Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Równowagi kwasowo-zasadowe w kompleksach pirydyn i ich pochodnych z wiązaniem wodorowym
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
188
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2000
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Oddziaływania molekularne odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu struktury i reaktywności związków chemicznych, a wiązanie wodorowe jest najsilniejszym z tych oddziaływań. Jest ono kluczem do zrozumienia struktury i wyjątkowych właściwości wody, białek i kwasów nukleinowych oraz inżynierii tworzącego się życia. Energia wiązań wodorowych O-H???O, O-H???N, N-H???O i N-H???N, powszechnie występujących w cząsteczkach biologicznych, wynosi ok. 3-5 kcal mol-'. Jako słabe oddziaływania mogą one stosunkowo łatwo ulegać rozerwaniu i ponownemu odtworzeniu, co umożliwia równoczesną szybką reorganizację struktury i uczestniczenie w różnorodnych reakcjach chemicznych czy biochemicznych. Z drugiej strony, duża liczba wiązań wodorowych oraz efekt kooperatywności mogą się kumulować dając oddziaływania o znacznej mocy.
Tworzenie się wiązań wodorowych może wywoływać duże zmiany w kinetyce i mechanizmach reakcji enzymatycznych. Nie wszystkie reakcje katalizowane przez enzymy można wytłumaczyć korzystając z teorii powszechnie stosowanych w chemii organicznej. Ostatnio duże zainteresowanie wzbudza specjalna klasa wiązań wodorowych nazywanych ?silnymi, krótkimi" (SSHB) lub ?z niską barierą" (LBHB), które charakteryzują się dużą mocą, niską lub zanikającą barierą energetyczną w procesie przeniesienia protonu i specyficznymi właściwościami spektroskopowymi. Wyjątkowe właściwości tych wiązań można badać za pomocą wielu technik eksperymentalnych i obliczeń teoretycznych. Poza oddziaływaniami elektrostatycznymi, hydrofobowymi i właściwą orientacją substratu w kompleksach z enzymem, silne i krótkie wiązania wodorowe mogą być jednym z czynników przyspieszających reakcje enzymatyczne.
Natura wiązań wodorowych w roztworze jest przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno w różnego rodzaju badaniach eksperymentalnych, jak i teoretycznych. Wiązania wodorowe w rozpuszczalnikach aprotycznych są bardziej czułe na zmiany zasadowości i kwasowości niż np. w roztworze wodnym. Aprotyczny rozpuszczalnik może stać się modelem charakteryzującym wnętrze enzymu. Przyjmując, że otoczenie aktywnych miejsc w enzymie jest podobne do otoczenia w aprotycznych rozpuszczalnikach, wiązania wodorowe będą ulegały wzmocnieniu przy przejściu od kompleksu enzym-substrat do stanu przejściowego. To wzmocnienie jest wynikiem zredukowania destabilizacji związanej ze słabą solwatacją anionów w niepolarnym środowisku i może prowadzić do zwiększenia szybkości reakcji katalizowanej przez enzym. W fazie gazowej moc wiązania wodorowego FHF- jest bardzo duża, gdyż F- o skoncentrowanym ładunku ujemnym dąży do przyłączenia dipola HF i rozmycia ładunku na większą objętość cząsteczki. W wodzie te efekty elektrostatyczne są znacznie złagodzone. Podobnie, wysoka zasadowość tzw. gąbek protonowych, których przedstawicielem jest 1,8-bis(dimetyloamino)naftalen (DMAN), jest w części spowodowana destabilizacją diamin w wyniku odpychania się wolnych par elektronów na atomach azotu, która zostaje usunięta w wyniku protonowania. Enzym może zbliżyć do siebie dwie zasadowe grupy i zredukować występujące między nimi odpychanie kulombowskie lub odpychanie wywołane obecnością wolnych par elektronowych poprzez wprowadzenie protonu i utworzenie wiązania wodorowego. To z kolei może umożliwić przeprowadzenie reakcji chemicznej w innej części cząsteczki. Enzym może zatem albo stabilizować stan przejściowy przez wzmocnienie wiązania wodorowego, albo zbliżać do siebie grupy zasadowe i redukować wynikającą z tego destabilizację kompleksu enzym-substrat przez tworzenie wiązania wodorowego. W obu przypadkach może być to silne, krótkie, o niskiej barierze energetycznej wiązanie wodorowe (LBHB), wykazujące częściowo kowalencyjny charakter.
Pomimo tak ważnego miejsca, jakie wiązanie wodorowe zajmuje w chemii i biologii, okazuje się, że nadal słabo rozumiemy jego naturę i że trudno jest poznać jego specyficzne właściwości. Stąd badanie natury wiązania wodorowego jest ciągle ważnym i złożonym problemem badawczym.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Oddziaływania molekularne i natura wiązań wodorowych
2.1. Charakterystyka oddziaływań molekularnych
2.2. Natura wiązań wodorowych
2.3. Kierunki prowadzonych badań
2.4. Literatura

3. Właściwości spektroskopowe kompleksów z wiązaniem wodorowym
3.1. Lokalizacja protonu w mostku wodorowym
3.1.1. Wiązania wodorowe NHO
3.2. Charakterystyka spektroskopowa kompleksów pirydyn z kwasami karboksylowymi
3.2.1. Różnice spektroskopowe między kompleksem molekularnym (O-H???N) i parą jonową (O-...H-N+)
3.2.2. Wpływ nadmiaru zasady i rozpuszczalnika na wiązanie wodorowe
3.2.3. Wpływ stężenia na widma kompleksów pirydyn z kwasami halogenooctowymi
3.3. Oddziaływania między nadchloranem pirydyny i pirydyną w acetonitrylu
3.4. Wnioski
3.5. Literatura

4. Pomiary potencjometryczne w rozpuszczalnikach niewodnych
4.1. Właściwości kwasowo-zasadowe rozpuszczalników
4.1.1. Wpływ środowiska na jonizację kwasów i zasad
4.2. Wyznaczanie stałych jonizacji i homokoniugacji metodą potencjometryczną
4.3. Badanie zasadowości N-tlenków pirydyn w nitrobenzenie i innych aprotycznych rozpuszczalnikach
4.4. Wnioski
4.5. Literatura

5. Pomiary konduktometryczne kompleksów z wiązaniem wodorowym
5.1. Równania konduktometryczne
5.2. Równowagi w roztworach kompleksów z wiązaniem wodorowym
5.3. Wykorzystanie równań konduktometrycznych do badania kompleksów z wiązaniem wodorowym
5.4. Pomiary konduktometryczne kompleksów pirydyn i ich N-tlenków z kwasami
5.5. Wnioski
5.6. Literatura

6. Wpływ oddziaływań elektrostatycznych na wiązanie wodorowe
6.1. Właściwości kwasowo-zasadowe betain
6.1.1. Badania potencjometryczne wodnych roztworów betain
6.1.2. Zasadowość a powinowactwo do protonu (PA) betain
6.1.3. Właściwości kwasowo-zasadowe związków amfiprotycznych
6.2. Struktura betain i aminokwasów w krysztale
6.3. Silne i krótkie wiązania wodorowe w homokoniugowanych anionach i kationach
6.4. Literatura

7. Podsumowanie

Acid-base equilibria in complexes of pyridines and their derivatives with hydrogen bonding (Summary)

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Celewicz Lech
Rozprawa jest prezentacją wyników badań autora nad reakcjami fotochemicznymi zasad pirymidynowych i ich pochodnych na tle dotychczasowego stanu badań w tej dziedzinie. Zasady pirymidynowe są składnikami kwasów nukleinowych, a ich niektóre pochodne wykazują znaczną aktywność biologiczną. Wiele związków przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych jest pochodnymi zasad pirymidynowych. W pracy przedstawiono reakcje fotochemiczne takich zasad pirymidynowych, jak cytozyna i 5-metylocytozyna oraz zasad 5-
Gawroński Roman
Skrypt jest przeznaczony dla specjalności inżynieria procesów ochrony środowiska. Przedstawione w nim zasady rozdzielania i oczyszczania cieczy dotyczą procesów stosowanych w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych.
Dzierzbicka Krystyna, Rachoń Janusz, Witt Dariusz
Oddajemy do rąk czytelników skrypt, który jest próbą przekazania doświadczenia nabytego w ciągu wielu lat pracy autorów, w dziedzinie syntetycznej chemii organicznej, jak również prowadzenia zajęć laboratoryjnych z chemii organicznej. Chemia organiczna, prezentowana na poziomie akademickim, stanowi zazwyczaj problem dla części studentów. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, ale do najważniejszych należy zaliczyć: - obszerny materiał wykładowy, z którym zazwyczaj student styka się po raz pie
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 15:03
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.