UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Logistyka


Logistyka
  Cena:

Ilość

przechowalnia

31,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
190
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1999
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

31,00 zł

Skrypt ten został napisany z myślą o studentach kierunku zarządzanie i marketing Instytutu Zarządzania i Marketingu Politechniki Białostockiej. Przeznaczony jest zarówno dla tych studentów, którzy uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach z przedmiotu ?logistyka", jak i pragnących samodzielnie zapoznać się z teorią podejmowania decyzji logistycznych. Zamierzeniem autora skryptu jest również pomoc tym wszystkim, którzy spotkali się z t4 problematyką po raz pierwszy, bądź chcą pogłębić i uaktualnić nabytą wiedzę i doświadczenia. 

Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną zarządzania. Zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Polsce stwarza wspaniałe perspektywy pracy i awansu zawodowego dla absolwentów szkól wyższych. W rankingach najbardziej poszukiwanych profesjonalistów zawodu logistyka zajmuje stale wysoką pozycję. Sytuacja ta będzie trwać jeszcze przez kilka najbliższych lat, podczas gdy perspektywy uzyskania popłatnej pracy w ?modnych" obecnie specjalnościach (np. marketing) z biegiem czasu się wyczerpią. Przemiany w strategii działania przedsiębiorstw i przeniesienie akcentów z produkcji i marketingu na rzecz dystrybucji, serwisu i obsługi klienta potwierdzają tezę o dużej chłonności rynku pracy i zapotrzebowaniu na specjalistów-logistyków. 
Głównym celem skryptu jest nauczenie studentów niezależnego podejmowania decyzji logistycznych i wychowanie prawdziwych menedżerów procesów logistycznych przy jak największym nacisku na działalność praktyczną. W pierwszej części każdego rozdziału przedstawiono niezbędne wiadomości teoretyczne, pogrupowane w podrozdziały odpowiadające tradycyjnemu podejściu do głównych dziedzin logistyki. Każdy rozdział kończy się pytaniami kontrolnymi, pozwalającymi skontrolować poziom zrozumienia kontrolnego materiału. Część pytań wymaga głębszego sięgnięcia do literatury z dziedziny logistyki, co powinno wyzwolić u studentów inicjatywę i wypracować nawyk gromadzenia i analizy informacji ze źródeł zewnętrznych. Druga część rozdziału zawiera materiały do analizy przypadków (case study). Przypadki i ich kolejność są dobrane w ten sposób, że odpowiadają materiałowi teoretycznemu podawanemu w części pierwszej. Autor starał się wykorzystać swoje doświadczenia praktyczne i jak najbardziej zbliżyć analizowane sytuacje do polskiej praktyki gospodarczej, szczególnie występującej w województwie podlaskim. Podane przypadki mogą być wykorzystywane podczas ćwiczeń z przedmiotu ?logistyka".

Spis treści:

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. HISTORIA ROZWOJU I KONCEPCJA LOGISTYKI 
GENEZA TERMINU LOGISTYKA 
LOGISTYKA - ROZWÓJ W DZIEDZINACH CYWILNYCH 
Początki logistyki - lata 1940-1960 
Logistyka w zastosowaniach komercyjnych - lata 1970-1980 
DEFINICJA LOGISTYKI 
TERMINOLOGIA 
WPŁYW STRATEGII EFEKTYWNEJ OBSŁUGI KLIENTA NA ROZWÓJ LOGISTYKI 
PYTANIA KONTROLNE

ROZDZIAŁ 2. OTOCZENIE LOGISTYKI 
PODSTAWOWE DZIEDZINY AKTYWNOŚCI SŁUŻ LOGISTYCZNYCH 
LOGISTYKA I JEJ OTOCZENIE BIZNESOWE 
WPŁYW MAKROEKONOMII NA LOGISTYKĘ 
WPŁYW LOGISTYKI NA GOSPODARKĘ NARODOWĄ 
LOGISTYKA A MARKETING 
PYTANIA KONTROLNE 
STUDIUM PRZYPADKU

ROZDZIAŁ 3. LOGISTYKA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 
LOGISTYKA A SŁUŻBY SERWISOWE 
LOGISTYKA A ZAKUPY ZAOPATRZENIOWE 
LOGISTYKA A DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 
LOGISTYKA A ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 
ORGANIZACJA LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
FORMY ORGANIZACYJNE LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
LOGISTYKA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW EUROPY ZACHODNIEJ I USA 
PYTANIA KONTROLNE 
STUDIUM PRZYPADKU

ROZDZIAŁ 4. TRANSPORT 
TRANSPORT JAKO OGNIWO ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO 
TRANSPORT SAMOCHODOWY 
TRANSPORT KOLEJOWY 
TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY 
TRANSPORT LOTNICZY 
TRANSPORT MORSKI 
PYTANIA KONTROLNE 
STUDIUM PRZYPADKU

ROZDZIAŁ 5. WYBÓR PRZEWOŹNIKA 
WSTĘPNA ANALIZA WYMAGAŃ 
ZASADY KSZTAŁTOWANIA CEN NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM 
SYSTEMY TARYFOWE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 
TARYFY (STAWKI FRACHTOWE) W PRZEWOZACH MORSKICH 
UWAGI DO ZASADY NALICZANIA OPŁAT PRZEWOZOWYCH NA PODSTAWIE TARYF 
PYTANIA KONTROLNE 
STUDIUM PRZYPADKU

