UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Prace komisji technologii drewna. Tom 15


Prace komisji technologii drewna. Tom 15
  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 14,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
107
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1997 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

Wstęp do rozdziału pierwszego:

Struktura włóknista przeznaczona do separacji cząstek stałych ze strumienia powietrza musi odpowiadać wielu wymaganiom. Przede wszystkim jej budowa wewnętrzna i właściwości powierzchniowe winny być dostosowane ściśle do określonych warunków użytkowania. Cechy te muszą gwarantować wysoką skuteczność separacyjną przy umiarkowanych stratach ciśnienia w warstwie filtrującej. Wyjściowy układ przestrzenny materiału filtracyjnego, utworzony z powiązanych ze sobą włókien, ulega zasadniczym zmianom z chwilą rozpoczęcia przepływu powietrza unoszącego ze sobą cząstki pyłowe. Pierwsze partie rozdrobnionej substancji stałej osiadają na powierzchni i we wnętrzu materiału filtracyjnego, umiejscawiając się tam na stale, dając początek procesowi tzw. ?dojrzewania" przegrody separacyjnej [2, 3, 4, 5]. Proces ten w różnych zastosowaniach i różnych warunkach eksploatacyjnych materiałów filtracyjnych przebiega w czasie uzależnionym zasadniczo od rodzaju zanieczyszczeń pyłowych i parametrów przepływowych strumienia zapylonego powietrza. Następuje wówczas wypełnianie się części wolnych przestrzeni w strukturze filtracyjnej, powodując jej zacieśnienie. Podnosi się w wyniku tego zdolność do zatrzymywania cząstek o najwyższym stopniu rozdrobnienia. Towarzyszy też temu zmniejszenie się przepuszczalności powietrza, wywołujące wzrost oporów przepływu filtrowanego czynnika. Zespół zjawisk kształtujących proces dojrzewania materiału filtracyjnego traci na swej dynamice w miarę postępu jego użytkowania. Tworzy się wreszcie stabilny przepływowo i separacyjnie układ odpylający, charakterystyczny dla warunków, w jakich zastosowano przegrodę odpylającą [1, 5, 6]. Obserwację przebiegu zmian sprawności oczyszczania powietrza z cząstek stałych oraz zmienność strat ciśnienia w warstwie filtrującej można prowadzić jedynie w odniesieniu do określonych warunków eksploatacyjnych. Tylko wówczas rzeczywiste zależności ilościowe i czasowe będą odzwierciedlały pełny obraz zmian zachodzących w materiale filtracyjnym.

Spis treści:

JANUSZ SURMIŃSKI
W 140. rocznicę istnienia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz   
w 30. rocznicę działalności Komisji Technologii Drewna

STANISŁAW DOLNY
Zmienność separacyjna we wstępnej fazie eksploatacji materiału filtracyjne

JÓZEF FILIPCZAK, STANISŁAW DOLNY   
Dobór parametrów technologicznych procesu brykietowania odpadów lignocelulozowych przemysłu lniarskiego        

LIDIA HELIŃSKA-RACZKOwSKA, EWA FABISIAK
Zmienność długości cewek drzew sosny (Pinus sylvestris L.) należących do grupy   
tzw. rozpieraczy   

GINTER J. HRUZIK, WOJCIECH GRZEGORZEWICZ
Efektywność przetarcia drewna ustalana metodą komputerową
   
DOMINIK JABLOŃSKI, WŁODZIMIERZ PRĄDZYŃSKI, KATARZYNA BRZOZOWSKA
Zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie i liściach dębów rosnących   
w Wielkopolskim Parku Narodowym

KAZIMIERZ LUITOMSKI, MACIEJ GANDECKI, GRZEGORZ COFTA
Porównawcze badania nad aktywnością biologiczną związków cynoorganicznych   
względem grzybów pleśniowych i rozkładu szarego

WALDEMAR MOLIŃSKI, JAN RACZKOWSKI
Możliwość oznaczenia ciśnienia pęcznienia z przebiegu próby higromechanicznego pełzania drewna ściskanego w poprzek włókien

STANISŁAW PROSZYK
Badania nad wykorzystaniem wybranych odpadów przemysłowych do ureaktywniania termoutwardzalnych klejów fenolowych

JANUSZ SURMIŃSKI, HENRYK KASPRZYK
Skład frakcyjny dziegciu w zależności od temperatury termolizy kory brzozowej

WALERIA WYSOCKA, ANNA PRZYBYŁ, GRZEGORZ COFTA, KAZIMIERZ LUTOMSKI
Test mikologiczny alkaloidów - lupaniny oraz sparteiny
  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska