UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Termochemia halogenków lantanowców i związków tworzących się w układach halogenki lantanowców-halogenki litowców


Termochemia halogenków lantanowców i związków tworzących się w układach halogenki lantanowców-halogenki litowców
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
184
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Metodą kalorymetrii wysokotemperaturowej i skaningowej kalorymetrii różnicowej zbadano właściwości termodynamiczne (temperatury i entalpie przemian fazowych, ciepło molowe fazy stałej i ciekłej) osiemnastu halogenków lantanowców i trzydziestu związków pośrednich tworzących się w układach LnX3-MX (Ln = lantanowiec, X = Cl, Br, I). Wyznaczono diagramy fazowe układów podwójnych TbBr3-MBr (M = Na, K, Rb, Cs), LaI3-RbI i NdI3-RbI. Określono związek pomiędzy właściwościami termodynamicznymi badanych halogenków lantanowców i ich strukturą krystaliczną. Wyznaczono funkcje termodynamiczne badanych halogenków lantanowców i termodynamiczne funkcje ich tworzenia. Dokonano podziału kongruentnie topiących się związków M3LnX6 istniejących w układach LnX3-MX na dwie grupy: grupę związków tworzących się w podwyższonych temperaturach i grupę związków stabilnych lub metastabilnych w niskich temperaturach. Przedyskutowano specyficzną zależność ciepła molowego i przewodnictwa elektrycznego fazy stałej związków M3LnX6 od temperatury i zaproponowano jej wyjaśnienie jako efekt zaniku uporządkowania podsieci kationowej tworzonej przez kationy litowca. Wykonano pomiary entalpii mieszania w pełnym zakresie składów dla trzydziestu czterech ciekłych układów podwójnych LnX3-MX. Wykazano zależność efektu energetycznego procesu mieszania od promienia jonowego lantanowca, promienia jonowego litowca i promienia jonowego fluorowca. W oparciu o uzyskane wyniki przedyskutowano możliwość tworzenia się kompleksów w ciekłych układach halogenki lantanowców-halogenki litowców.

Spis treści:

1. Wykaz ważniejszych symboli

2. Wprowadzenie. Cel i zakres pracy

3. Przygotowanie halogenków lantanowców i halogenków litowców do badań

4. Techniki pomiarowe
4.1. Kalorymetria wysokotemperaturowa-kalorymetr Calveta
4.1.1. Rejestracja i obróbka matematyczna danych eksperymentalnych
4.1.2. Pomiary entalpii
4.1.3. Cechowanie kalorymetru
4.1.4. Błąd pomiarów entalpii mieszania
4.2. Różnicowa kalorymetria skaningowa
4.2.1. Cechowanie kalorymetru DSC 121
4.2.2. Pomiary wykonywane przy pomocy kalorymetru DSC 121
4.3. Przewodnictwo elektryczne

5. Wyniki badań przemian fazowych i właściwości termodynamicznych halogenków lantanowców i związków tworzących się w układach halogenki lantanowców-halogenki litowców
5.1. Halogenki lantanowców(III)
5.1.1. Temperatury i entalpie przemian fazowych halogenków lantanowców(III)
5.1.1.1. Zależność temperatury topnienia i entalpii topnienia chlorków lantanowców(III) od liczby atomowej lantanowca
5.1.1.2. Korelacja między entropią topnienia chlorków lantanowców(III) i ich strukturą krystaliczną
5.1.1.3. Zależność temperatury topnienia i entalpii topnienia bromków lantanowców(III) od liczby atomowej lantanowca
5.1.1.4. Korelacja pomiędzy entropią topnienia bromków lantanowców(III) i ich strukturą krystaliczną
5.1.1.5. Zależność temperatury topnienia i entalpii topnienia jodków lantanowców(III) od liczby atomowej lantanowca i struktury krystalicznej
5.1.1.6. Związek pomiędzy strukturą krystaliczną i entropią topnienia halogenków(III) lantanowców
5.1.2. Ciepło molowe i funkcje termodynamiczne halogenków lantanowców(III)
5.1.3. Własności termodynamiczne EuCl2 i YbCl2
5.2. Własności termodynamiczne związków pośrednich występujących w układach halogenki lantanowcdw(III)-halogenki litowców
5.2.1. Układy LnCl3-MCl
5.2.1.1. Związki K3LnCl6
5.2.1.2. Związki Rb3LnCl6
5.2.1.3. Związki Cs3LnCl6
5.2.1.4. Związek między przewodnictwem elektrycznym fazy stałej, ciepłem molowym i strukturą krystaliczną związków M3LnCl6
5.2.1.5. Weryfikacja uzyskanych danych termodynamicznych związków M3LnCl6
5.2.2. Układy LnBr3-MBr
5.2.2.1. Diagramy fazowe układów TbBr3-MBr (M = Na, K, Rb, Cs)
5.2.2.2. Entalpie przemian fazowych związków M3LnBr6
5.2.2.3. Ciepło molowe związków M3LnBr6
5.2.2.4. Przewodnictwo elektryczne związków M3LnBr6
5.2.3. Układy LnI3-MI
5.2.3.1. Diagramy fazowe układów LaI3-RbI i NdI3-RbI
5.2.3.2. Entalpie przemian fazowych związków M3LnI6
5.2.3.3. Ciepło molowe związków M3LnI6
5.3. Związek między potencjałem, jonowym kationów a typem równowag fazowych w układach LnX3-MX
5.4. Entalpia mieszania w ciekłych układach LnX3-MX

6. Podsumowanie

7. Aneks - funkcje termodynamiczne halogenków lantanowców

8. Literatura

9. Spis prac stanowiących podstawę rozprawy habilitacyjnej
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska