Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Elektrotechnika ogólna. Część II. Elementy i układy elektroniczne. Wyd 2004
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 3
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
210
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Niniejsza praca stanowi drugą część trzyczęściowego opracowania poświęconego zagadnieniom teoretycznym i praktycznym związanym z dyscyplinami elektrotechniki i elektroniki. Opracowanie pt. ?Elektrotechnika ogólna" przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów studiujących na kierunkach technicznych nieelektrycznych. Może stanowić również pomoc jako podręcznik uzupełniający dla studentów wydziałów elektrycznych studiujących w systemie wieczorowym i zaocznym. Część pierwsza wydana w 1997 r. poświęcona jest podstawowym zagadnieniom z elektrotechniki teoretycznej. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem wśród studentów.
Część druga, którą oddajemy do rąk Czytelnika została podzielona na dziewięć rozdziałów i poświęcona jest podstawowym zagadnieniom elektroniki. Natomiast część trzecia poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektrotechnika i elektronika należą do podstawowych przedmiotów wykładanych w uczelniach technicznych niemal na wszystkich kierunkach studiów. Elektrotechnika i elektronika należą do dziedzin nauki, które się stale rozwijają.
Oprócz podstawowych tematów, które są bardzo ważne i należą do klasyki tych dyscyplin, pojawiają się wciąż nowe wątki, których nie wolno pominąć w nowoczesnej nauce. Z drugiej strony zauważa się ograniczenie liczby godzin wykładowych i laboratoryjnych przeznaczonych na elektrotechnikę i elektronikę na wydziałach nieelektrycznych. Ta ograniczona liczba godzin wykładowych, laboratoryjnych i ćwiczeniowych nie pozwala na szczegółowe omówienie wielu nowych zagadnień z tych dyscyplin. Ponadto konieczność zapewnienia studentom warunków do samodzielnego studiowania stała się inspiracją do napisania niniejszej pracy. Praca powstała jako wynik naszych wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych na wydziale elektrycznym i na wydziałach nieelektrycznych Politechniki Śląskiej.

Spis treści:

PRZEDMOWA

Rozdział 1. MATERIAŁY PÓŁPRZEWODNIKOWE

1.1. Wstęp
1.2. Rodzaje półprzewodników
1.3. Złącze półprzewodnikowe

Rozdział 2. PODSTAWOWE PRZYRZĄDY PÓŁPRZEWODNIKOWE
2.1. Elementy bezzłączowe
1.1.1. Termistor
2.1.2. Warystor
2.1.3. Fotorerystor
2.2. Diody i ich rodzaje
2.2.1. Dioda prostownicza (DP)
2.2.2. Dioda stabilizacyjna Zenera (DZ)
2.2.3. Dioda tunelowa (DT)
2.2.4. Dioda elektroluminescencyjna (DEL)
2.2.5. Dioda pojemnościowa (DC)
2.2.6. Fotodioda (FD)
2.3. Tranzystory i ich rodzaje
2.3.1. Tranzystory bipolarne
2.3.2. Elementarne układy pracy tranzystora bipolarnego
2.3.2.1. Układ ze wspólnym emiterem
2.3.2.2. Układ ze wspólnym kolektorem - wtórnik emiterowy
2.3.2.3. Układ ze wspólną bazą
2.3.2.4. Źródło o stałej wydajności prądowej
2.3.2.5. Układ Darlingtona
2.3.2.6. Źródło prądowe typu lustrzanego
2.3.2.7. Wzmacniacz różnicowy
2.3.3. Tranzystory polowe
2.4. Tyrystor - dioda wielowarstwowa sterowana

Rozdział 3. WZMACNIACZE MOCY
3.1. Ogólne właściwości wzmacniaczy mocy
3.2. Rodzaje klas wzmacniaczy mocy
3.3. Realizacje praktyczne wzmacniaczy mocy
3.3.1. Wzmacniacz mocy klasy A
3.3.2. Wzmacniacze mocy klasy B
3.3.3. Wzmacniacz mocy klasy AB
3.3.4. Wzmacniacz mocy klasy C
3.4. Scalone monolityczne wzmacniacze mocy

