierią środowiska.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-15 14:36
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.