Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INNE
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
In Gremium, tom I. Studium nad historią, kulturą i polityką
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
133
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Podstawową kategorią rzymskiej "teologii państwowej" był pax deorum, czyli scan równowagi pomiędzy światem nadprzyrodzonym a realnym, ludem a bogami, pod których opieką się znajdowali. W starożytnym Rzymie działalność polityczna i religijna były ze sobą nierozerwalnie związane, więc utrzymanie tej równowagi było niezwykle istotne. Każda oficjalna czynność powinna być poprzedzona odpowiednim obrzędem religijnym przeprowadzonym skrupulatnie i z wielką uwagą, żeby uniknąć jakiegokolwiek błędu rytualnego. Niedokładne wypełnienie nakazanych zwyczajem ofiar, modlitw bądź wróżb mogło grozić gniewem bogów i złamaniem pax deorum, groziło więc utratą przychylności bogów wobec Rzymian'. Neglegentia deum (zaniedbanie, lekceważenie bogów) zaś była traktowania jako ?grzech". Pojęcie grzechu było kojarzone jednoznacznie z niedopatrzeniem rytualnym, co powodowało brak sukcesów politycznych, a nie z wystąpieniem przeciw zasadom moralnym. Dlatego Rzymianie z wielką powagą traktowali wszelakie znaki, które mogły być uznane za znak od bogów, że pax deorum został złamany lub zagrożony. Pojawienie się tego niebezpieczeństwa było sygnalizowane przez prodigium. Ten ostatni termin był jedną z zasadniczych kategorii religijnych Rzymu w okresie republiki i najprościej można go zdefiniować jako nienaturalne wydarzenie. I nie tyle chodziło o zdarzenia o wyraźnie nadprzyrodzonym charakterze, co objawiające się niejako nie na swoim miejscu.

Spis treści:

Andrzej Gillmeister,
Metus gallicus i libri sibillini. Kilka uwag politycznych a społecznych przyczynach pradigium
   
Przemysław Szpaczyński,
"Wazowie" czy następcy i przedstawiciele dynastii Jagiellonów? Kilka uwag w sprawie problemu ciągłości dynastycznej w Rzeczypaspolitej Obojga Narodów po śmierci Zygmunta II Agusta

Leszek Blest,
Szlachta rodowa w miastach rezydencjalnych Rzeczypaspolitej i Czech na przełomie XVI i VXVII wieku. Porównanie strukturalne rut przykładzie rakowa, Warszawy i Pragi czeskiej

Kamil Banaszewski,
Rewolucja, powstanie, początek niepodległości czy niepotrzebny zryw? - Poglądy polskich uczestników i obserwatorów wakół poznańskiej Wiosny Cudów

Bohdan Halczak, Michał Śmigel,
Działalność oddziału UPA Mychajło Fedaka ?Smyrnego" w Beskidzie Niskich w latach 1945-1948

Dominika Jaros,
Skargi polskie do Europejskiego Trybunału Traw Człowieka w Strasburgu w latach 1993-2006

Magdalena Balak-Hryńkiecwicz,
Pozycja regionu w państwie w ujęciu teoretycznym  

Recenzje i omówienia

Augusto auguria. kerum humanarum et divinarum commentationes in honare Jerzy Lnderski, et. C.E Konrad, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2004, ss. 203 (Andrzej Gillmeister Daria Janiszewska)

Ks. Tadeusz Fitych,
Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego (1622 - 1627), Opole zoos, ss, 904. (Tomasz Kałuski)

Katarzyna Szafer,
Zlemiaństwo jako elita społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Zielona Góra zoos, ss. 198 (Tomasz Nodzyński)
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Surmaczyński Marian
Oddawana do rąk Czytelnika książka jest drugą moją większą publikacją dotycząca kryzysu lat 80. Pierwsza, pt. Kryzys lat 80. w świadomości inteligentów (Wrocław 1997), była oparta na badaniach empirycznych własnych i zespołu, którym kierowałem. Oprócz inteligentów (542 osoby), przebadano 315 rolników oraz 160 robotników, ale w pierwszej publikacji wykorzystano dane dotyczące jedynie inteligentów. Postawiony w tytule problem omówiono w 5 rozdziałach: ``Krajowe uwarunkowania``, ``Przyczyny polityc
Wiśniewska Miriam
Skrypt jest przeznaczony do przedmiotu "planowanie przestrzenne obszarów wiejskich". Uwzględniono w nim problemy pojawiające się w trakcie obecnej transformacji rolnictwa, m.in. uporządkowanie zabudowy pozostałej po państwowych gospodarstwach rolnych. Określono wpływ, który terytorialny podział kraju wywiera na funkcje i kompozycję elementów osiedli. Podano również przegląd cech regionalnej zabudowy wiejskiej.
Dembowska Zofia
W rozważaniach nad zagadnieniami przestrzennymi trzeba na wstępie wyjaśnić co się rozumie przez takie pojęcia jak: przestrzeń, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne; zagospodarowanie terenu użytkowanie terenu. Przestrzeń w ujęciu subiektywnym powstaje w umyśle człowieka na podstawie określonych spostrzeżóń i wyobrażeń. W powszechnym rozumieniu jest to przestrzeń fizyczna, zwana geodezyjną, odniesioną do kuli ziemskiej, trójwymiarowa. Jej wymiary to: długość, szerokość geograficzna ora
Wrzesińska Katarzyna
Opinie na temat narodów czy grup etnicznych, których losy splatały się z polskimi, kształtowały się i nawarstwiały od pokoleń. Nie zawsze były one zgodne z rzeczywistością - częstokroć ulegały zniekształceniu, by służyć interesom grup rządzących. Im bardziej komplikowały się losy narodu polskiego, im więcej było w nich klęsk politycznych czy trudności gospodarczych, a nieraz i nędzy, tym częściej w stereotypowym myśleniu o innych narodach występowały wątki irracjonalne oraz odczucia wrogości i n
Zielińska Maria
Zbiorowym bohaterem rozprawy jest generacja osób urodzonych w latach 1950-1960. Przedmiotem badań są społeczne biografie przedstawicieli pokolenia stanu wojennego' w perspektywie przeobrażeń społeczno-ustrojowych zachodzących w Polsce w latach 1980-2000. ?Ariergarda" to metafora; pojęcie, które w moim przekonaniu najlepiej oddaje społeczno-historyczny charakter zbiorowości poddanej badaniu socjologicznemu. Jest to ostatnie pokolenie, którego pełna socjalizacja - pierwotna i wtórna - przebiegła w
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 02:46
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.