Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Identyfikacja parametrów hydrogeologicznych na podstawie skokowej zmiany potencjału hydraulicznego
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
280
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1999
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Celem pracy było zbadanie możliwości opracowania nowej metody identyfikacyjnej, do oznaczania in situ parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej. Przedstawiony w pracy model matematyczny ruchu zwierciadła wody w otworze hydrogeologicznym (piezometrze), obejmuje wszystkie możliwe przypadki ruchu, spowodowanego skokową zmianą potencjału hydraulicznego. Zaprezentowano szereg przykładów zastosowania nowej metody identyfikacyjnej w rozmaitych warunkach hydrogeologicznych. Na podstawie wieloletnich doświadczeń ze stosowaniem metody PARAMEX opracowano metodykę oceny stanu technicznego piezometru.

Spis treści:

Spis symboli i oznaczeń
Objaśnienia do przekrojów hydrogeologicznych
Od autora

1. Wprowadzenie
1.1. Historia metody PARAMEX
1.2. Zagadnienie transportu energii i masy
1.2.1. Przepływ prądu
1.2.2. Przewodnictwo ciepła
1.2.3. Filtracja wody
1.3. Zagadnienie identyfikacyjne
1.4. Sygnały identyfikacyjne
1.5. Sygnały identyfikacyjne w hydrogeologii
1.5.1. Rodzaje sygnałów identyfikacyjnych
1.5.2. Typy sygnałów identyfikacyjnych
1.6. Warstwa wodonośna jako obiekt identyfikacji

2. Stan badań w zakresie metod oznaczania parametrów hydrogeologicznych warstw wodonośnych
2.1. Laboratoryjne metody oznaczania współczynnika filtracji
2.1.1. Utwory przepuszczalne
Aparat Kamieńskiego
Rurka Kamieńskiego
Aparat Wiłuna
2.1.2. Utwory półprzepuszczalne
Aparat Olsena
Stanowisko flow-pump
2.2. Terenowe metody oznaczania parametrów hydrogeologicznych warstw wodonośnych
2.2.1. Sygnały identyfikacyjne I rodzaju
Metoda Hvorsleva
Metoda Coopera-Bredehoefta-Papadopulosa
Metoda Bouwera-Rice'a
Zastosowanie metod slug-tests podczas wiercenia otworów hydrogeologicznych
2.2.2. Sygnały identyfikacyjne II rodzaju
Pompowanie badawcze studni (jednostopniowe)
Pompowanie wielostopniowe - metoda Jacoba-Rorabaugha

3. Model matematyczny układu otwór hydrogeologiczny - warstwa wodonośna
3.1. Ruch drgający
3.2. Równanie równowagi sił
3.3. Równanie przypływu wody w warstwie wodonośnej
3.4. Rozwiązanie zagadnienia identyfikacyjnego
3.4.1. Utwory przepuszczalne
3.4.2. Utwory półprzepuszczalne
3.5. Algorytmy interpretacyjne

4. Sposób wykonania pomiarów metodą PARAMEX
4.1. Metodyka wykonania pomiarów
4.2. Aparatura pomiarowa
4.2.1. Urządzenia do inicjacji ruchu zwierciadła wody w piezometrze
4.2.2. Aparatura do rejestracji ruchu zwierciadła wody
Zasada działania sondy poziomowskazowej i depresjometru
Konstrukcja sondy
Depresjometr
Błędy pomiaru
4.2.3. Program komputerowy
Program własny param_id.exe
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL do zredagowania raportu
4.3. Charakterystyka ruchu zwierciadła wody w otworze hydrogeologicznym podczas badania metodą PARAMEX

5. Przykłady zastosowań metody PARAMEX w badaniach hydrogeologicznych
Kryteria wyboru przykładów
Metodyka testów statystycznych
5.1. Ujęcie drenażowe Reda - Pieleszewo
5.1.1. Pierwsza seria pomiarów - lipiec 1985 roku
5.1.2. Druga seria pomiarów - wrzesień 1987 roku
5.1.3. Trzecia seria pomiarów - kwiecień 1988 roku
5.1.4. Wnioski
5.2. Ujęcie infiltracyjne Poznań - Dębina
5.2.1. Wyniki uzyskane metodą PARAMEX
5.2.2. Porównanie z wynikami pompowań
5.2.3. Wnioski
5.3. Obszar konińskich złóż węgla brunatnego
5.3.1. Złoże "Bilczew - Drzewce" w rejonie Kramska
5.3.2. Złoże "Mąkoszyn - Grochowiska" w rejonie Izbicy Kujawskiej
5.3.3. Złoże "Koźmin" w rejonie Brudzewa
5.3.4. Porównanie z wynikami pompowań
5.3.5. Wnioski
5.4. Projektowane ujęcie infiltracyjne "Sowiniec" koło Mosiny
5.4.1. Wyniki uzyskane metodą PARAMEX
5.4.2. Porównanie z wynikami pompowań
5.4.3. Porównanie z wynikami analiz granulometrycznych
5.4.4. Wnioski
5.5. Dolina rzeki Słupi w rejonie Dębnicy Kaszubskiej
5.5.1. Wyniki uzyskane metodą PARAMEX
5.5.2. Porównanie z wynikami pompowań
5.5.3. Porównanie z wynikami analiz granulometrycznych
5.5.4. Wnioski
5.6. Składowisko odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most"
5.6.1. Porównanie wyników uzyskanych metodą PARAMEX z rezultatami pompowań
5.6.2. Wnioski
5.7. Badania współczynnika filtracji w ośrodkach szczelinowatych
5.8. Podsumowanie

6. Kalibracja metody PARAMEX na stanowisku doświadczalnym z kolumnami Darcy'ego
6.1. Uwagi o kalibrowaniu metody pomiarowej
6.2. Wzorcowe oznaczenie współczynnika filtracji
6.3. Stanowisko doświadczalne
6.4. Dobór złóż i napełnianie kolumn złożami
6.5. Warunki realizacji eksperymentów kalibracyjnych
6.6. Wyniki pomiarów i analiza błędów oznaczenia współczynnika filtracji metodą wzorcową
6.7. Wyniki oznaczenia współczynnika filtracji metodą PARAMEX
6.8. Porównanie wartości współczynników filtracji uzyskanych różnymi metodami

7. Ocena stanu technicznego piezometru na podstawie badań metodą PARAMEX
7.1. Ocena jakościowa na podstawie analizy odkształceń wykresu ruchu zwierciadła wody
7.1.1. Niedrożność strefy okołofiltrowej
7.1.2. Nieszczelność korka izolującego
7.1.3. Nieszczelność rury nadfiltrowej
7.1.4. Zasyp piezometru
7.1.5. Ocena skuteczności zabiegów oczyszczających i renowacyjnych
7.2. Ocena ilościowa stanu technicznego (metoda parametrów D oraz E)
7.2.1. Warunki ustalone
7.2.2. Warunki nieustalone
7.3. Wskaźnik sprawności piezometru ?
7.3.1. Warunki ustalone
7.3.2. Warunki nieustalone
7.4. Podsumowanie

8. Badania terenowe parametrów filtracyjnych utworów półprzepuszczalnych
8.1. Podstawy teoretyczne
8.1.1. Zatłaczanie wody z piezometru do utworów półprzepuszczalnych
8.1.2. Swobodny wznios zwierciadła wody
8.2. Wyposażenie aparaturowe
8.2.1. Specjalne wykonanie piezometru
8.2.2. Urządzenia służące do zatłaczania wody oraz aparatura rejestrująca ruch zwierciadła wody
8.3. Badania terenowe metodą PARAMEX
8.3.1. Miejsce wykonania badań terenowych
8.3.2. Metodyka badań
8.3.3. Trudności techniczne zaistniałe w trakcie realizacji badań
8.3.4. Wyniki pomiarów
8.3.5. Obliczenia współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych
8.4. Badania laboratoryjne parametrów filtracyjnych utworów półprzepuszczalnych
8.4.1. Badania porozymetryczne
8.4.2. Badania metodą flow-pump
8.5. Porównanie wyników badań terenowych z wynikami badań laboratoryjnych
8.5.1. Omówienie wyników badań terenowych
8.5.2. Porównanie wyników badań terenowych i laboratoryjnych
8.5.3. Zmodyfikowana metodyka wykonywania badań terenowych
8.6. Podsumowanie

9. Wnioski
9.1. Wyznaczanie parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej
9.2. Ocena stanu technicznego piezometru
9.3. Zastosowania metody PARAMEX w badaniach hydrogeologicznych

10. Literatura

Identyfikacja parametrów hydrogeologicznych na podstawie skokowej zmiany potencjału hydraulicznego. Metoda PARAMEX (Streszczenie)
ldentification of the hydrogeological parameters on the basic of sudden change in the hydraulic potential. The PARAMEX method (Summary)
Spis rysunków
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Houben Georg, Treskatis Christoph
Nasze wieloletnie doświadczenie i obserwacja potrzeb związanych z uzdatnianiem wody oraz rosnącą tendencją do racjonalnego i nowoczesnego odnawiania, a także eksploatacji studni głębinowych, przyczyniły się do pierwszego polskiego wydania niniejszej pozycji. Po ukazaniu się niemieckiego wydania w maju 2003 roku, uznaliśmy, że wskazany jest polski jej przekład i udostępnienie specjalistom zajmujących się problematyką związanej z budową oraz eksploatacją studni.
Regel Wiesława
Obliczanie całek oznaczonych jest oparte głównie na umiejętnosciach obliczania całek nieoznaczonych, ale postawienie konkretnego problemu geometrycznego może spowodować pojawienie się dodatkowych trudności. Zeszyt 5 przyda się więc z pewnością każdemu, kto chce poznać i trwale zapamiętać różnorodne zastosowania całki oznaczonej.
Stankowski Wojciech
Aktualny stan budowy geologicznej i właściwości środowiska przyrodniczego są wypadkową wewnętrznych i zewnętrznych procesów Ziemi zaistniałych w czasie geologicznym. Niejednokrotnie elementami strukturalnymi najmłodszej nawet rzeźby bywają składowe sięgające wiekiem najstarszych kart historii Ziemi.
Zawadzki Jarosław
Praca, pomimo że jest adresowana dla studentów i doktorantów kierunków środowiskowych, może być wykorzystywana na wielu innych kierunkach – w szczególności geologicznych, rolniczych, hydrologicznych, górniczych, technicznych itp., prowadzonych na uniwersytetach, politechnikach, a nawet uczelniach ekonomicznych.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-23 11:33
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.