UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Automatyka - Tom II - Synteza układów


Automatyka - Tom II - Synteza układów
  Cena:

przechowalnia

32,80 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
232
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski
ISBN
978-83-60200-28-5
  Cena:

przechowalnia

32,80 zł

Tom II niniejszego podręcznika zawiera przegląd wybranych metod syntezy układów sterowania. Zachowana została ciągłość numeracji rozdziałów w stosunku do tomu I w związku z czym tom ten zaczyna się od rozdziału trzynastego. 
W rozdziale 13 omówiono przebieg procesu oraz metody projektowania układów sterowania. Poprawność wyboru miejsca i liczby elementów pomiarowych oraz elementów wykonawczych, tzn. modelu obiektu o określonej liczbie wejść i wyjść można sprawdzić badając sterowalność i obserwowalność układu otwartego oraz wrażliwość układu zamkniętego. Badanie sterowalności i obserwowalności układów liniowych zaprezentowano w rozdziale 14. 
W rozdziale 15 omówiono typy obiektów i regulatorów, aby w kolejnym pokazać metody projektowania regulatorów dla układów o jednym wejściu i jednym wyjściu. Dla takich układów korzystne jest stosowanie metod częstotliwościowych. Metody częstotliwościowe mogą również być wykorzystane, w ograniczonym zakresie, w odniesieniu do układów o wielu wejściach i wielu wyjściach, jak to pokazano w rozdziale 17. 
W kolejnym rozdziale dokonano przeglądu metod sterowania wykorzystujących model przestrzeni stanów. Model ten może służyć do konstruowania sterow 
ników bezpośrednio w dziedzinie czasu. Pokazano również pewne proste metody sterowania i omówiono zakres ich stosowania. Metody polegające na przesuwaniu biegunów układu zamkniętego w pożądane położenia na płaszczyźnie zmiennej zespolonej s rozważane są w rozdziale 19, a regulatory konstruowane zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości. Niestety, te metody również najchętniej stosowane w układach o jednym wejściu i jednym wyjściu. Można je rozszerzyć na układy o wielu wejściach, jak to zostało wspomniane w rozdziale 19. Aby stosować metody przesuwania biegunów o wielu wyjściach, należy konstruować estymatory stanu. Projektowanie estymatora zwanego obserwatorem stanu opisano w rozdziale 20. 
Rozdział 21 przedstawia teorię sterowania optymalnego. Bazując na tej teorii wyprowadzono deterministyczny regulator LQR (ang. Linear Quadrature Regulator). Jeśli sygnały w układzie regulacji są obciążone szumem stochastycznym, to korzystne jest zastosowanie estymatora stanu, zwanego filtrem optymalnym. Procedura projektowania filtru optymalnego Kalmana jest przedstawiona w rozdziale 22. Połączenie optymalnej filtracji sygnałów z teorią sterowania optymalnego prowadzi do najbardziej zaawansowanej metody sterowania układów liniowych tzw. metody LQG (ang. Linear Quadrature Gaussian). 
Ostatni, 23 rozdział prezentuje podstawy sterowania logicznego. Dzięki postępującemu ciągle rozwojowi konstrukcji takich sterowników jak PLC czy FPGA układy logiczne wykorzystuje się obecnie do sterowania zarówno w funkcji czasu jak i w funkcji zdarzeń. 
 
Spis treści:

Wstęp 
 
13. Wprowadzenie do syntezy układów sterowania 
13.1. Proces projektowania układów sterowania 
13.2. Podstawowy podział metod projektowania sterownika 
13.3. Funkcje wrażliwości układu zamkniętego 
 
14. Sterowalność i obserwowalność układów liniowych 
14.1. Sterowalność układów liniowych stacjonarnych 
14.2. Obserwowalność liniowych układów stacjonarnych 
14.3. Postać kanoniczna Kalmana 
14.4. Wrażliwość układów względem parametrów 
 
15. Układy z jedną wielkością regulowaną (SISO) 
15.1. Struktura układów 
15.2. Obiekty regulacji 
15.2.1. Rodzaje obiektów regulacji 
15.2.2. Wyznaczanie charakterystyk obiektów 
15.2.3. Wyznaczanie transmitancji operatorowej obiektu na podstawie charakterystyki skokowej 
15.3. Regulatory o strukturze PID 
15.3.1. Charakterystyki regulatorów i ich struktura 
15.3.2. Dobór regulatorów 
15.3.3. Dobór nastaw regulatorów 
15.3.4. Komputerowo wspomagany dobór nastaw regulatorów 
 
16. Metody częstotliwościowe projektowania regulatora dla układów SISO 
16.1. Kształtowanie charakterystyki amplitudowej układu otwartego 
16.2. Człony korekcyjne 
16.3. Regulatory dla obiektów nieminimalnofazowych 
16.4. Studium projektowania prawa sterowania 
16.4.1. Kompromisy przy projektowaniu 
16.4.2. Metodyka kształtowania pętli sprzężenia zwrotnego 
 
17. Układy o wielu wejściach i wielu wyjściach 
17.1. Opis układów o wielu wejściach i wielu wyjściach w dziedzinie częstotliwości 
17.2. Stabilność układów o wielu wejściach i wielu wyjściach 
17.3. Odsprzęganie obwodów 
17.4. Kompensacja zakłóceń 
 
18. Projektowanie układów sterowania w przestrzeni stanu 
18.1. Podstawowy podział metod projektowania sterownika 
18.2. Pseudoodwrotność macierzy w prawie sterowania 
18.3. Sterowanie kwadratowo-optymalne 
18.4. Sterowanie modalne 
18.5. Sterowanie modalne układami mechanicznymi 
18.5.1. Modalna redukcja modelu 
18.5.2. Charakterystyki częstotliwościowe układu mechanicznego 
 
19. Metoda przesuwania biegunów 
19.1. Metoda linii pierwiastkowych 
19.1.1. Konstrukcja linii pierwiastkowych 
19.2. Sformułowanie metody przesuwania biegunów w przestrzeni stanów dla układów SISO 
19.2.1. Zarys metody przesuwania biegunów 
19.2.2. Zapis macierzowy metody przesuwania biegunów 
19.2.3. Zastosowanie postaci kanonicznej sterowalnej 
19.3. Metoda przesuwania biegunów dla układów o wielu wejściach (MI) 
19.4. Regulatory o czasie skończonym 
 
20. Obserwator stanu 
20.1. Idea obserwatora 
20.2. Podstawy teoretyczne obserwatorów 
20.2.1. Obserwator pełnego rzędu (tożsamościowy) 
20.2.2. Obserwator zredukowanego rzędu 
20.3. Błąd estymacji układów z szumem 
20.4. Obserwator w pętli sprzężenia zwrotnego - zasada separacji 
 
21. Sterowanie optymalne 
21.1. Ogólne sformułowanie problemu optymalizacji 
21.2. Sformułowanie problemu optymalizacji dynamicznej 
21.3. Wybrane strategie sterowania optymalnego 
21.3.1. Sterowanie minimalno-całkowe 
21.3.2. Sterowanie minimalno-całkowe przy kwadratowym wskaźniku jakości 
21.4. Deterministyczny regulator optymalny LQR 
 
22. Optymalny filtr Kalmana 
22.1. Procesy stochastyczne 
22.2. Minimalny błąd estymacji 
22.3. Regulator optymalny LQR 
 
23. Układy logiczne 
23.1. Wprowadzenie 
23.2. Prawa algebry logiki 
23.3. Funkcje logiczne 
23.3.1. Tworzenie funkcji logicznej 
23.3.2. Minimalizacja funkcji logicznych metodą Karnaugha 
23.3.3. Minimalizacja funkcji logicznych metodą Quine'a-Mc Cluskey'a 
23.3.4. Symbole funkcji logicznych 
23.4. Rodzaje układów logicznych 
23.4.1. Układy kombinacyjne 
23.4.2. Układy sekwencyjne 
 
Literatura 
Spis rysunków 
Spis przykładów

  Cena:

przechowalnia

32,80 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska