Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » FIZYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Wstęp do kwantowej teorii wielu cząstek
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
196
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1997
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

19,00 zł

Książka ta jest uporządkowanym zapisem wykładu monograficznego i seminarium, które autor prowadził, w wymiarze 60 godzin; w ciągu kilku ostatnich lat dla studentów czwartego roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Połowę z tych godzin zajął wykład, pozostałą, część seminarium. Celem zajęć było przygotowanie studentów do czytania bieżącej literatury z kwantowej teorii wielu cząstek, co oznacza, że w wykładzie należy uwzględnić sformułowanie mechaniki kwantowej za pomocą całek Feynmana po trajektoriach.
Książek na ten temat jest oczywiście wiele, ale niestety bardzo często są one zbyt obszerne i wymagają, umiejętnego wyboru materiału do prezentacji. Skrypt stanowi jedną z możliwości takiego wyboru.
W rozdziale pierwszym i drugim omówiono formalizm mechaniki kwantowej układów o skończonej i nieskończonej liczbie stopni swobody w sformułowaniu operatorowym. Zrobiono to w dużym skrócie, gdyż studenci znają już elementy kwantowej teorii pola w takim sformułowaniu - w tym również operację chronologicznego uporządkowania i drugie kwantowanie. Ponieważ w tych dwóch rozdziałach użyto pojęcia funkcjonału i pochodnej funkcjonalnej, a w następnych rozdziałach wystąpiły również całki w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach (tzw. całki funkcjonalne) i algebry Grassmanna, celowym było zamieszczenie w skrypcie specjalnych dodatków matematycznych (były one omawiane na seminarium), w których przedstawiono te pojęcia.
W rozdziałach trzecim i czwartym opisano w ujednolicony sposób, dla układów o skończonej i nieskończonej liczbie stopni swobody, metodę całek Feynmana po trajektoriach. W rozdziale piątym i szóstym sformułowano dla tych całek rachunek zaburzeń w języku pochodnych funkcjonalnych z wykorzystaniem diagramów Feynmana i funkcjonału efektywnego działania.
Zastosowanie całkowania funkcjonalnego do tzw, modelu macierzowego omówione zostało w rozdziale siódmym. W rozdziale ósmym sformułowano kwantową, mechanikę statystyczną, za pomocą całek po trajektorach.W rozdziale następnym (dziewiątym) opisano termodynamiczny rachunek zaburzeń dla teorii nadprzewodnictwa BCS. Rozdział dziesiąty (ostatni) poświęcony został wyprowadzeniu, metodą, diagramową,, funkcjonału i równania Ginzburga-Landaua dla teorii nadprzewodnictwa BCS.
W uwagach końcowych autor sugeruje inne pozycje literaturowe, ponieważ skrypt ten jest tylko krótkim wstępem do kwantowej teorii wielu cząstek.
W podręczniku jest około 80 zadań, które wspomagają, główny tekst. Autor zachęca czytelnika do ich rozwiąznia.
W celu minimalizacji błędów i narzucenia pewnego standardu książka napisana została przy pomocy LATEX-a. Po konfrontacji z rzeczywistością, okazało się, że profesjonalna korekta była nadal potrzebna. Autor dziękuje Wydawnictwu za pomoc okazaną, w tym względzie.
Autor serdecznie dziękuje wielu fizykom, których prace lub życzliwe wsparcie umożliwiły powstanie skryptu. W szczególności dziękuje swojemu szefowi profesorowi Leonowi Kowalewskiemu, profesorom Zdzisławowi Ożgo i Tadeuszowi Hilczerowi oraz docentowi Krzysztofowi Wojciechowskiemu, którego krytyczne uwagi i wskazówki przyczyniły się do udoskonalenia tekstu.

Andrzej Kope

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. Mechanika kwantowa
1.1. Kwantowanie kanoniczne
1.2. Obraz Heisenberga
1.3. Obraz oddziaływania
1.4. Kwantowanie teorii pola skalarnego metodą Fouriera
1.5. Kwantowanie teorii pola skalarnego metodą pochodnych funkcjonalnych
1.5.1. Teoria Lagrange'a
1.5.2. Teoria Hamiltona
1.5.3. Kwantowanie kanoniczne
1.5.4. Stan podstawowy
1.5.5. Stany wzbudzone

Rozdział 2. Równoważne kwantowania
2.1. Równoważność kwantowania funkcjonalnego i kwantowania Fouriera
2.2. Równoważność kwantowania funkcjonalnego i drugiego kwantowania

Rozdział 3. Całka po trajektoriach
3.1. Przypadek skończonej liczby cząstek
3.2. Przypadek kwantowej teorii pola

Rozdział 4. Holomorficzna całka funkcjonalna
4.1. Stany koherentne dla operatorów Bosego
4.2. Stany koherentne dla operatorów Fermiego
4.3. Całka funkcjonalna
4.4. Zastosowanie do modelu Hubbarda
4.5. Zastosowanie do hamiltonianu Diraca

Rozdział 5. Funkcje Greena
5.1. Funkcjonał tworzący dla funkcji Greena
5.2. Formuły redukcyjne dla oscylatora
5.3. Formuły redukcyjne dla pola skalarnego
5.4. Funkcje Greena równań różniczkowych
5.5. Funkcjonał swobodnych funkcji Greena
5.5.1. Przypadek oscylatora harmonicznego
5.5.2. Propagator Feynmana oscylatora harmonicznego
5.5.3. Przypadek swobodnego pola skalarnego
5.5.4. Propagator Feynmana swobodnego pola skalarnego

Rozdział 6. Rachunek zaburzeń
6.1. Diagramy Feynmana
6.2. Współczynniki symetrii diagramów
6.3. Diagramy nieprzywiedlne i teoria efektywnego działania
6.3.1. Diagramy spójne i nieprzywiedlne
6.3.2. Funkcjonalne wyprowadzenie równania dla pola ?c(?)
6.3.3. Efektywne działanie

Rozdział 7. Hermitowski model macierzowy
7.1. Model klasyczny
7.2. Model kwantowy
7.3. Funkcje Greena

Rozdział 8. Kwantowa mechanika statystyczna
8.1. Przypadek skończonej liczby cząstek
8.2. Przypadek teorii pola
8.3. Układy opisane za pomocą operatorów kreacji i anihilacji
8.4. Rachunek zaburzeń

Rozdział 9. Funkcjonalne sformułowanie teorii BCS
9.1. Suma statystyczna hamiltonianu BCS
9.2. Rachunek zaburzeń
9.3. Efektywne działanie

Rozdział 10. Równanie Ginzburga-Landaua w teorii BCS
10.1. Przybliżenie jednopętlowe
10.2. Wkłady poszczególnych diagramów
10.3. Temperaturowe funkcje Greena

Uwagi końcowe

Dodatki

Dodatek A. Oscylator harmoniczny

Dodatek B. Uporządkowanie operatorów

B.1. Porządek Weyla
B.2. Inne rodzaje porządku
B.3. Uporządkowanie Weyla w kwantowej teorii pola

Dodatek C. Funkcjonały i ich pochodne
C.1. Pojęcie fukcjonału
C.2. Pochodna funkcjonalna
C.3. Funkcjonalny szereg Taylora
C.4. Uogólnienia

Dodatek D. Wielowymiarowe całki gaussowskie

Dodatek E. Całkowanie funkcjonałów
E.1. Pojęcie całki
E.2. Proste przykłady
E.2.1. Funkcjonalna delta Diraca
E.2.2. Funkcjonalna transformata Fouriera
E.2.3. Obliczanie całek przez zamianę zmiennych
E.2.4. Wyznacznik funkcjonalny
E.3. Przestrzeń Hilberta funkcjonałów
E.4. Uogólnienia

Dodatek F. Algebra Grassmanna - pochodne
F.1. Algebra Grassmanna
F.2. Funkcje o wartościach w algebrze Grassmanna
F.3. Różniczkowanie funkcji
F.4. Funkcjonały i ich pochodne

Dodatek G. Algebra Grassmanna - całki
G.1. Pojęcie całki Berezina
G.2. Pojęcie całki funkcjonalnej
G.2.1. Obliczanie całek przez zamianę zmiennych
G.2.2. Uogólnienia

Literatura
Indeks

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Jacyna - Onyszkiewicz Zbigniew
Żaden problem naukowy nie jest bardziej fundamentalny niż zagadka, jakie były początki przestrzeni, czasu i materii. Przez wieki nad zagadnieniem tym rozmyślali filozofowie i teologowie. Leżało ono jednak daleko poza zasięgiem badań naukowych. Dopiero w drugiej połowie naszego stulecia powstanie kosmologii kwantowej umożliwiło sformułowanie spójnego naukowego opisu powstania wszechświata.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-20 20:39
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.