Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » FIZYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
CIEPŁO Część I: Termodynamika
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
166
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1999
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

21,50 zł

Podręcznik powstał na podstawie wykładów dla studentów pierwszego roku fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Materiał jest tak dobrany, by mogli z niego skorzystać również studenci chemii, biologii, biofizyki, a także farmacji i medycyny.

Spis treści:

Przedmowa
Wykaz symboli

Część I. Termodynamika

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia w termodynamice
1.1. Mikro- i makrostan układu termodynamicznego
1.2. Wyodrębnienie układu z otoczenia
1.3. Parametry zewnętrzne i wewnętrzne układu termodynamicznego
1.4. Stan równowagi. Zerowa zasada termodynamiki
1.5. Parametry stanu, parametry intensywne i ekstensywne
1.6. Procesy przemiany stanu

Rozdział 2. Formy różniczkowe w termodynamice
2.1. Pochodne funkcji dwu zmiennych niezależnych
2.2. Tożsamości między pochodnymi cząstkowymi
2.3. Inne formy różniczkowe
Przykład 2.3.1. Różniczki zupełne i niezupełne w termodynamice
Przykład 2.3.2. Zastosowanie tożsamości między pochodnymi cząstkowymi

Rozdział 3. Entropia i temperatura
3.1. Mikrostany i entropia
3.2. Temperatura
3.3. Skale termometryczne
3.4. Termometry

Rozdział 4. Ciepło a zasada zachowania energii
4.1. Zasada zachowania energii i energia wewnętrzna
4.2. Pierwsza zasada termodynamiki
Przykład 4.2.1. Energia wewnętrzna gazu doskonałego
ś 4.3. Ciepło izochoryczne
4.4. Ciepło izobaryczne. Entalpia
Przykład 4.4.1. Entalpia gazu doskonałego
4.5. Stan odniesienia (standardowy)
4.6. Pomiar ciepła
4.6a. Ciepło reakcji chemicznej
4.6b. Ciepło izobaryczne. Biokalorymetria
4.7. Pojemność cieplna i ciepło właściwe
Przykład 4.7.1. Pojemność cieplna gazu doskonałego
Przykład 4.7.2. Wyznaczanie współczynnika x metodą Clementa-Desormesa
Przykład 4.7.3. Pomiar izobarycznego ciepła właściwego (cp) gazów
Przykład 4.7.4. Pomiar izochorycznego ciepła właściwego (cv) gazów
Przykład 4.7.5. Wyznaczanie ilości ciepła metodą ostygania Newtona
4.8. Ciepło właściwe wody i ciał stałych
4.9. Kalorymetry
4.10. Prawo Hessa - pośrednie wyznaczanie ciepła reakcji i prawo Kirchhoffa

Rozdział 5. Kierunek przemiany stanów
5.1. Procesy nieodwracalne
5.2. Fenomenologiczna definicja entropii
Przykład 5.2.1. Entropia gazu doskonałego
Przykład 5.2.2. Równanie przemiany adiabatycznej gazu doskonałego (równanie Poissona)
Przykład 5.2.3. Samorzutny proces wyrównywania temperatur
5.3. Procesy odwracalne i praca
Przykład 5.3.1. Odwracalne wyrównywanie temperatur
Przykład 5.3.2. Nieodwracalne mieszanie gazów doskonałych
5.4. Wartość odniesienia entropii. Trzecia zasada termodynamiki
5.5. Potencjały swobodne. Tożsamości termodynamiczne
5.6. Konsekwencje trzeciej zasady termodynamiki
5.7. Produkcja i przepływ entropii
Przykład 5.7.1. Dodatnia produkcja entropii (1)
Przykład 5.7.2. Zerowa produkcja entropii
Przykład 5.7.3. Dodatnia produkcja entropii (2)
Przykład 5.7.4. Produkcja entropii i stan stacjonarny
5.8. Druga zasada termodynamiki
Przykład .5.8.1. Zwijanie polimeru w kłębek
Przykład 5.8.2. Reakcje spalania
Przykład 5.8.3. Reakcje wybuchu
5.9. Demon Maxwella
Przykład 5.9.1. Zwijanie łańcucha polipeptydowego " w kłębek
5.10. Lokalne sformułowanie drugiej zasady termodynamiki
Przykład 5.10.1. Termodyfuzja
5.11. Cykl Carnota
Przykład 5.11.1. Wydajność cyklu Carnota
Przykład 5.11.2. Sprawność silnika Carnota, jeżeli substancją roboczą jest gaz doskonały
Przykład 5.11.3. Odwrotny cykl Carnota. Chłodziarki
Przykład 5.11.4. Praca maksymalna i praca stracona
5.12. Zasady pracy minimalnej
5.12a. Przemiany izoentropowe
5.12b. Przemiany izotermiczne
5.12c. Przemiany izoentropowo-izobaryczne
5.12d. Przemiany izotermiczno-izobaryczne
Przykład 5.12.1. Ogniwo Daniella
Przykład 5.12.2. Zmiana energii swobodnej i wewnętrznej przy odkształceniach podlegających prawu Hooke'a
5.13. Nieodwracalność procesów i warunki równowagi
5.14.. Warunki równowagi układów wielofazowych
5.15. Nierówności termodynamiczne. Reguły przekory

