UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Mobilność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia


Mobilność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia
  Cena:

przechowalnia

43,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
266
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

43,00 zł

Monografia prezentuje szczegółowe badania dotyczące obszaru wolnego od lodu, leżącego na Wyspie Króla Jerzego w rejonie Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego.
Autor analizuje procesy geomorfologiczne w obszarach peryglacjalnych, nawiązując do literatury dotyczącej Szetlandów Południowych i do koncepcji zmian pod wpływem procesów globalnego ocieplenia. Podaje charakterystykę elementów środowiska geograficznego (hydrografia, klimat, rzeźba) obszarów wolnych od lodu. Wymienia się je jako oazy, czyli te tereny, które w niedawnym czasie zostały odsłonięte spod lodu i które kształtowane są przez procesy morfogenetyczne, w tym szczególnie denudacyjne (np. erozyjne czy denudacji chemicznej) oraz procesy biogeniczne. Autor gruntownie uzasadnia tezę o odrębności oaz polarnych.

The mobility of mineral matter in paraglacial areas, King George Island, Western Antarctica

The monograph presents the results of a research into the geoecosystems of polar oases located on King George Island in the South Shetlands in the Maritime Antarctic. The author analyses geomorphological processes in the paraglacial areas as determined by climatic and hydrological conditions. He assumes that the efficiency of the oasis system of mineral matter mobility is a function of geomorphic activity in glaciated and nonglaciated catchments. The recession of glaciers brings about an expansion of ice-free areas, landform metamorphoses, changes in land cover, redeposition of sedimentary covers, changes in the water cycle and mineral circulation, and finally a transformation of landscapes in the ice drainage basin of Admiralty Bay. These changes inspired the author to formulate and develop the conception of a geosuccession and its theoretical and applicational justification. The dissertation employs an innovative and original approach to the highly complex problems of paraglacial evolution controlled by present-day global environmental changes. The author relied on extensive polar geomorphological literature augmented with detailed four-year field investigations, including a unique set of geoecological, meteorological, hydrological and hydrochemical monitoring data from four sub-Antarctic catchments situated in the vicinity of the Polish Henryk Arctowski Antarctic Station.

Spis treści:

Wprowadzenie

ZAKRES OPRACOWANIA

Problematyka
Obszar badań
Metody badań

PROCESY GEOSUKCESJI W GEO EKOSYSTEMACH OAZ POLARNYCH W KONCEPCJI PARAGLACJALNEJ
Geomorfologia paraglacjalna
Paraglacjalny charakter oaz polarnych
Odmienność klimatyczna oaz polarnych
Geoekosystemy oaz polarnych Zatoki Admiralicji
Tempo recesji lodowców a tworzenie się oaz
Typy oaz polarnych
Rozmieszczenie i wielkość oaz polarnych
Podstawy zdefiniowania pojęcia geosukcesji
Definicja geosukcesji
Zmiany domen morf o genetycznych podstawą geosukcesji
Przebieg geosukcesji na obszarach paraglacjalnych
Właściwości geoekosukcesji - synopsis

SYSTEM KRĄŻENIA MATERII MINERALNEJ JAKO PRZEJAW GEOSUKCESJI W GEOEKO SYSTEMACH OAZ POLARNYCH

Zasięg przestrzenny systemu
Pozycja systemu
Granice systemu
Miąższość systemu
Struktura systemu
Stan systemu
Studium przypadku - odwilż śródzimowa
Kaskady systemu
Kaskada wejścia
Kaskada przemian inicjalnych
Kaskady denudacji, transportu i redepozycji
Kaskady dostawy i wyjścia
Studium przypadku - system fłuwialny

SEZONOWOŚĆ MOBILNOŚCI MATERII MINERALNEJ NA OBSZARACH PARAGLACJALNYCH

Metoda
naliza cech diagnostycznych
Temperatura powietrza, Tp
Prędkość wiatru, Vch
Opad atmosferyczny, P
Usłonecznienie, U
Temperatura gruntu, Tg
Grubość pokrywy śnieżnej, GPS
Sezony mobilności materii - grupowanie
Fluktuacje mobilności materii mineralnej jako przejaw sezonowości aktywności geomorficznej

CHARAKTER MOBILNOŚCI MATERII MINERALNEJ W STREFIE SUBANTARKTYCZNEJ - SYNOPSIS

Literatura
The mobility of mineral matter in paraglacial areas, King George Island, Western Antarctica (Summary)
  Cena:

przechowalnia

43,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska