UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego


Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego
  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
255
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2001 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Proces rozwoju gospodarczego od początku kształtowania się myśli ekonomicznej stanowi jeden z zasadniczych problemów badawczych ze względu na jego rolę w określaniu poziomu życia społeczeństwa. W ujęciach teoretycznych próbuje się określić najbardziej znaczące determinanty osiągnięć rozwojowych, zdefiniować ich kryteria i wskazać dominujące obszary, ważne przy okreeślaniu zasad uczestniczenia społeczeństwa w podziale korzyści. Przy takim podejściu do procesu rozwoju gospodarczego, po zdefiniowaniu istoty zjawiska i kryteriów jego osiągnięć, jako kolejne zadanie postrzega się wskazanie najbardziej znaczących determinant i ewentualnie mechanizmu kształtowania się procesu w krótszym czy dłuższym okresie. W każdym z tych obszarów badawczych nauka ekonomii nie osiągnęła, jak dotąd, w pełni zadowalających rezultatów, choć okresowo pojawiały się stanowiska sugerujące rozstrzygnięcie niektórych problemów'. Rzeczywistość jednak zwykle potrafiła zaskoczyć w sposób bardziej lub mniej dotkliwy twórców nawet najbardziej logicznych i atrakcyjnych teorii ekonomicznych.
W każdej z części badawczych ekonomii dorobek stale się rozszerza, doskonalone są metody i narzędzia badawcze w odniesieniu do badań ilościowych i jakościowych. Mikroekonomia może szczycić się niemal doskonałością badań w zakresie determinant zachowań i realizacji celów zarówno grupy konsumentów, producentów, jak i właścicieli poszczególnych czynników produkcji. Posiada też spory dorobek traktujący o mechanizmach funkcjonowania gospodarki, odpowiadających różnym układom stosunków własności w zakresie czynników produkcji i konstrukcji sfery regulacji. Od czasu pojawienia się koncepcji ekonomii klasycznej bez wątpienia dokonał się w tych dziedzinach ogromny postęp.


Spis treści:

WPROWADZENIE

Część pierwsza
PROBLEMY METODOLOGICZNE

Rozdział I. PRÓBA OKREŚLENIA INFRASTRUKTURY
1.1.     Stanisław Czają, Koncepcja infrastruktury ekorozwoju
1.2.      Anna Chmielak, Instytucjonalny wymiar infrastruktury
1.3.      Grzegorz Dobrzański, Od kryteriów ekorozwoju do kryteriów infrastruktury
1.4.      Anna Grabska, Infrastruktura jako czynnik konkurencyjności
Rozdział 2. SPOŁECZNY KONTEKST INFRASTRUKTURY
2.1.      Adam Sawicki, Świadomość proekologiczna jako wyzwanie człowieka w XXI wieku
2.2.     Joanna Robotyko, Problemy współczesnej gospodarki światowej
2.3.     Barbara Mazur, Etyka biznesu - idealizm czy konieczność?
2.4.     Joanna Maria Krzyżewska, Tożsamość przedsiębiorstwa jako czynnik kształtowania infrastruktury
Rozdział 3. DYLEMATY PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI
3.1      Anna Chmielak, Integralność atrybutem kształtowania infrastruktury
3.2.      Danuta Bargłowska, Problem wyboru przy wielorakości celów
3.3.      Barbara Mazur, Mierniki rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw

Część druga
PROBLEMY REALIZACYJNE
Rozdział 4. MAKROEKONOMICZNE PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA INFRASTRUKTURY
4.1.      Tadeusz Truchanowicz, Teoria użyteczności w optymalizacji wyboru wariantu gospodarowania odpadami
4.2.      Małgorzata Borkowska-Niszczota, Infrastruktura ekorozwoju w systemie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce
4.3.      Maciej Dobrzyński, Ku zrównoważonej dystrybucji
4.4.      Halina Kiryluk, Programowanie zrównoważonego rozwoju turystyki
4.5.      Małgorzata Borkowska-Niszczota, Halina Kiryluk, Ewa Rauba, Nakłady
na wdrażanie dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska

Rozdział 5. KSZTAŁTOWANIE INFRASTRUKTURY - STUDIA PRZYPADKÓW
5.1.      Krystyna Zimnoch, Kazimierz Michałowski, Rolnictwo ekologiczne a obszary chronione
5.2.      Agnieszka Baran, Euroregion Niemen
5.3.      Andrzej Demianowicz, Zbiornik wodny Siemianówka
5.4.      Alicja Drozdowska, Białowieski Park Narodowy

ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
Indeks rzeczowy
Spis tabel
Spis schematów

  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska