UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych ocen


Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych ocen
  Cena:

Ilość

przechowalnia

45,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
268 + CD-ROM
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

45,00 zł

W książce autor prezentuje teorię i praktykę Ewaluacji splotowej jako model-wzorzec metodologii wartościowania cech lub zjawisk z użyciem narzędzi skalowanych. Opisuje innowacyjne strategie, metody i techniki badania za pomocą Skali dwuważonych ocen, konstruowanej na kryterium konkluzyjności wskaźników. Podaje nowe miary statystyczne, służące m.in. do określania dynamiki i efektywności procesów. Objaśnia implementację, weryfikację i normalizację Kwestionariusza Kultury Informatycznej z instrukcją, jak utworzyć własne narzędzie. Przedstawia zbiór autorskich definicji związanych z ewaluacją, adresowanych za pomocą skorowidza rzeczowego. 

Splice evaluation of InfoCulture. Two-weighted Ratings Scale 
 
In this book the author presents the theory and practice of Splice Evaluation as a model of methodology of estimation of features or phenomena using scaled tools. The author describes innovative strategies, methods and techniques of research by means of the Two-weighted Ratings Scale, constructed on the criterion of conclusiveness of indexes. New statistical measures are given, which serve among other things, the determination of dynamics and effectiveness of processes. The author explains implementation, verification and normalisation of InfoCult Questionnaire with an instruction on how to create one's own tool. A collection of the author's own definitions is presented, connected with evaluation, addressed by means of a subject index.

Spis treści:

WPROWADZENIE 
    Struktura opisu ? selektywne czytanie tekstu 
    Prawa autorskie ? zasady używania pakietu 
    Co to jest Ewaluacja ? wykładnia metody 
    Co to jest InfoKultura ? wykładnia indykatum 
 
TEORIA EWALUACJI SPLOTOWEJ
 
    Strategie oceniania ? symptomy i kwantyfikatory wartości 
    Charakterystyka ewaluacji ? kluczowe metody i techniki 
    Postawa i uświadomienie ? ekstrakcja doznania i poznania 
    Wzorzec narzędzia pomiarowego ? Skala dwuważonych ocen 
    Dwa wymiary wypowiedzi ? komparacja wartości i ważkości 
    Konstruowanie skali ? dobór wskaźników i bodźców 
    Optymalizacja skali ? weryfikacja oznak empirycznych 
    Przekroje analityczne ? podzbiory cech i przypadków 
    Sfery wartościowania ? cechy jakościowe, miary ilościowe 
    Uprzystępnianie wyników ? konwersja poziomów ocen 
    Porównywalność prób ? indeksy, buforowanie 
    Podstawy uogólnień ? standardy ewaluatywne 
 
PRAKTYKA EWALUACJI SPLOTOWEJ
 
    Jak podjąć ewaluację ? projekt badawczy 
    Jak dobrać próbę ? przekroje statystyczne 
    Jak utworzyć narzędzie ? budowa kwestionariusza 
    Jak zbierać wypowiedzi ? technika pomiaru 
    Jak kodować wypowiedzi ? strukturyzacja danych 
    Jak przetwarzać dane ? obliczenia statystyczne 
    Jak konstruować tabele ? strukturyzacja oznak 
    Jak interpretować parametry ? analiza ilościowa 
    Jak odczytywać wykresy ? wizualizacja oznak 
    Jak interpretować symptomy ? analiza jakościowa 
    Jak formułować wnioski ? synteza rezultatów 
 
ZMIENNE EWALUACJI INFOKULTURY
 
    Wskaźniki ? argumenty zmiennej losowej 
    Wypowiedzi ? wartościowanie stwierdzeń 
    Składniki ? komponenty zmiennych cząstkowych 
    Ocena | Aplauz ? tak uczą, bo trzeba 
    Ambicje | Intencje ? chcę się uczyć i używać 
    Spokój | Odpór ? bez stresu i nałogu 
    Osąd | Wgląd ? wiem co i dlaczego 
    Obycie | Pewność ? poćwiczę, to potrafię 
    Zdolność | Ogłada ? co mogę, a co wolno 
    Czynniki ? dominanty zmiennych splotowych 
    Opinie | Poglądy ? intuicja czy wiedza 
    Motywacje | Wprawa ? aspiracje i zaspokojenie 
    Emocje | Rozwaga ? impuls czy refleksja 
    Wyniki ? rezultaty zmiennych globalnych 
    Doznanie | Poznanie ? afektywność i kognitywność 
    Kultura ? uogólnienie symptomów 
 