Rozdział 6. Układy otwarte
6.1. Potencjał chemiczny
6.2. Warunki dyfuzji i równowagi w układzie wieloskładnikowym
6.3. Równania Gibbsa - Duhema
6.4. Reguła faz Gibbsa
6.5. Równanie Clausiusa - Clapeyrona. Wykres charakterystyczny
Przykład 6.5.1. Przemiana ciecz-para
Przykład 6.5.2. Wykres charakterystyczny wody i dwutlenku węgla
Przykład 6.5.3. Objętość molowa lodu i wody
Przykład 6.5.4. Wykres fazowy siarki
Przykład 6.5.5. Wykres fazowy wodnego roztworu soli kuchennej

Rozdział 7. Stan równowagi fazowej i chemicznej
7.1. Stan odniesienia molowego potencjału Gibbsa gazów. Aktywność ciśnieniowa. Lotność
7.1a. Gaz doskonały
7.1b. Gaz rzeczywisty. Aktywność ciśnieniowa. Lotność
7.1c. Metoda wyznaczania aktywności ciśnieniowej (a(p)) gazu rzeczywistego
7.2. Para nasycona cieczy i ciała stałego. Stan odniesienia potencjału chemicznego cieczy
7.3. Równowaga ciecz-para w dwuskładnikowych roztworach rozcieńczonych
7.3a. Sposoby wyrażania stężenia roztworów
7.3b. Prawo Raoulta i prawo Henry'ego
7.3c. Potencjał Gibbsa i stan odniesienia
7.4. Roztwory doskonałe
7.5. Aktywność i współczynnik aktywności roztworów
7.6. Reakcja chemiczna i stan równowagi
7.6a. Reagenty są gazami doskonałymi
7.6b. Reagenty są gazami rzeczywistymi
7.6c. Reagenty są składnikami roztworu
Przykład 7.6.1. Synteza amoniaku

Dodatek
D1. Gradient. Potencjał
D2. Tożsamości Gibbsa - Helmholtza
D3. Minimum funkcji wielu zmiennych
D4. Jakobiany. Nierówności termodynamiczne
D4a. Jakobiany
D4b. Nierówności termodynamiczne
D5. Funkcje jednorodne

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Miłek Marian
W książce opisano czujniki wielkości nieelektrycznych przetwarzające te wielkości na wielkości elektryczne oraz układy pomiarowe służące do pomiaru takich wielkości nieelektrycznych, jak przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie, siła i moment, ciśnienie; temperatura, wilgotność oraz wielkości opisujące przepływ płynów. Omawiając czujniki; szerzej przedstawiono zjawiska fizyczne, stosowane przy przetwarzaniu wielkości nieelektrycznej na elektryczną. Takie ujęcie tematyki umożliwia zrozumienie za
Poniewski Mieczysław E., Sado Jerzy, Staniszewski Bogumił
W książce poruszono podstawowe zagadnienia TPN takie, jak: źródło entropii, bodźce i przepływy uogólnione oraz równania bilansowe wielkości ekstensywnych. Rozważano procesy przenoszenia tych wielkości w układach izotermicznych i nieizotermicznych, a zwłaszcza ważne dla zastosowań technicznych ― efekty krzyżowe. Omówiono również pokrótce zagadnienia termodynamiki reakcji chemicznych i zagadnienia stabilności dla stanów równowagi termodynamicznej. Szczególną uwagę zwrócono na aplikacyjny charakter
Gajderowicz Idzi
Podręcznik Odwzorowania kartograficzne. Podstawy jest rozszerzeniem skryptu „Kartografia matematyczna dla geodetów” wydanego w Olsztynie w latach 1991 i 1999. Na jego formę i treść wpłynęły, z pewnością, starsze podręczniki i skrypty, w których przedstawiono odwzorowania kartograficzne. Rozdział czwarty, w którym przedstawiono ogólną teorię odwzorowań kartograficznych, jest wzorowany na skrypcie prof. W. Grygorenko, a podstawowe wiadomości dotyczące odwzorowania Gaussa-Krügera opisano na podstaw
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-22 12:18
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.