ROZDZIAŁ 6. SKŁADOWANIE 
CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANIA 
PRZESŁANKI DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I UTRZYMANIA SKŁADÓW 
PODSTAWOWE DECYZJE DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA 
PODSTAWOWE OPERACJE ZWIĄZANE ZE SKŁADOWANIEM 
SKŁADY PRYWATNE I PUBLICZNE 
DOBÓR LICZBY SKŁADÓW 
PYTANIA KONTROLNE 
STUDIU PRZYPADKU

ROZDZIAŁ 7. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI 
KOSZTY ZAPASÓW 
DETERMINISTYCZNY MODEL ZAPASÓW 
OPTYMALNA PARTIA ZAKUPU - MODEL WILSONA 
WYZNACZENIE MOMENTU ZAMÓWIENIA DOSTAW 
MODEL STAŁEGO CYKLU ZAMAWIANIA 
PYTANIA KONTROLNE 
STUDIUM PRZYPADKU

ROZDZIAŁ 8. LOKALIZACJA ZAKŁADÓW I SKŁADÓW 
DECYZJE DOTYCZĄCE ILOŚCI SKŁADÓW 
PODEJMOWANIE DECYZJI LOKALIZACYJNYCH 
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR NOWEJ LOKALIZACJI 
KOSZTY TRANSPORTU A DECYZJE LOKALIZACYJNE 
PYTANIA KONTROLNE 
STUDIUM PRZYPADKU

ROZDZIAŁ 9. SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOGISTYCE 
JAKOŚĆ INFORMACJI 
PRZEPŁYWY INFORMACJI W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH 
FUNKCJE SYSTEMU INFORMACYJNEGO LOGISTYKI 
ŚRODKI TECHNICZNEJ REALIZACJI LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH 
EFEKTY WPROWADZENIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ W LOGISTYCZNYM SYSTEMIE INFORMACYJNYM 
PYTANIA KOŃCOWE 
STUDIUM PRZYPADKU

ROZDZIAŁ 10. ZARZĄDZANIE KANAŁEM DYSTRYBUCYJNYM 
KANAŁ DYSTRYBUCYJNY - PODEJŚCIE MARKETINGOWE I LOGISTYCZNE 
FUNKCJE KANAŁU DYSTRYBUCYJNEGO 
DŁUGOŚĆ KANAŁU 
SZEROKOŚĆ KANAŁU 
STRUKTURA KANAŁU 
GŁÓWNE TYPY POŚREDNIKÓW W KANALE 
WZMACNIANIE EFEKTYWNOŚCI KANAŁU DYSTRYBUCYJNEGO 
PYTANIA KONTROLNE 
STUDIUM PRZYPADKU

ROZDZIAŁ 11. OBSŁUGA KLIENTA 
KONCEPCJA OBSŁUGI KLIENTA 
ZNACZENIE OBSŁUGI KLIENTA W LOGISTYCE 
ELEMENTY OBSŁUGI KLIENTA 
STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA 
PYTANIA KOŃCOWE 
STUDIUM PRZYPADKU

ROZDZIAŁ 12. LOGISTYCZNIE ZORIENTOWANE ZARZĄDZANIE 
KONCEPCJA LOGISTYCZNIE ZORIENTOWANEGO ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 
OPCJE STRATEGICZNE LOGISTYKI 
PROCES LOGISTYCZNIE ZORIENTOWANEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO 
PROCES LOGISTYCZNIE ZORIENTOWANEGO ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO 
WDRAŻANIE STRATEGII LOGISTYCZNYCH 
PYTANIA KONTROLNE 
STUDIUM PRZYPADKU

ROZDZIAŁ 13. GLOBALNE STRATEGIE LOGISTYCZNE 
GLOBALNE RYNKI I GLOBALNA WSPÓŁPRACA 
GLOBALNA KONKURENCJA 
EUROPEJSKI WSPÓLNY RYNEK 
ZAŁOŻENIA POLITYKI TRANSPORTOWEJ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
DOSTOSOWANIE POLSKIEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DO WYMAGAŃ EUROPEJSKICH 
ROZWÓJ TECHNOLOGII PRZEWOZÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH 
PYTANIA KONTROLNE 
STUDIUM PRZYPADKU

ROZDZIAŁ 14. JAKOŚĆ SYSTEMU LOGISTYCZNEGO 
KREOWANIE WARTOŚCI DODANEJ PRZEZ SYSTEM LOGISTYCZNY 
FORMALIZACJA PROCESÓW JAKOŚCI 
KONCEPCJE JAKOŚCI 
LOGISTYCZNE PROCESY JAKOŚCI 
STRATEGIE JAKOŚCI- ZARYS 
POPRAWA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH POPRZEZ ANALIZĘ JAKOŚCI 
PYTANIA KONTROLNE 
STUDIUM PRZYPADKU

  Cena:

Ilość

przechowalnia

31,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Ciesielski Marek
56,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska