Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym i ich wpływ na morfodynamikę stoków (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie)
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
212
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

34,00 zł

Celem rozprawy jest przeprowadzenie hydrologicznej i geomorfologicznej analizy obszarów zasilania i dróg spływu wody i rozpuszczonych substancji w elementarnej źródliskowej mikrozlewni na obszarze morenowym Pojezierza Pomorskiego oraz próba oceny ich wpływów na ewolucję stoków. Pracę uzupełniają liczne schematy (80) i tabele (17).

Controls on and operation of chemical denudation in a microcatchment in a postglacial area and its effect on slope morphodynamics (the upper Parsęta catehment, West Pomerania)

This work is an interdisciplinary hydrological, hydrochemical, geomorphologic and pedological study of the importance of soil leaching and chemical denudation in shaping the relief of agricultural postglacial areas of the Polish Plain. A special emphasis was placed on the analysis of soil leaching potential related to spatial variability of the relief and soil physicochemical properties in a small elementary catchment. These factors create spatially variable forms and zones of stream channel alimentation with water and dissolved products of weathering. The final effect of the: study is an identification of the mechanism of these processes and a set of empirical and conceptual models of the chemical denudation of morainic uplands.

Spis treści:

Przedmowa

1. Wprowadzenie

2. Przegląd zagadnień i zarys problemu pracy

3. Cel, zakres i metody pracy

3.1. Problem i zakres badań pracy
3.2. Metodyka

4. Lokalizacja obszaru badań

5. Warunki klimatyczne okresu obserwacyjnego

6. Zmienność przestrzenna potencjalnych warunków ługowania gleb w mikrozlewni

7. Identyfikacja stref i form zasilania cieku w wodę i transportowane przez nią rozpuszczone substancje

7.1. Profilowanie hydrochemiczne cieku
7.2. Analiza geostatystyczna
7.3. Identyfikacja genezy wód

8. Właściwości fizykochemiczne wód
8.1. Charakterystyka ogólna
8.2. Relacje między przewodnictwem elektrycznym a koncentrację jonów
8.3. Relacje między przepływem a przewodnictwem elektrycznym i koncentracją jonów
8.4. Stopień chemicznej ewolucji - wiek wody


9. Udział poszczególnych form zasilania w całkowitym ładunku materiału rozpuszczonego

10. Przestrzenna i czasowa zmienność dostawy substancji rozpuszczonych
10.1. Spływ powierzchniowy nienasycony
10.2. Spływ powierzchniowy nasycony
10.3. Spływ śródpokrywowy

11. Uwarunkowania zmienności czasowej fizykochemicznych właściwości wody
11.1. Zmienne niezależne - wskaźniki opadowe
11.2. Zmienne niezależne - indeksy sezonowe

12. Procesy ługowania gleb a ewolucja stoków na terenie mikrozlewni - koncepcja ujęcia modelowego

13. Podsumowanie i uwagi końcowe

Bibliografia
Controls on and operation of chemical denudation in a microcatchment in a postglacial area and its effect on slope morphodynamics (the upper Parsęta catchment, West Pomerania) (Summary)
Spis rycin i tabel

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Mazurek Małgorzata
Autorka zajęła się rozpoznaniem zmienności czasowej i przestrzennej źródeł dostawy zwietrzelin do transportu fluwialnego. Najważniejszą częścią rozprawy są rozdziały dotyczące chemizmu wód opadowych, powierzchniowych, płytkich wód gruntowych krążących w profilu glebowym i w strefie saturacji. Uzyskane wyniki mają znaczenie ponadregionalne, gdyż opracowane modele znajdują odniesienie do krajobrazów młodoglacjalnych Europy Środkowej. Variations in solute transport in the Kłuda catchment as a refl
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-21 21:14
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.