Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Modele cieczy, a rentgenowska analiza strukturalna
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
92
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

15,00 zł

Większość badanych i przeprowadzanych procesów chemicznych przebiega w fazie ciekłej. Wszystkie rozważania w niniejszej monografii odnoszą się do cieczy izotropowych. Znajomość struktury, korelacji molekularnych, autodyfuzji oraz mechanizmu strukturalnych procesów zachodzących w cieczach ma podstawowe znaczenie dla wytłumaczenia ich właściwości fizycznych i chemicznych. Jednak spośród wszystkich stanów skupienia właśnie struktura cieczy jest najbardziej złożona. W strukturze ciała stałego zasadniczą rolę odgrywają oddziaływania międzymolekularne, które z dobrym przybliżeniem uznajemy za trwałe. W przypadku gazów podstawową rolę odgrywa dynamika ruchów molekularnych, ich prędkości i zderzenia. W strukturze cieczy oba te czynniki mają równorzędne znaczenie; musimy rozpatrywać zarówno oddziaływania międzymolekularne, jak i dynamikę ruchu poszczególnych molekuł oraz ich asocjatów powiązanych wiązaniami międzymolekularnymi.
Środowisko ciekłe odgrywa szczególną rolę w odniesieniu do organizmów żywych. Znany jest aktywny udział wody w międzymolekularnym przekazywaniu stanów wzbudzonych. Wskutek tworzenia wiązań wodorowych oraz w wyniku oddziaływań dipolowych z jonami, woda w żywych komórkach występuje w szczególnych postaciach strukturalnych (w postaci ?ciekłego lodu"). Odrębnym i oryginalnym stanem materii są ciekłe kryształy. Są to fazy pośrednie - mezofazy pomiędzy cieczami izotropowymi a ciałami krystalicznymi. Cechą wyróżniającą ciekłe kryształy jest anizotropia własności fizycznych, a metody ich badań rentgenowskich mają swoją specyfikę. Rozwój biofizyki i biologii molekularnej bardzo silnie zależy od postępu w badaniach struktury cieczy.
Zgodnie z istniejącymi obecnie poglądami, ruch cieplny molekuł w cieczy przejawia się w postaci przejść z jednego położenia równowagi w drugie oraz drgań i obrotów molekuł o niewielkie kąty, występujących w czasie przebywania molekuły w danym stanie równowagi.

Spis treści:

Wykaz używanych skrótów i symboli

1. Wprowadzenie

2. Cel i koncepcja pracy

2.1. Problemy do rozwiązania
2.2 Uzasadnienie wyboru cieczy do badań

3. Charakterystyka stanu ciekłego

3.1. Istota fazy ciekłej
3.2. Średni czas życia molekuł
3.3. Izomeria rotacyjna
3.4. Mechanizm dyfuzji i lepkości cieczy

4. Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich w cieczach

4.1. Transformacja Fouriera
4.2. Funkcja rozkładu radialnego gęstości elektronowej
4.3. Opis uporządkowania atomów i molekuł w cieczy
5. Wybrane modele cieczy
5.1. Hydrodynamiczny model Einsteina-Stokera
5.2. Model sztywnych sfer Longueta-Higginsa i Pople'a
5.3. Model Cohena-Turnbulla
5.4. Model ruchu translacyjnego Perrina i Agisheva

6. Aparatura pomiarowa i metody pomiaru

6.1. Warunki eksperymentalne
6.2. Pomiary natężenia rentgenowskiego promieniowania rozproszonego
6.3. Wyznaczanie gęstości cieczy
6.4. Pomiary lepkości cieczy

7. Wyniki eksperymentów

7.1. Oddziaływania wewnątrzmolekularne dwuchloroalkanów
7.2 Wyznaczone struktury molekularne
7.3. Korelacje molekularne dwuchloroalkanów
7.4. Wyniki pomiarów lepkości i gęstości cieczy

8. Analiza rezultatów eksperymentalnych

8.1. Uporządkowanie międzymolekularne w ciekłych dwuchloroalkanach
8.2. Parametry aktywacyjne badanych molekuł
8.3. Wybrane modele cieczy w świetle rentgenowskich badań dwuchloroalkanów

9. Wnioski

9.1. Wykorzystanie metody dyfrakcji rentgenowskiej do ustalenia struktury, modeli ułożeń, orientacji i upakowania molekuł dwuchloroalkanów
9.2. Przydatność wybranych modeli cieczy do obliczania współczynników dyfuzji z wykorzystaniem danych rentgenowskich

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Lewowska Ludmiła, Szatkowski Jan
Książka zawiera opis ćwiczeń przeprowadzanych w laboratorium fizyki.
Wysocka W.
Wąsicki Jan
W książce przedstawiono eksperymentalne metody badania właściwości układów molekularnych i jonowo-molekularnych pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym: magnetyczny rezonans jądrowy oraz spektroskopie: dielektryczną i ramanowską. Omówiono wytwarzanie i stosowanie, w eksperymencie fizycznym, techniki wysokociśnieniowej. Czytelnik poznaje budowę stanowisk, na których prowadzono badania. Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych stosowaniem ciśnienia w badaniach naukowych, przede wszystkim
Celewicz Lech
Rozprawa jest prezentacją wyników badań autora nad reakcjami fotochemicznymi zasad pirymidynowych i ich pochodnych na tle dotychczasowego stanu badań w tej dziedzinie. Zasady pirymidynowe są składnikami kwasów nukleinowych, a ich niektóre pochodne wykazują znaczną aktywność biologiczną. Wiele związków przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych jest pochodnymi zasad pirymidynowych. W pracy przedstawiono reakcje fotochemiczne takich zasad pirymidynowych, jak cytozyna i 5-metylocytozyna oraz zasad 5-
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-22 22:52
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.