UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Równowagi kwasowo-zasadowe w kompleksach pirydyn i ich pochodnych z wiązaniem wodorowym


Równowagi kwasowo-zasadowe w kompleksach pirydyn i ich pochodnych z wiązaniem wodorowym
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
188
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2000
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Oddziaływania molekularne odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu struktury i reaktywności związków chemicznych, a wiązanie wodorowe jest najsilniejszym z tych oddziaływań. Jest ono kluczem do zrozumienia struktury i wyjątkowych właściwości wody, białek i kwasów nukleinowych oraz inżynierii tworzącego się życia. Energia wiązań wodorowych O-H???O, O-H???N, N-H???O i N-H???N, powszechnie występujących w cząsteczkach biologicznych, wynosi ok. 3-5 kcal mol-'. Jako słabe oddziaływania mogą one stosunkowo łatwo ulegać rozerwaniu i ponownemu odtworzeniu, co umożliwia równoczesną szybką reorganizację struktury i uczestniczenie w różnorodnych reakcjach chemicznych czy biochemicznych. Z drugiej strony, duża liczba wiązań wodorowych oraz efekt kooperatywności mogą się kumulować dając oddziaływania o znacznej mocy.
Tworzenie się wiązań wodorowych może wywoływać duże zmiany w kinetyce i mechanizmach reakcji enzymatycznych. Nie wszystkie reakcje katalizowane przez enzymy można wytłumaczyć korzystając z teorii powszechnie stosowanych w chemii organicznej. Ostatnio duże zainteresowanie wzbudza specjalna klasa wiązań wodorowych nazywanych ?silnymi, krótkimi" (SSHB) lub ?z niską barierą" (LBHB), które charakteryzują się dużą mocą, niską lub zanikającą barierą energetyczną w procesie przeniesienia protonu i specyficznymi właściwościami spektroskopowymi. Wyjątkowe właściwości tych wiązań można badać za pomocą wielu technik eksperymentalnych i obliczeń teoretycznych. Poza oddziaływaniami elektrostatycznymi, hydrofobowymi i właściwą orientacją substratu w kompleksach z enzymem, silne i krótkie wiązania wodorowe mogą być jednym z czynników przyspieszających reakcje enzymatyczne.
Natura wiązań wodorowych w roztworze jest przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno w różnego rodzaju badaniach eksperymentalnych, jak i teoretycznych. Wiązania wodorowe w rozpuszczalnikach aprotycznych są bardziej czułe na zmiany zasadowości i kwasowości niż np. w roztworze wodnym. Aprotyczny rozpuszczalnik może stać się modelem charakteryzującym wnętrze enzymu. Przyjmując, że otoczenie aktywnych miejsc w enzymie jest podobne do otoczenia w aprotycznych rozpuszczalnikach, wiązania wodorowe będą ulegały wzmocnieniu przy przejściu od kompleksu enzym-substrat do stanu przejściowego. To wzmocnienie jest wynikiem zredukowania destabilizacji związanej ze słabą solwatacją anionów w niepolarnym środowisku i może prowadzić do zwiększenia szybkości reakcji katalizowanej przez enzym. W fazie gazowej moc wiązania wodorowego FHF- jest bardzo duża, gdyż F- o skoncentrowanym ładunku ujemnym dąży do przyłączenia dipola HF i rozmycia ładunku na większą objętość cząsteczki. W wodzie te efekty elektrostatyczne są znacznie złagodzone. Podobnie, wysoka zasadowość tzw. gąbek protonowych, których przedstawicielem jest 1,8-bis(dimetyloamino)naftalen (DMAN), jest w części spowodowana destabilizacją diamin w wyniku odpychania się wolnych par elektronów na atomach azotu, która zostaje usunięta w wyniku protonowania. Enzym może zbliżyć do siebie dwie zasadowe grupy i zredukować występujące między nimi odpychanie kulombowskie lub odpychanie wywołane obecnością wolnych par elektronowych poprzez wprowadzenie protonu i utworzenie wiązania wodorowego. To z kolei może umożliwić przeprowadzenie reakcji chemicznej w innej części cząsteczki. Enzym może zatem albo stabilizować stan przejściowy przez wzmocnienie wiązania wodorowego, albo zbliżać do siebie grupy zasadowe i redukować wynikającą z tego destabilizację kompleksu enzym-substrat przez tworzenie wiązania wodorowego. W obu przypadkach może być to silne, krótkie, o niskiej barierze energetycznej wiązanie wodorowe (LBHB), wykazujące częściowo kowalencyjny charakter.
Pomimo tak ważnego miejsca, jakie wiązanie wodorowe zajmuje w chemii i biologii, okazuje się, że nadal słabo rozumiemy jego naturę i że trudno jest poznać jego specyficzne właściwości. Stąd badanie natury wiązania wodorowego jest ciągle ważnym i złożonym problemem badawczym.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Oddziaływania molekularne i natura wiązań wodorowych
2.1. Charakterystyka oddziaływań molekularnych
2.2. Natura wiązań wodorowych
2.3. Kierunki prowadzonych badań
2.4. Literatura

3. Właściwości spektroskopowe kompleksów z wiązaniem wodorowym
3.1. Lokalizacja protonu w mostku wodorowym
3.1.1. Wiązania wodorowe NHO
3.2. Charakterystyka spektroskopowa kompleksów pirydyn z kwasami karboksylowymi
3.2.1. Różnice spektroskopowe między kompleksem molekularnym (O-H???N) i parą jonową (O-...H-N+)
3.2.2. Wpływ nadmiaru zasady i rozpuszczalnika na wiązanie wodorowe
3.2.3. Wpływ stężenia na widma kompleksów pirydyn z kwasami halogenooctowymi
3.3. Oddziaływania między nadchloranem pirydyny i pirydyną w acetonitrylu
3.4. Wnioski
3.5. Literatura

4. Pomiary potencjometryczne w rozpuszczalnikach niewodnych
4.1. Właściwości kwasowo-zasadowe rozpuszczalników
4.1.1. Wpływ środowiska na jonizację kwasów i zasad
4.2. Wyznaczanie stałych jonizacji i homokoniugacji metodą potencjometryczną
4.3. Badanie zasadowości N-tlenków pirydyn w nitrobenzenie i innych aprotycznych rozpuszczalnikach
4.4. Wnioski
4.5. Literatura

5. Pomiary konduktometryczne kompleksów z wiązaniem wodorowym
5.1. Równania konduktometryczne
5.2. Równowagi w roztworach kompleksów z wiązaniem wodorowym
5.3. Wykorzystanie równań konduktometrycznych do badania kompleksów z wiązaniem wodorowym
5.4. Pomiary konduktometryczne kompleksów pirydyn i ich N-tlenków z kwasami
5.5. Wnioski
5.6. Literatura

6. Wpływ oddziaływań elektrostatycznych na wiązanie wodorowe
6.1. Właściwości kwasowo-zasadowe betain
6.1.1. Badania potencjometryczne wodnych roztworów betain
6.1.2. Zasadowość a powinowactwo do protonu (PA) betain
6.1.3. Właściwości kwasowo-zasadowe związków amfiprotycznych
6.2. Struktura betain i aminokwasów w krysztale
6.3. Silne i krótkie wiązania wodorowe w homokoniugowanych anionach i kationach
6.4. Literatura

7. Podsumowanie

Acid-base equilibria in complexes of pyridines and their derivatives with hydrogen bonding (Summary)

  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska