Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Zakres i metodyka sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
100
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

59,00 zł

Publikacja jest prawno ? metodycznym podręcznikiem sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej. W książce przedstawiono podstawowe regulacje prawne dotyczące sporządzania takich raportów, a zwłaszcza omówiono prawne wymagania jakie musi spełnić poprawnie sporządzony raport. Publikacja zawiera niezbędny zakres poszczególnych części raportu oraz ogólną metodykę dokonywania takiej oceny. Książka została napisana w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe autora w sporządzaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz innych prac związanych z przygotowywaniem inwestycji z punktu widzenia spełniana wymagań ochrony środowiska. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób sporządzanych raporty o oddziaływaniu na środowisko, do inwestorów, jako zamawiających takie raporty w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz do pracowników urzędów oceniających raporty o oddziaływaniu na środowisko.

Spis treści:

1. Cel i zakres pracy

2. Podstawowe regulacje prawne
2.1 System aktów prawnych dotyczących raportów o oddziaływaniu na środowisko
2.1.1 Uwagi ogólne
2.1.2 Prawodawstwo Unii Europejskiej
2.1.3 Prawodawstwo polskie
2.2 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   
2.2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2.2.2 Ocena oddziaływania na środowisko a raport o oddziaływaniu na środowisko   
2.2.3 Organy właściwe w procesie oceny oddziaływania na środowisko i ich rola
2.2.3.1 Organy właściwe do wydania decyzji a organy ochrony środowiska   
2.2.3.2 Organy właściwe w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2.2.4 Etapy postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, udział społeczeństwa   
2.2.4.1 Uwagi ogólne o postępowaniu administracyjnym
2.2.4.2 Strony w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2.2.4.3 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2.2.5 Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

3. Zakres i metodyka sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko
3.1 Zagadnienia ogólne   
3.2 Przed przystąpieniem do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3.3 Opis planowanego przedsięwzięcia
3.3.1 Uwagi ogólne
3.3.2 Ogólny opis przedsięwzięcia
3.3.3 Opis głównych cech charakterystycznych procesów produkcyjnych
3.3.4 Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia
3.3.4.1 Opis zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
3.3.4.2 Wytwarzane odpady
3.3.4.3 Emisja hałasu i wibracji
3.3.4.4 Ilości i skład ścieków
3.3.4.5 Promieniowanie elektromagnetyczne
3.4 Opis elementów przyrodniczych
3.5 Opis zabytków
3.6 Opis analizowanych wariantów, w tym wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia
3.7 Opis oddziaływania poszczególnych wariantów na środowisko, w tym w przypadku poważnej awarii przemysłowej
3.7.1 Środowisko   
3.7.2 Oddziaływania na środowisko
3.7.2.1 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne ..
3.7.2.2 Oddziaływanie na powietrze   
3.7.2.3 Oddziaływanie na klimat akustyczny
3.7.2.4 Oddziaływanie na przyrodę ożywioną i nieożywioną ...
3.7.2.5 Oddziaływanie na krajobraz
3.7.2.6 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
3.7.3 Poważna awaria przemysłowa
3.7.4 Oddziaływanie transgraniczne
3.8 Analiza oddziaływań i możliwych szkód w zabytkach
3.9 Ocena instalacji pod kątem spełniania wymogu art. 143 Prawa ochrony środowiska   
3.9.1 Uwagi ogólne
3.9.2 Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń
3.9.3 Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii
3.9.4 Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów   
3.9.5 Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej. Postęp naukowo-techniczny
3.10 Najlepsze dostępne techniki (BAT)
3.11 Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem
3.12 Obszar ograniczonego użytkowania
3.13 Wybór najkorzystniejszego wariantu
3.14 Monitoring oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji
3.15 Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport   
3.16 Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie
3.17 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu
3.18 Przedstawienie zagadnień w formie graficznej
3.19 Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport

4. Bibliografia   

ZAŁĄCZNIKI   
Załącznik 1 Przykładowy spis treści Nr 1   
Załącznik 2 Przykładowy spis treści Nr 2
Załącznik 3 Przykładowy spis treści Nr 3
Załącznik 4 Przykładowy opis charakterystyki technologicznej urządzeń i obiektów zmodernizowanej oczyszczalni ścieków

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Kuczyński Tadeusz
Azot stanowi składnik cząsteczek białek i kwasów nukleinowych, a w efekcie wszystkich żywych organizmów. Jego obieg jest jednym z podstawowych, zachodzących na Ziemi cykli biogeochemicznych. Występujące w przyrodzie formy azotu są na ogół bardzo stabilne i praktycznie nie wchodzą w reakcje z innymi pierwiastkami, czy związkami chemicznymi. Tylko nieznaczna jego część, w wyniku dostarczenia energii zewnętrznej, przechodzi w formy bardziej aktywne, tworząc w połączeniu z węglem, tlenem lub wodorem
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-20 20:48
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.