Rozdział 4. WZMACNIACZ OPERACYJNY (WO)
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Właściwości idealnego i rzeczywistego WO
4.3. Liniowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi
4.3.1. Podstawowe układy wzmacniaczy napięcia
4.3.2. Przetworniki napięcie prąd i prąd-napięcie
4.3.3. Rezystancja ujemna
4.3.4. Integratory i układy różniczkujące
4.3.5. Symulacja indukcyjności
4.4. Nieliniowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi
4.4.1. Diodowo-rerystancyjne układy z WO
4.4.2. Układy logarytmujące i potęgujące
4.4.3. Analogowe układy mnożące, dzielące i pierwiastkujące
4.4.4. Podstawowe zastosowania analogowych układów mnożących

Rozdział 5. FILTRY AKTYWNE
5.1. Pojęcia funkcji przejścia - transmitancja
5.2. Rodzaje filtrów i ich właściwości
5.3. Filtr dolnoprzepustowy rzędu drugiego
5.4. Filtr gómoprzepustowy rzędu drugiego
5.5. Filtr środkowoprzepustowy rzędu drugiego
5.6. Filtr środkowo-zaporowy rzędu drugiego
5.7. Filtr wszechprzepustowy
5.8. Filtr uniwersalny

Rozdział 6. GENERATORY
6.1. Warunki powstawania drgań elektrycznych
6.2. Generatory o sprzężeniu indukcyno-pojemnościowym LC
6.3. Generatory o sprzężeniu rezystancyjno-pojemnościowym RC
6.4. Generatory kwarcowe
6.5. Generatory funkcyjne

Rozdział 7. STABILIZOWANE ZASILACZE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
7.1. Podstawowe właściwości konstrukcyjne zasilacza
7.2. Parametry charakteryzujące stabilizatory
7.3. Stabilizatory parametryczne
7.4. Stabilizator kompensacyjny o pracy ciągłej
7.5. Zabezpieczenie stabilizatorów przed przeciążeniem prądowym
7.6. Scalone stabilizatory monolityczne
7.7. Impulsowe stabilizatory napięcia

Rozdział 8. UKŁADY DWUSTANOWE I CYFROWE
8.1. Algebra Boole'a i funkcje logiczne
8.2. Elementarne bramki logiczne i ich realizacje
8.2.1. Element negacji - NOT
8.2.2. Element sumy - OR
8.2.3. Element iloczynu - AND
8.2.4. Element zanegowanej sumy - NOR
8.2.5. Element zanegowanego iloczynu - NAND
8.2.6. Element nierównoważności - EX-OR
8.3. Układy sterujące transmisją sygnałów - selektory
8.3.1. Multiplekser
8.3.2. Demultiplekser
8.3.3. Dekodery
8.4. Projektowanie układów kombinacyjnych
8.4.1. Sumatory
8.5. Elementarne cyfrowe układy sekwencyjne
8.6. Złożone układy sekwencyjne

Rozdział 9. ELEKTRONICZNE UKŁADY POMIAROWE
9.1. Analogowe elektroniczne przyrządy pomiarowe
9.1.1. Woltomierz elektroniczny
9.1.2. Amperomierz elektroniczny
9.1.3. Omomierz elektroniczny
9.1.4. Miernik wartości skutecznej przebiegu okresowego o dowolnym kształcie
9.1.5. Pomiar mocy czynnej
9.1.6. Pomiar wartości szczytowej
9.1.7. Pomiar częstotliwości
9.1.8. Pomiar przesunięcia fazowego
9.2. Cyfrowe elektroniczne przyrządy pomiarowe
9.2.1. Cyfrowy pomiar czasu
9.2.2. Przetworniki analogowo-cyfrowe
9.3. Elektroniczne przetworniki temperatury

LITERATURA
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Regel Wiesława
Zeszyt 15 zawiera obszerny przegląd metod rozwiązywania równań i nierówności logarytmicznych. Wiele zagadnień matematycznych opartych jest na równaniu lub nierówności logarytmicznej. Programy z matematyki zostały ostatnio odchudzone kosztem zagadnień związanych z logarytmami, stąd też pojawiła się potrzeba samodzielnego uzupełnienia tych zagadnień.
Regel Wiesława
Opracowanie zawiera zestaw najczęściej wykorzystywanych algorytmów i metod matematycznych. Algorytm jest gotowym przepisem na rozwiązanie problemu. Właściwe stosowanie algorytmów może być drogą do głębszego zrozumienia rozpatrywanego problemu, definicji czy twierdzenia.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-22 04:27
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.