PARAMETRY SKALI DWUWAŻONYCH OCEN 
    Miary chwilowe z pomiaru jednokrotnego 
    Jakość | Intensywność ? średnie oznak 
    Rozziew ? dysjunkcja oznak 
    Odchylenia realne ? dewiacja oznak 
    Rozrzut ? dyspersja oznak 
    Spójność ? koniunkcja oznak 
    Wartość | Ważkość ? średnie przeskalowane 
    Baza | Norma ? średnie oczekiwane 
    Ufność realna ? tolerancja średnich 
    Poziomy HML ? estymacja pozycji 
    Skośność ? asymetria rozkładu 
    Częstość realna ? estymacja rozkładu 
    Miary dystansowe z pomiaru dwukrotnego 
    Zmiana ? przesunięcie rozkładu 
    Zawiłość ? nierównomierność zmian 
    Bilans ? równoważenie rozziewu 
    Zbieżność ? niwelacja niespójności 
    Korelat ? współzależność zmian 
    Trend ? intensywność zmian 
    Fluktuacja ? wahania wypowiedzi 
    Przyrost | Spadek ? amplitudy fluktuacji 
    Zasięg ? obwiednia fluktuacji 
    Efekt ? dynamika fluktuacji 
    Wyznaczniki jakości pomiarowej 
    Konkluzyjność ? siła wnioskowania 
    Selektywność ? istotność różnicowania 
    Trafność ? słuszność wnioskowania 
    Rzetelność ? zróżnicowanie wewnątrzspójne 
 
EKSPLORACJA ZASOBÓW EMPIRYCZNYCH 
    InfoCult? Analyser ? instalacja i uruchomienie 
    Zasoby ? menu operowania zbiorami 
    Wczytaj ? ładowanie zasobów 
    Dołącz ? kumulowanie danych 
    Zapisz ? archiwizacja zasobów 
    Usuń ? kasowanie zasobów 
    Twórz ? kreowanie sekwencyjne 
    Kopiuj ? ładowanie do schowka 
    Pokaż ? odtwarzanie ze schowka 
    Drukuj ? drukowanie zasobów 
    Info... ? informacje o programie 
    English / Polish ? zmiana języka 
    Zamknij ? wyłączenie programu 
    Tabele ? menu analizy statystycznej 
    Przekroje ? wybór zmiennych, miar i prób 
    Wskaźniki ? przetwarzanie argumentów 
    Składniki ? obliczanie komponentów 
    Czynniki ? obliczanie dominant 
    Wyniki ? obliczanie rezultatów 
    Wykresy ? menu wizualizacji graficznej 
    Opcje ? ustawianie atrybutów grafiki 
    Średnie ? wykres poziomów wartości 
    Poziomy ?wykres rozkładów HML 
    Dyspersje ? wykres rozrzutu i rozziewu 
    Kierunki ? wykres gradientu zmian ML 
    Tendencje ? wykres bilansu i trendu zmian 
    Dynamika ? wykres efektu i zasięgu fluktuacji 
 
INTERPRETACJA ZJAWISK EMPIRYCZNYCH
 
    Względność wypowiedzi ? poziomy odniesienia 
    Rozproszenie oznak ? analiza rozkładowa 
    Miarodajność wskaźników ? strefa zgodności 
    Koherentność oznak ? komparacja wskaźników 
    Zmienność wypowiedzi ? analiza różnicowa 
    Współbieżność oznak ? komparacja składników 
    Harmonijność przemian ? analiza gradientowa 
    Dopasowanie procesów ? bilansowanie przemian 
    Wahliwość wypowiedzi ? analiza indeksowa 
    Rozbieżność symptomów ? komparacja czynników 
    Efektywność procesów ? dynamika przemian 
    Powtarzalność wyników ? formowanie przemian 
    Wiarygodność wniosków ? komparacja wyników 
 
RÓŻNE IMPLEMENTACJE MODELU-WZORCA
 
    Wykorzystanie wzorca ? ewaluacja InfoKultury 
    Modyfikacja indykatum ? ewaluacja MedioKultury 
    Zmiana indykatum ? ewaluacja Paleo- i NeoTelewizji 
    Przystosowanie modelu ? ewaluacja Nowej Matury 
    Odmiana modelu ? walidacja Kryteriów Oceniania 
 
PRZYPISY z literaturą źródłową i rozszerzającą 
SKOROWIDZ z translacją słów kluczowych 
SPIS RYCIN 
SPIS TABEL

 

  Cena:

Ilość

przechowalnia

45,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska