UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Kataliza w ochronie środowiska


Kataliza w ochronie środowiska
  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Autor: Sarbak Zenon
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
244
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Jedno z najpełniejszych opracowań na temat zastosowania katalizy w ochronie środowiska. Część I Podstawy katalizy zawiera najistotniejsze informacje dotyczące przygotowania katalizatorów i ich własności fizykochemicznych. Zasadniczy trzon monografii stanowi część II - Kataliza w ochronie środowiska, w której przedstawiono najistotniejsze, zdaniem autora, procesy katalityczne wykorzystywane do ochrony atmosfery. Autor uwzględnia w pracy najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie zastosowania katalizy do ochrony środowiska. Książka jest bogato ilustrowana. Monografia adresowana jest do studentów, doktorantów wydziału chemii wyższych uczelni oraz inżynierów i techników pracujących w przemyśle chemicznym.

Spis treści:

Przedmowa

CZĘŚĆ I. PODSTAWY KATALIZY

ROZDZIAŁ 1. Wiadomości wstępne 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 2. Podstawowe definicje i określenia w katalizie heterogenicznej 
2.1. Skład katalizatorów 
2.1.1. Preparatyka katalizatorów 
2.2. Obróbka prekursorów 
2.3. Aktywacja prekursorów 
2.4. Skład chemiczny katalizatorów 
2.5. Architektura katalizatorów 
2.6. Stabilność chemiczna katalizatorów 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 3. Właściwości teksturalne katalizatorów 
3.1. Powierzchnia i porowatość katalizatorów 
3.2. Wyznaczanie gęstości katalizatorów 
3.3. Ocena wytrzymałości mechanicznej katalizatorów 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 4. Charakterystyka powierzchni katalizatorów 
4.1. Struktura ugrupowań powierzchniowych katalizatorów 
4.2. Powierzchnia właściwa fazy aktywnej 
4.3. Chemia powierzchni katalizatorów 
4.3.1. Centra aktywne 
4.3.1.1. Centra kwasowe i zasadowe 
4.3.1.2. Centra redukcyjno-utleniające (redoks) 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 5. Właściwości katalityczne 
5.1. Aktywność i selektywność 
5.2. Dezaktywacja katalizatorów 
Literatura uzupełniająca 
Noty bibliograficzne

CZĘŚĆ II. KATALIZA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 6. Emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw 
6.1. Wiadomości ogólne 
6.2. spalanie paliw w silnikach samochodowych 
6.3. Metody zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalin samochodowych 
6.3.1. Zmniejszenie emisji spalin samochodowych poprzez dobór optymalnych warunków pracy silnika 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 7. Katalityczny rozkład spalin samochodowych z silników iskrowych 
7.1. Konwertory z kulkowym złożem katalizatora 
7.2. Konwertory drugiej generacji 
7.3. Katalizatory trzeciej generacji 
7.4. Monolityczne konwertory metaliczne 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 8. Katalityczne usuwanie zanieczyszczeń ze spalin z silników wysokoprężnych (Diesla) 
8.1. Charakterystyka spalin dieslowskich 
8.2. Sposoby zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych przez silniki Diesla 
8.3. Katalityczne filtry sadzy 
8.4. Monolityczne katalizatory utleniające 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 9. Katalityczne usuwanie tlenków azotu z gazów odlotowych ze źródeł stacjonarnych 
9.1. Katalityczny rozkład tlenku azotu (NO) 
9.2. Nieselektywna redukcja katalityczna NOx 
9.3. Selektywna redukcja katalityczna NOx amoniakiem 
9.3.1. Katalizatory selektywnej redukcji NOx 
9.3.2. Przemysłowe urządzenia selektywnej redukcji katalitycznej NOx 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 10. Katalityczne usuwanie lotnych związków organicznych 
10.1. Spalanie katalityczne zanieczyszczeń organicznych z gazów odlotowych 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 11. Katalityczne usuwanie związków chloroorganicznych 
11.1. Wprowadzenie 
11.2. Utleniająca destrukcja węglowodorów zawierających chlor 
11.3. Katalityczne wodoroodchlorowanie związków chloroorganicznych 
11.3.1. Wodoroodchlorowanie chlorowanych węglowodorów alifatycznych 
11.3.2. Wodoroodchlorowanie chlorowanych związków aromatycznych 
11.4. Katalityczne wodoroodchlorowanie chlorofluorowęglowodorów 
11.4.1. Katalityczny rozkład chlorofluorowęglowodorów 
11.5. Usuwanie polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 12. Katalityczne usuwanie nieorganicznych związków siarki 
12.1. Katalityczne usuwanie dwutlenku siarki 
12.2. Katalityczne usuwanie siarkowodoru 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 13. Katalityczna dehydrosulfuryzacja (DHS) 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 14. Katalityczna eliminacja związków siarki i azotu z surowców paliwowych 
14.1. Związki organiczne zawierające siarkę i azot występujące w ropie naftowej 
14.2. Katalityczne wodorooczyszczanie - definicja, katalizatory i ich struktura 
14.3. Procesy zachodzące na powierzchni katalizatora podczas aktywacji 
14.4. Przemiany heterocyklicznych związków siarki 
14.5. Mechanizm działania katalizatorów hydrodesulfuryzacji heterocyklicznych związków siarki 
14.6. Przemiany heterocyklicznych związków azotu 
14.7. Mechanizm działania katalizatorów hydrodenitrogenacji heterocyklicznych związków azotu 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 15. Katalityczny rozkład tworzyw sztucznych 
15.1. Wiadomości ogólne 
15.2. Katalityczna depolimeryzacja polietylenu 
15.2.1. Degradacja polimerów w koprocesie z degradacją ciężkich pozostałości po destylacji ropy lub z węglem 
15.3. Katalityczna degradacja polistyrenu 
15.4. Katalityczna degradacja polichlorku winylu 
15.5. Katalityczne depolimeryzacyjne upłynnianie gumy 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 16. Katalityczne usuwanie zanieczyszczeń chemicznych z roztworów wodnych 
16.1. Katalityczna redukcja azotynów i azotanów 
16.2. Katalityczne utlenianie fenoli i pochodnych w roztworze wodnym 
16.2.1. Wprowadzenie 
16.2.2. Katalityczne utlenianie fenoli i pochodnych tlenem lub powietrzem 
16.2.3. Katalityczne utlenianie fenolu i pochodnych w obecności nadtlenku wodoru 
16.3. Utlenianie związków organicznych w roztworze wodnym z wykorzystaniem katalitycznego rozkładu H2O2 
16.4. Katalityczne utlenianie cyjanków w roztworze wodnym 
16.5. Katalityczne utlenianie siarczynów w roztworach 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 17. Zrównoważona i bezodpadowa synteza katalityczna (zielona kataliza) 
17.1. Wprowadzenie 
17.2. Alternatywne syntezy organiczne (przykłady) 
17.2.1. Alkilowanie benzenu propylenem 
17.2.2. Alkilowanie fenoli i jego pochodnych alkoholami 
17.2.3. Glukoza jako zamiennik benzenu w syntezie kwasu adypinowego 
17.2.4. Synteza amin aromatycznych eliminująca chlorobenzen jako związek pośredni 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 18. Paliwa reformułowane oraz proekologiczne komponenty paliw 
Noty bibliograficzne

ROZDZIAŁ 19. Składowanie i recykling zużytych katalizatorów 
19.1. Termiczne unieszkodliwianie i składowanie katalizatorów 
19.2. Regeneracja katalizatorów 
19.3. Recykling katalizatorów 
Noty bibliograficzne

  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska