UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Systemy radiokomunikacyjne. Laboratorium


Systemy radiokomunikacyjne. Laboratorium
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
128
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Systemy radiokomunikacyjne miały i mają nadal istotne znaczenie w telekomunikacji. Globalna wymiana informacji jest możliwa dzięki globalnej sieci telekomunikacyjnej -sieci szkieletowej, z którą użytkownicy łączą się przez sieci dostępowe; znaczna ich część to sieci radiowe. Każdy używa na co dzień telefonu komórkowego, rośnie liczba użytkowników bezprzewodowego Internetu; w ostatnich latach upowszechniły się takie standardy, jak WiFi, WiMAX, Bluetooth, ZigBee. Rośnie szybko rynek telekomunikacyjnych usług mobilnych, a więc zastosowań systemów i standardów radiokomunikacyjnych.
„Systemy radiokomunikacyjne" to jeden z pierwszych przedmiotów specjalistycznych dla studentów specjalności Radiokomunikacja. Na program przedmiotu składa się wykład i laboratorium. Laboratorium ilustruje problemy propagacji w kanale radiowym, pewne problemy związane z budową urządzeń nadawczych oraz zasady działania lokalnych systemów dostępowych. Podczas tych zajęć studenci uświadamiają sobie, że badanie współczesnych, dość złożonych systemów radiowych jest właściwie niemożliwe bez specjalistycznych przyrządów pomiarowych.
Niniejszy skrypt jest podstawowym podręcznikiem do tego laboratorium; zawiera niezbędne podstawy teoretyczne i informacje o wykonywanych pomiarach. Nie zamieszczono szczegółowych informacji o badanych obiektach, obsłudze urządzeń pomiarowych i wykonywanych pomiarach, gdyż program i wyposażenie laboratorium ulega zmianom. Z niezbędnymi szczegółowymi informacjami studenci zapoznają się w czasie laboratorium.
Program laboratorium dobrano tak, żeby zilustrować:
-    zjawiska propagacyjne, metody ich prognozowania i oceny (ćwiczenie 1),
-    działanie współczesnych systemów dostępowych oraz znaczenie i problemy związane z badaniem protokołów komunikacyjnych w kanale radiowym (ćwiczenia 2 i 3),
-    zasady budowy i pomiarów urządzeń nadawczych z ilustracją związku między rozwiązaniami układowymi a rodzajem modulacji (ćwiczenie 4).
Starano się, żeby zagadnienia umieszczone w programie laboratorium nie były powtarzane w dalszym programie studiów.
Z założenia laboratorium ma charakter praktyczny. Unikano ćwiczeń wirtualno-komputerowych. Studenci badają prawdziwe urządzenia i używają rzeczywistych przyrządów pomiarowych.


Spis treści

PRZEDMOWA

Ćwiczenie I. BADANIE PROPAGACJI FAL KRÓTKICH (Wojciech Kozubski)    
1.    Cel i zakres ćwiczenia    
2.    Właściwości fal krótkich i metody badania mechanizmu ich propagacji    
2.1.    Charakterystyka i zastosowanie fal krótkich    
2.2.    Techniki badania aktywności Słońca    
2.3.    Wpływ promieniowania Słońca na atmosferę ziemską    
2.4.    Metody badania stanu jonosfery    
3.    Przebieg ćwiczenia    
3.1.    Obserwacja stanu aktywności słonecznej    
3.2.    Obserwacja stanu jonosfery    
3.3.    Modelowanie wpływu wybranych czynników na rozchodzenie się fal krótkich    
3.3.1.    Opis pakiem ITS HF Propagation    
3.3.2.    Modelowanie propagacji od wybranej stacji radiowej    
3.3.3.    Analiza propagacji w przypadku dłuższej trasy    
3.3.4.    Obserwacja mapy rozkładu natężenia pola    
3.4.    Badanie rzeczywistych warunków propagacji    
Zagadnienia kolokwium wstępnego    
Literatura    
    
Ćwiczenie 2. BADANIE SYSTEMU TELEFONII BEZPRZEWODOWEJ W STANDARDZIE DECT (Karol Radecki)    
1.    Cel i zakres ćwiczenia    
2.    Właściwości systemu DECT    
2.1.    Wprowadzenie      
2.2.    Opis techniczny      
2.2.1.    Parametry techniczne systemu DECT      
2.2.2.    Charakterystyczne cechy systemu DECT       
2.3.    Opis struktury systemu DECT      
2.3.1.    Warstwa fizyczna        
2.3.2.    Warstwa zarządzania dostępem do systemu MAC        
2.3.3.    Warstwa zarządzania przepływem danych DLC        
2.3.4.    Warstwa sieciowa NWK    

3. Zastosowania standardu DECT        
3.1.    Profile użytkownika       
3.2.    Zastosowania w domowych i biurowych sieciach bezprzewodowych       
3.2.1. Sieci biurowe
3.2.2.    Bezprzewodowe abonenckie centrale telefoniczne WPABX    
3.2.3.    Lokalne sieci komputerowe LAN i WLAN    
3.2.4.    Bezprzewodowa pętla abonencka WLL    
3.3. Kierunki rozwoju standardu DECT    

4.    Opis typowej stacji ruchomej DECT    

5.    Przebieg ćwiczenia    
5.1.    Aparatura pomiarowa    
5.1.1.    Analizatory widma    
5.1.2.    Wektorowy analizator sygnałów    
5.1.3.    Generatory sygnałowe    
5.1.4.    Tester radiokomunikacyjny stacji DECT    
5.2.    Przykładowe pomiary i obserwacje    
5.2.1.    Obserwacja i pomiary sygnałów nadawanych przez stację bazową i stacje ruchome telefonów bezprzewodowych DECT w dziedzinie czasu i częstotliwość
5.2.2.    Obserwacja i pomiar parametrów widma sygnałów radiowych nadawanych przez stacje ruchome i stację bazową    
5.2.3.    Obserwacja ramki czasowej i pomiar jej parametrów    
5.2.4.    Obserwacja przebiegu zdemodulowanego oraz pomiar przesuwu częstotliwości.
5.2.5.    Obserwacja wpływu parametrów sygnału DECT na szerokość widma, konstelację i wykres oczkowy    
5.2.6.    Obserwacja i pomiar wpływu szybkości transmisji R oraz szerokości pasma BT filtru kształtującego sygnał modulujący na widmo, konstelację i wykres oczkowy odbieranego sygnału DECT    
5.2.7.    Obserwacja wpływu szumu na widmo, konstelację i wykres oczkowy odbieranego sygnału DECT    
5.2.8.    Pomiary parametrów stacji ruchomej DECT    
5.2.9  Pomiar zasięgu systemu telefonicznego DECT wewnątrz budynku    
Zagadnienia kolokwium wstępnego    
Literatura
    
Ćwiczenie 3. SYSTEMY Z ROZPRASZANIEM WIDMA (Henryk Chaciński)    
1.    Cel i zakres ćwiczenia    

2.    Metody modulacji z rozpraszaniem widma    
2.1.    Wstęp        
2.2.    Rozpraszanie bezpośrednie (DS SS)        
2.3.    Rozpraszanie przez skakanie po częstotliwościach (FH SS)        
2.4.    Rozpraszanie przez skakanie w czasie (TH SS)        
2.5.    Modulacja chirp (CM)        
2.6.    Systemy mieszane     
    
3.    Przebieg ćwiczenia        
3.1.    Badanie układu z rozpraszaniem bezpośrednim      
3.1.1.    Budowa badanego układu      
3.1.2.    Pomiary badanego układu      
3.2.    Badanie układu ze skakaniem po częstotliwościach (łącze Bluetooth)      
3.2.1.    Zasada działania łącza Bluetooth        
3.2.2.    Badanie łącza Bluetooth          
Zagadnienia kolokwium wstępnego        
Literatura    
    
Ćwiczenie 4. BADANIE NADAJNIKA RADIOTELEFONU CB (Juliusz Modzelewski)    
1.   Cel i zakres ćwiczenia    

2. Podstawowe właściwości systemu CB Radio     
2.1.   Zakresy częstotliwości w systemie CB Radio    
2.2. Modulacje stosowane w CB Radio      
2.2.1.    Modulacja amplitudy z falą nośną (AM)    
2.2.2.    Modulacja jednowstęgowa (SSB)    
2.2.3.    Modulacja częstotliwości (FM)    

3.  Układy nadajników radiotelefonów CB    
3.1.    Schemat blokowy nadajnika    
3.2.    Wzmacniacze mocy wielkiej częstotliwości      
3.3.    Modulatory amplitudy o dużej mocy wyjściowej      
3.4.    Układy nadajników radiotelefonów CB    
3.4.1.    Radiotelefony popularne    
3.4.2.    Radiotelefony wyższej klasy

4. Przebieg ćwiczenia    
4.1.    Warunki wykonywania pomiarów    
4.2.    Wykonywane pomiary    
4.2.1.    Oscyloskopowa obserwacja przebiegów czasowych sygnału wyjściowego nadajnika sterowanego z mikrofonu sygnałem mowy przy różnych rodzajach modulacji    Pomiar mocy wyjściowej fali nośnej w poszczególnych kanałach pasma C  ....
4.2.2.    Pomiar częstotliwości nośnej w poszczególnych kanałach pasma C     
4.2.3.    Pomiar charakterystyk przy modulacji AM    
4.2.4.    Pomiar charakterystyk przy modulacji jednowstęgowej    
4.2.5.    Pomiar charakterystyk przy modulacji częstotliwości    
4.2.6.    Pomiar mocy w kanałach sąsiednich dla wybranego kanału w paśmie C    
4.2.8.    Pomiar składowych niepożądanych w sygnale wyjściowym     
Zagadnienia kolokwium wstępnego    

Dodatek 1. Zakresy częstotliwości w systemie CB w Polsce    
Literatura    
UWAGI O POMIARACH I DOKUMENTOWANIU WYNIKÓW (Tomasz Kosiło)    

  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Piotrowski Paweł
25,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska