Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Kataliza w ochronie środowiska
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
244
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Jedno z najpełniejszych opracowań na temat zastosowania katalizy w ochronie środowiska. Część I Podstawy katalizy zawiera najistotniejsze informacje dotyczące przygotowania katalizatorów i ich własności fizykochemicznych. Zasadniczy trzon monografii stanowi część II - Kataliza w ochronie środowiska, w której przedstawiono najistotniejsze, zdaniem autora, procesy katalityczne wykorzystywane do ochrony atmosfery. Autor uwzględnia w pracy najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie zastosowania katalizy do ochrony środowiska. Książka jest bogato ilustrowana. Monografia adresowana jest do studentów, doktorantów wydziału chemii wyższych uczelni oraz inżynierów i techników pracujących w przemyśle chemicznym.

Spis treści:

Przedmowa

CZĘŚĆ I. PODSTAWY KATALIZY

ROZDZIAŁ 1. Wiadomości wstępne 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 2. Podstawowe definicje i określenia w katalizie heterogenicznej 
2.1. Skład katalizatorów 
2.1.1. Preparatyka katalizatorów 
2.2. Obróbka prekursorów 
2.3. Aktywacja prekursorów 
2.4. Skład chemiczny katalizatorów 
2.5. Architektura katalizatorów 
2.6. Stabilność chemiczna katalizatorów 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 3. Właściwości teksturalne katalizatorów 
3.1. Powierzchnia i porowatość katalizatorów 
3.2. Wyznaczanie gęstości katalizatorów 
3.3. Ocena wytrzymałości mechanicznej katalizatorów 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 4. Charakterystyka powierzchni katalizatorów 
4.1. Struktura ugrupowań powierzchniowych katalizatorów 
4.2. Powierzchnia właściwa fazy aktywnej 
4.3. Chemia powierzchni katalizatorów 
4.3.1. Centra aktywne 
4.3.1.1. Centra kwasowe i zasadowe 
4.3.1.2. Centra redukcyjno-utleniające (redoks) 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 5. Właściwości katalityczne 
5.1. Aktywność i selektywność 
5.2. Dezaktywacja katalizatorów 
Literatura uzupełniająca 
Noty bibliograficzne

CZĘŚĆ II. KATALIZA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 6. Emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw 
6.1. Wiadomości ogólne 
6.2. spalanie paliw w silnikach samochodowych 
6.3. Metody zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalin samochodowych 
6.3.1. Zmniejszenie emisji spalin samochodowych poprzez dobór optymalnych warunków pracy silnika 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 7. Katalityczny rozkład spalin samochodowych z silników iskrowych 
7.1. Konwertory z kulkowym złożem katalizatora 
7.2. Konwertory drugiej generacji 
7.3. Katalizatory trzeciej generacji 
7.4. Monolityczne konwertory metaliczne 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 8. Katalityczne usuwanie zanieczyszczeń ze spalin z silników wysokoprężnych (Diesla) 
8.1. Charakterystyka spalin dieslowskich 
8.2. Sposoby zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych przez silniki Diesla 
8.3. Katalityczne filtry sadzy 
8.4. Monolityczne katalizatory utleniające 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 9. Katalityczne usuwanie tlenków azotu z gazów odlotowych ze źródeł stacjonarnych 
9.1. Katalityczny rozkład tlenku azotu (NO) 
9.2. Nieselektywna redukcja katalityczna NOx 
9.3. Selektywna redukcja katalityczna NOx amoniakiem 
9.3.1. Katalizatory selektywnej redukcji NOx 
9.3.2. Przemysłowe urządzenia selektywnej redukcji katalitycznej NOx 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 10. Katalityczne usuwanie lotnych związków organicznych 
10.1. Spalanie katalityczne zanieczyszczeń organicznych z gazów odlotowych 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 11. Katalityczne usuwanie związków chloroorganicznych 
11.1. Wprowadzenie 
11.2. Utleniająca destrukcja węglowodorów zawierających chlor 
11.3. Katalityczne wodoroodchlorowanie związków chloroorganicznych 
11.3.1. Wodoroodchlorowanie chlorowanych węglowodorów alifatycznych 
11.3.2. Wodoroodchlorowanie chlorowanych związków aromatycznych 
11.4. Katalityczne wodoroodchlorowanie chlorofluorowęglowodorów 
11.4.1. Katalityczny rozkład chlorofluorowęglowodorów 
11.5. Usuwanie polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 12. Katalityczne usuwanie nieorganicznych związków siarki 
12.1. Katalityczne usuwanie dwutlenku siarki 
12.2. Katalityczne usuwanie siarkowodoru 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 13. Katalityczna dehydrosulfuryzacja (DHS) 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 14. Katalityczna eliminacja związków siarki i azotu z surowców paliwowych 
14.1. Związki organiczne zawierające siarkę i azot występujące w ropie naftowej 
14.2. Katalityczne wodorooczyszczanie - definicja, katalizatory i ich struktura 
14.3. Procesy zachodzące na powierzchni katalizatora podczas aktywacji 
14.4. Przemiany heterocyklicznych związków siarki 
14.5. Mechanizm działania katalizatorów hydrodesulfuryzacji heterocyklicznych związków siarki 
14.6. Przemiany heterocyklicznych związków azotu 
14.7. Mechanizm działania katalizatorów hydrodenitrogenacji heterocyklicznych związków azotu 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 15. Katalityczny rozkład tworzyw sztucznych 
15.1. Wiadomości ogólne 
15.2. Katalityczna depolimeryzacja polietylenu 
15.2.1. Degradacja polimerów w koprocesie z degradacją ciężkich pozostałości po destylacji ropy lub z węglem 
15.3. Katalityczna degradacja polistyrenu 
15.4. Katalityczna degradacja polichlorku winylu 
15.5. Katalityczne depolimeryzacyjne upłynnianie gumy 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 16. Katalityczne usuwanie zanieczyszczeń chemicznych z roztworów wodnych 
16.1. Katalityczna redukcja azotynów i azotanów 
16.2. Katalityczne utlenianie fenoli i pochodnych w roztworze wodnym 
16.2.1. Wprowadzenie 
16.2.2. Katalityczne utlenianie fenoli i pochodnych tlenem lub powietrzem 
16.2.3. Katalityczne utlenianie fenolu i pochodnych w obecności nadtlenku wodoru 
16.3. Utlenianie związków organicznych w roztworze wodnym z wykorzystaniem katalitycznego rozkładu H2O2 
16.4. Katalityczne utlenianie cyjanków w roztworze wodnym 
16.5. Katalityczne utlenianie siarczynów w roztworach 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 17. Zrównoważona i bezodpadowa synteza katalityczna (zielona kataliza) 
17.1. Wprowadzenie 
17.2. Alternatywne syntezy organiczne (przykłady) 
17.2.1. Alkilowanie benzenu propylenem 
17.2.2. Alkilowanie fenoli i jego pochodnych alkoholami 
17.2.3. Glukoza jako zamiennik benzenu w syntezie kwasu adypinowego 
17.2.4. Synteza amin aromatycznych eliminująca chlorobenzen jako związek pośredni 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 18. Paliwa reformułowane oraz proekologiczne komponenty paliw 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 19. Składowanie i recykling zużytych katalizatorów 
19.1. Termiczne unieszkodliwianie i składowanie katalizatorów 
19.2. Regeneracja katalizatorów 
19.3. Recykling katalizatorów 
Noty bibliograficzne

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Czerwiński Andrzej
Przystępnie napisana książka popularyzująca problematykę budowy współczesnych chemicznych źródeł energii oraz ich zastosowań w technice i życiu codziennym. Zawiera opis ogniw pierwotnych (cynk-mangan, cynk-tlenek rtęci, cynk-tlenek srebra, metal-powietrze, rezerwowe i litowe), ogniw odwracalnych (akumulatory kwasowo-ołowiowe, kadmowo-niklowe i żelazowo-niklowe oraz ogniwa wodorkowe, odwracalne cynkowo-manganowe i litowe, cynkowo-niklowe, odwracalne z tlenkiem srebra jako katodą, wysokotemperatur
Nowak Izabela, Ziółek Maria
Skrypt składa się z czterech części: pierwsza to krótkie kompendium wiedzy o katalizie, druga zawiera opis struktur i własności wybranych materiałów ważnych dla katalizy, trzecią stanowi opis niektórych procesów katalitycznych, a czwartą wypełnia opis ćwiczeń, których wykonanie będzie zadaniem studentów. Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków chemicznych specjalizujących się w zagadnieniach katalizy heterogenicznej.
Berganda Wrócisława
W książce przedstawiony został zarys historii rozwoju i zastosowań chemii od czasów alchemicznych do najnowszych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju podstawowych teorii i największych odkryć chemicznych. Praca pomyślana jest jako podręcznik uzupełniający - w zakresie historii chemii - kurs dydaktyki chemii dla studentów chemii uczelni wyższych: uniwersytetów, politechnik i akademii rolniczych, jak również studentów wyższych szkół pedagogicznych.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-18 10:37
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.