UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego


Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego
  Cena:

przechowalnia

18,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
354
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1997
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

18,00 zł

Głównym celem pracy było ustalenie w jakim zakresie programy multimedialne mogą być stosowane w nauczaniu chemii do przekazywania informacji, kształcenia umiejętności, wspomagania eksperymentu chemicznego oraz rozwijania świadomości prośrodowiskowej. Cel praktyczny pracy sprowadził się do określenia reguł stosowania programów multimedialnych jako jednej z metod nauczania chemii środowiska w kontekście oprogramowania edukacyjnego, przygotowania uczniów, studentów i nauczycieli. Trzy pierwsze etapy pracy obejmowały określenie celów, zasad i metod multimedialnego kształcenia chemicznego, zaplanowanie struktury i opracowanie scenariuszy programów multimedialnych do wspomagania nauczania zagadnień chemii środowiska, a następnie ich realizację (opracowanie komentarza w formie tekstowej i nagrań dźwiękowych, realizację nagrań audio i wideo na nośniku analogowym, cyfrową obróbkę przygotowanych sekwencji audio i wideo; opracowanie grafiki i animacji, włączenie elementów multimedialnych w przygotowaną strukturę programów). Etap czwarty obejmował badania nad możliwością wykorzystania przygotowanych programów multimedialnych w obowiązującym systemie edukacyjnym oraz analizę statystyczną wyników badań i zmierzał do opracowania strategii multimedialnego kształcenia chemicznego. Za zmienną niezależną przyjęto przygotowane i wprowadzone do systemu nauczania programy multimedialne oraz zaprojektowane drogi uczenia się. Wyniki badań wykazały, że zmiany jakie wywołują programy multimedialne w procesie kształcenia ochrony środowiska nie sprowadzają się jedynie do wzrostu efektywności nauczania, mierzonej ilością i szybkością uczenia się, ale przede wszystkim wprowadzają i rozwijają nową jakość tego procesu. Badania potwierdziły możliwość wykorzystania systemów multimedialnych w nauczaniu chemii, między innymi do wizualizacji przebiegu eksperymentu chemicznego, jak również do wspomagania badań chemicznych i badań parametrów stanu środowiska.

 

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Rozwój technik multimedialnych a wymagania współczesnej edukacji
Uwagi wstępne
1.1. Współczesne strategie kształcenia chemicznego
1.2. Pakiety multimedialne
1.3. Interakcyjne programy komputerowo-magnetowidowe
1.4. Programy multimedialne
1.5. Perspektywy wykorzystania multimedialnych technik kształcenia w nauczaniu chemii

2. Cele, zasady i metody multimedialnego kształcenia chemicznego
Uwagi wstępne
2.1. Cele kształcenia
2.2. Zasady kształcenia
2.3. Metody kształcenia

3. Technologia tworzenia edukacyjnych programów multimedialnych wspomagających nauczanie chemii
Uwagi wstępne
3.1. Uwarunkowania doboru treści
3.2. Zasady przygotowywania materiałów multimedialnych

4. Propozycje multimedialnego wspomagania wybranych zagadnień kształcenia chemicznego
Uwagi wstępne
4.1. Technika pracy laboratoryjnej
4.2. Układ okresowy pierwiastków
4.3. Hybrydyzacja
4.4. Reakcje utleniania i redukcji
4.5. Dysocjacja jonowa
4.6. Obliczanie i przeliczanie stężeń roztworów
4.7. Korozja metali
4.8. Mechanizmy reakcji chemicznych
4.9. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów
4.10. Chiralność i izomeria optyczna

5. Wybrane struktury edukacyjnych programów multimedialnych oraz przykłady ich realizacji
Uwagi wstępne
5.1. Encyklopedie multimedialne
5.1.1. Encyklopedia multimedialna ?Reaktywność chemiczna"
5.1.2. Encyklopedia multimedialna ?Zagrożenia ekologiczne"
5.2. Podręczniki multimedialne
5.2.1. Podręcznik multimedialny ?Chemia dla szkół podstawowych"
5.3. Multimedialne systemy blokowe
5.3.1. Program multimedialny ?Nauczyciel"
5.3.2. Program multimedialny ?Efekt cieplarniany"
5.3.3 Program multimedialny ?Napięcie powierzchniowe i jego znaczenie w środowisku"
5.3.4. Program multimedialny ?Specyficzne właściwości cukrów"
5.4. Multimedialne gry decyzyjne i symulacyjne
5.4.1. Multimedialna gra decyzyjna ,Wpływ szkodliwego działania ditlenku siarki na środowisko"
5.4.2. Multimedialna gra decyzyjna ?Eutrofizacja wód śródlądowych"
5.4.3. Multimedialna gra decyzyjna Azot w ekosystemie"

6. Komunikowanie się i interakcje w kształceniu chemicznym wspomaganym medialnie
Uwagi wstępne
6.1. Proces komunikowania się medialnego
6.2. Wizualizacja zjawisk i procesów chemicznych
6.3. Hipermedialne narzędzia poznania
6.4. Rodzaje multimedialnych interakcji

7. Umiejętności i motywacje w kształceniu chemicznym wspomaganym medialnie
Uwagi wstępne
7.1. Uczenie się
7.2. Zapamiętywanie
7.3. Rozwiązywanie problemów
7.4. Podejmowanie decyzji
7.5. Motywacje

8. Zadania edukacyjne multimediów w kształceniu przyrodniczym
Uwagi wstępne
8.1. Przekazywanie informacji
8.2. Kształcenie umiejętności
8.3. Wspomaganie eksperymentu chemicznego
8.4. Rozwijanie myślenia
8.5. Indywidualizacja kształcenia
8.6. Wychowanie
8.7. Integrowanie dyscyplin przyrodniczych
8.8. Rozwijanie świadomości prośrodowiskowej

9. Efektywność programów multimedialnych w nauczaniu chemii w kontekście kategorii taksonomicznych
Uwagi wstępne
9.1. Skuteczność edukacyjna programów multimedialnych w porównaniu z innymi środkami dydaktycznymi
9.2. Struktura programów multimedialnych a efekty kształcenia chemicznego
9.3. Struktura programów multimedialnych a charakter wzmocnień pozytywnych
9.4. Indywidualizacja kształcenia chemicznego
9.5. Skrócenie czasu uczenia się w wyniku jego optymalnego wykorzystania
9.6. Zwiększenie liczby poprawnie rozwiązywanych problemów merytorycznych
9.7. Rozwijanie aktywności poznawczej
9.8. Doskonalenie umiejętności
9.9. Metodyka pracy z programami multimedialnymi a efektywność kształcenia chemicznego

10. Organizacja kształcenia przyrodniczego z wykorzystaniem programów i systemów multimedialnych
Uwagi wstępne
10.1. Miejsce programów multimedialnych w szkole podstawowej, średniej i wyższej
10.2. Strategia kształcenia nauczycieli
10.3. Problemy organizacyjne
10.4. Problemy pedagogiczne
10.5. Przygotowanie odbiorcy zbiorowego i indywidualnego
10.6. Rola instrukcji
10.7. Rola podręcznika
10.8. Przebieg zajęć dydaktycznych
10.9. Formy kontroli i oceny wyników nauczania

11. Modele multimedialnego kształcenia przyrodniczego

12. Podsumowanie

Bibliografia
The Strategy of Multimedia Teaching of Chemistry (Summary)

  Cena:

przechowalnia

18,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Burewicz Andrzej, Gulińska Hanna
89,00 zł
79,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska