UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wiedza przedmiotowa nauczycieli informatyki w gimnazjum


Wiedza przedmiotowa nauczycieli informatyki w gimnazjum
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
313
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

W minionych dwóch tysiącleciach zmiany cywilizacyjne przebiegały zdecydowanie wolniej niż obecnie. Obraz i widzenie świata zmieniały się początkowo co kilka pokoleń potem, co pokolenie - obecnie zmieniają się dosłownie na naszych oczach. Najbardziej jaskrawo widać to w "świecie" zawodowym informatyków. Za obecnymi zmianami technicznymi nie nadążają już nie tylko zmiany społeczne (np. legislacyjne), ale także zmiany świadomościowe. Z dynamizmem tych zmian w sposób naturalny wiąże się edukacja.
Edukacja rozumiana dynamicznie (m.in. jako uczenie się przez całe życie, uczenie się samodzielne, doraźne, na odległość, itp.) nierozerwalnie jest związana z każdą pracą. Szczególnie, zawodowo pracujący nauczyciel informatyki nigdy się nie uwolni od chodzącego za nim cienia tak rozumianej edukacji.
Dlatego też, kwalifikacje i kompetencje w zakresie wiedzy przedmiotowej nauczycieli informatyki i umiejętność jej stałego uzupełniania stają się nadzwyczaj ważne, aby sprostać oni mogli wyzwaniom współczesnej edukacji. Przesłanki te stanowiły podstawę doboru formy i treści monografii, jak również rodzajów przeprowadzonych badań, które są głównie adresowane do obecnych i przyszłych (obecnych studentów) nauczycieli informatyki.
Praca ukazuje zmiany, które następują w edukacji informatycznej w związku z transformacją do globalnego społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa wiedzy.
Prezentowana jest wieloaspektowa analiza ewolucji edukacji informatycznej w Polsce i częściowo na świecie. Szczególna uwaga poświęcona została zagadnieniom związanym z definiowaniem i współczesnym rozumieniem programów nauczania. Podkreślono nowe zjawisko w polskiej oświacie, tj. problem wyboru najlepszego programu nauczania oraz zaproponowano sposób, jakim można się posłużyć przy doborze kryteriów jego oceny.
Przedstawiono teoretyczne aspekty kwalifikacji nauczycieli informatyki, tj. standardy kwalifikacji oraz nowatorskie formy systemu doskonalenia nauczycieli.
Omówiono także, sposoby rozstrzygnięć metodologicznych badań własnych wiedzy przedmiotowej nauczycieli informatyki oraz obszernie zaprezentowano ich wyniki.

Spis treści:

Przedmowa

Wstęp

1. Edukacja w społeczeństwie informacyjnym
1. 1. Wybrane aspekty współczesnego systemu edukacji
1.2. Nauczanie-uczenie oparte na wiedzy
1.3. Podstawowe pojęcia przedmiotu pracy

2. Edukacja informatyczna w szkole
2.1. Stan i uwarunkowania rozwoju technologii informacyjnych
2.1.1. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne
2.1.2. Uwarunkowania demograficzne
2.2. Historyczny rys edukacji informatycznej
2.2.1. Rozwój dydaktycznych zastosowań komputera
2.2.2. Edukacja informatyczna w Polsce przed rokiem 1999
2.2.3. Miejsce edukacji informatycznej w reformowanej szkole
2.3. Tendencje światowe w kształceniu informatycznym - wybrane aspekty
2.3.1. ACM Model High School Computer Science Curriculum
2.3.2. Program nauczania informatyki w szkole średniej UNESCO
2.3.3. Niemcy
2.3.4. Wielka Brytania
2.3.5. USA
2.3.6. Podsumowanie
2.4. Podstawa programowa informatyki
2.4.1. Szkoła podstawowa
2.4.2. Gimnazjum
2.4.3. Szkoła ponadgimnazjalna
2.5. Program nauczania
2.5.1. Obudowa programu nauczania
2.5.2. Wybór programu nauczania
2.5.3. Kryteria oceny programów nauczania informatyki
2.6. Praktyka nauczania informatyki w gimnazjum

3. Kwalifikacje nauczycieli informatyki
3.1. Rola nauczyciela w społeczeństwie informacyjnym
3.2. Zadania nauczyciela informatyki
3.3. Standardy kwalifikacji nauczycieli
3.3.1. Standardy przygotowania każdego nauczyciela w zakresie TI
3.3.2. Standardy przygotowania nauczyciela technologii informacyjnej
3.3.3. Standardy przygotowania nauczyciela informatyki
3.3.4. Standardy przygotowania szkolnego koordynatora technologii informacyjnej
3.4. Nowatorskie formy doskonalenia nauczycieli
3.5. Wiedza i umiejętności nauczycieli informatyki - wybrane badania

4. Metodologia badań kwalifikacji przedmiotowych nauczycieli
4.1. Cel badań i zakres badań
4.2. Problemy i hipotezy badawcze
4.3. Zmienne i ich wskaźniki
4.4. Wybór metod i technik badawczych
4.5. Procedury opracowania wybranych narzędzi badawczych
4.5.1. Analizy i streszczenia programów nauczania informatyki
4.5.2. Standaryzacja testu sprawdzającego
4.5.2.1. Wyniki badań standaryzacji testu sprawdzającego - analiza opinii ekspertów
4.6. Szacowanie minimalnej liczebności próby nauczycieli
4.6.1. Reprezentatywność badanej grupy nauczycieli
4.6.2. Charakterystyka badanej grupy nauczycieli

5. Kwalifikacje przedmiotowe nauczycieli informatyki - wyniki badań
5.1. Ocena programów nauczania informatyki
5.1.1. Studium porównawcze programów nauczania
5.1.2. Zakres wiedzy przedmiotowej nauczycieli informatyki
5.1.3. Rankingi programów nauczania - wyniki oceny programów
5.2. Badania edukacyjnych uwarunkowań realizacji programów nauczania
5.2.1. Charakterystyka szkolnych pracowni komputerowych
5.2.2. Uwarunkowania edukacyjne nauczania informatyki
5.3. Diagnoza stanu wiedzy przedmiotowej nauczycieli informatyki
5.3.1. Badanie deklaratywnej wiedzy przedmiotowej nauczycieli
5.3.1.1. Poziom deklaratywnej wiedzy przedmiotowej nauczycieli
5.3.1.2. Posumowanie stanu wiedzy deklaratywnej nauczycieli
5.3.2. Badanie rzeczywistej wiedzy przedmiotowej nauczycieli
5.3.2.1. Stan rzeczywistej wiedzy przedmiotowej nauczycieli
5.3.2.2. Określenie luk w wiedzy przedmiotowej nauczycieli
5.4. Badania eksperymentalne skuteczności uzupełniania luk wiedzy
5.4.1. Opis eksperymentu
5.4.2. Wyniki eksperymentu
5.4.2.1. Ocena poziomu wiedzy nauczycieli
5.4.2.2. Ocena stanu wiedzy przedmiotowej uczniów
5.4.2.3. Skutki uzupełniania luk w wiedzy nauczycieli

6. Podsumowanie i wnioski

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Streszczenie
Summary
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska