UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Fizyczno-chemiczne badania gruntów na potrzeby hydrogeologiczne


Fizyczno-chemiczne badania gruntów na potrzeby hydrogeologiczne
  Cena:

przechowalnia

8,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
92
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2001
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

8,00 zł

W książce przedstawiono metody badań skał osadowych opracowane w dawnym Instytucie Kształtowania Środowiska i stosowane aktualnie w Zakładzie Analizy Wody i UAM, wykorzystywane w pracach nad rozpoznawaniem niektórych czynników decydujących o formowaniu się składu chemicznego wód podziemnych. Opracowanie zawiera także metodykę badania i oceny agresywności lub korozyjności środowiska wodno-gruntowego w stosunku do budowli wykonanych z betonu i stali.

Physico-chemical studies of ground for hydrogeological purposes. Second, revised edition.

Methods of study of sedimentary rocks, developed at the former Instytut Kształtowania Środowiska (Institute of Creation of Environment) and at present used at Zakład Analizy Wody (Department of Water Analysis) and Adam Mickiewicz University were presented in this book. These methods are used in the work on recognising some factors which determine the formation of the chemical composition of underground waters. This study contains also the methodology of study and evaluation of corrosive aggressiveness of the hydro-ground environment to concrete and steel structures.

Spis treści:

Wstęp

1. Ogólne zasady badań środowisk hydrogeochemicznych

2. Pobieranie i przechowywanie próbek 
2.1. Badania dotyczące rozpoznania środowiska hydrogeochemicznego i prognozowania zmian jakości wody 
2.2. Badania w celu oceny agresywności środowiska

3. Badania terenowe 
3.1. Opis litologiczny i geochemiczny 
3.2. Test jakościowy na obecność siarczków 
3.3. Test jakościowy na obecność węglanów 
3.4. Oznaczanie stężenia jonów wodorowych (pH) 
3.4.1. Oznaczanie pH metodą potencjometryczną (pehametryczną) 
3.4.2. Oznaczanie pH metodą kolorymetryczną z zastosowaniem kwasomierza Helliga 
3.5. Oznaczanie potencjału redukcyjne-utleniającego (Eh)

4. Typowanie próbek gruntu do analizy laboratoryjnej

5. Badania laboratoryjne 
5.1. Przygotowanie próbki 
5.1.1. Uwagi ogólne 
5.1.2. Sposób postępowania 
5.2. Oznaczanie zawartości wody 
5.2.1. W próbce o wilgotności polowej 
5.2.2. W próbce powietrznie suchej 
5.3. Oznaczanie pH metodą potencjometryczną (pehametryczną) 
5.4. Oznaczanie siarczków metodą opartą na tworzeniu błękitu metylenowego 
5.5. Oznaczanie żelaza dwuwartościowego 
5.5.1. Metoda kolorymetryczna z 2,2'-dipirydylem 
5.5.2. Metoda miareczkowa chromianometryczna 
5.6. Oznaczanie sumy żelaza dwuwartościowego i trójwartościowego 
5.6.1. Metoda kolorymetryczna z 2,2'-dipirydylem lub 1,10-fenantroliną 
5.6.2. Metoda miareczkowa kompleksometryczna 
5.6.3. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej 
5.7. Oznaczanie żelaza trójwartościowego 
5.8. Oznaczanie wapnia i magnezu 
5.8.1. Metoda miareczkowa kompleksometryczna 
5.8.2. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej 
5.9. Oznaczanie manganu 
5.9.1. Metoda kolorymetryczna peroksodisiarczanowa (VI), (nadsiarczanowa) 
5.9.2. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej 
5.10. Oznaczanie siarczanów metodą wagową 
5.11. Oznaczanie węglanów metodą objętościową 
5.12. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) jako wskaźnika zawartości związków organicznych 
5.13. Oznaczanie substancji organicznych metodą instrumentalna według Hacha

6. Badania agresywności gruntów względem betonu 
6.1. Grunty nienawodnione (nienasycone wodą) 
6.1.1. Oznaczanie pH 
6.1.2. Oznaczanie magnezu 
6.1.3. Oznaczanie siarczanów 
6.1.4. Oznaczanie kwasowości wymiennej 
6.1.5. Interpretacja wyników badań i ocena agresywności gruntów 
6.2. Grunty nawodnione (nasycone wodą) 
6.2.1. Oznaczanie siarczanów 
6.2.2. Oznaczanie chlorków 
6.2.3. Oznaczanie magnezu 
6.2.4. Oznaczanie azotu amonowego 
6.2.5. Oznaczanie agresywnego ditlenku węgla 
6.2.6. Oznaczanie pH 
6.2.7. Twardość węglanowa 
6.2.8. Interpretacja wyników badań i ocena agresywności gruntów

7. Badania korozyjności gruntów względem stali 
7.1. Zasada badania 
7.2. Pomiar oporu właściwego gruntu 
7.3. Oznaczanie pH gruntu 
7.4. Stwierdzenie obecności prądów błądzących 
7.5. Oznaczanie aktywności korozyjnej metodą Corfielda 
7.6. Oznaczanie związków organicznych 
7.7. Oznaczanie azotu azotanowego 
7.8. Interpretacja wyników pomiarów i analiz oraz ocena korozyjności gruntów

Piśmiennictwo

  Cena:

przechowalnia

8,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska