Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » TERMODYNAMIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Zasady termodynamiki kwantowej
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
112
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1996
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

9,00 zł

Termodynamika, jeden z podstawowych działów fizyki teoretycznej, jest ogólną teorią układów wielocząstkowych, do opisu których niezbędne jest wprowadzenie pojęcia temperatury. Ze względu na zakres badań rozróżnia się termodynamikę stanów równowagowych (termodynamikę procesów ąuasi--statycznych) i termodynamikę stanów nierównowagowych (termodynamikę procesów nieodwracalnych). Przedmiotem naszego zainteresowania jest termodynamika stanów równowagowych, którą w literaturze bardzo często nazywa się po prostu termodynamiką. W takim właśnie sensie używamy dalej terminu termodynamika. Ze względu natomiast na stosowane metody termodynamikę (równowagową) dzieli się na termodynamikę fenomenologiczną i termodynamikę statystyczną. Z kolei termodynamikę statystyczną dzieli się na klasyczną termodynamikę statystyczną i kwantową termodynamikę statystyczną.
Termodynamika fenomenologiczna, powstała w XIX wieku, nie uwzględnia mikroskopowej (atomowej) struktury ciał materialnych (układów makroskopowych, tj. układów o dużych rozmiarach, zawierających ogromną liczbę atomów, powiedzmy, nie mniej niż 1010), lecz traktuje je jako ośrodek ciągły (jako continuum) [1-4]. Termodynamika fenomenologiczna została sformułowana w głównych zarysach w okresie, kiedy sama koncepcja istnienia atomów czy drobin była niezbyt popularną i słabo uzasadnioną hipotezą. Konsekwencją takiego podejścia do opisu zjawisk termicznych jest pogląd, że stan układu makroskopowego może być określony za pomocą niewielkiej liczby makroskopowych parametrów, jak np. ciśnienie, temperatura czy objętość. Zadaniem termodynamiki fenomenologicznej jest ustalenie związków zachodzących pomiędzy tymi parametrami. Związki te wynikają z kilku zaledwie bardzo ogólnych postulatów, zwanych zasadami termodynamiki, i mają one postać relacji różniczkowych oraz całkowych. Wprawdzie termodynamika fenomenologiczna stanowi obecnie zmatematyzowany system dedukcyjny o idealnie logicznej strukturze [3, 5, 6], to jednak jej zasady są tylko podsumowaniem i uogólnieniem wyników wielu doświadczeń makroskopowych, które wykazały, że wszystkie ciała materialne podlegają pewnym ogólnym prawidłowościom, zwanymi właśnie zasadami termodynamiki.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Zasady teorii kwantów

1.1. Postulaty teorii kwantów
1.2. Uogólniona zasada wariacyjna Schrödingera
1.3. Operator gęstości

Rozdział 2. Równowagowy zredukowany operator gęstości
2.1. Stan stacjonarny układu wielu cząstek
2.2. Zredukowany operator gęstości
2.3. Fizyczne przyczyny istnienia stanów mieszanych i superoperator korelacji
2.4. Operator bezwymiarowej entropii
2.5. Zasada wariacyjna dla równowagowego zredukowanego operatora gęstości. Podstawowe równanie termodynamiki kwantowej
2.6. Szczególne przypadki zredukowanych operatorów gęstości
2.7. Jawna postać zredukowanych operatorów gęstości

Rozdział 3. Postulaty kwantowej termodynamiki statystycznej
3.1. Średnia statystyczna
3.2. Metoda maksymalnej entropii von Neumanna
3.3. Metoda równego a priori prawdopodobieństwa
3.4. Metoda uogólnionego równania własnego
3.5. Metoda najbardziej prawdopodobnego rozkładu
3.6. Zestawienie założeń czynionych przy otrzymywaniu rozkładów prawdopodobieństwa

Rozdział 4. Termodynamika fenomenologiczna
4.1. Zasady termodynamiki fenomenologicznej
4.2. Potencjały termodynamiczne
4.3. Metoda jakobianów w termodynamice
4.4. Klasyczny gaz doskonały

Zakończenie
Bibliografia

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Regel Wiesława
Opracowanie zawiera 50 wybranych twierdzeń matematycznych z pełnymi dowodami. Jest skierowane do wszystkich, których kontakt z matematyką stały lub okresowy wymaga sięgania do teorii matematyki, a także do wszystkich zainteresowanych. Celem opracowania jest podanie w najprostszej formie dowodów najczęściej używanych i wymaganych twierdzeń matematycznych. Zestawienie ich w jednym zeszycie ułatwia dostęp do twierdzeń i dowodów matematycznych.
Regel Wiesława
Zeszyt 15 zawiera obszerny przegląd metod rozwiązywania równań i nierówności logarytmicznych. Wiele zagadnień matematycznych opartych jest na równaniu lub nierówności logarytmicznej. Programy z matematyki zostały ostatnio odchudzone kosztem zagadnień związanych z logarytmami, stąd też pojawiła się potrzeba samodzielnego uzupełnienia tych zagadnień.
Regel Wiesława
71 zadań o przestrzeniach metrycznych i topologicznych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku - zeszyt 26 Biblioteczka Opracowań Matematycznych Materiały pomocnicze dla studentów
Regel Wiesława
Tablice matematyczne -Matematyka Wyższa z serii Biblioteczka Opracowań Matematycznych to zestawienie najbardziej potrzebnych i najczęściej używanych wzorów, definicji i twierdzeń z zakresu 16 dziedzin matematycznych stosowanych przez studentów kierunków technicznych, ekonomicznych i uniwersyteckich.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 04:03
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.