Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Analiza strukturalna białek za pomocą spektroskopii NMR
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
86
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1997
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

9,00 zł

Analiza strukturalna białek stała się jednym z podstawowych zagadnień biologii molekularnej, nauki zajmującej się opisem procesów życiowych na poziomie molekularnym. W procesie badawczym nauka ta posługuje się wieloma metodami fizycznymi i chemicznymi. Niestety każda z nich daje jedynie informacje cząstkowe. Pełen obraz struktury bio-molekuły można uzyskać dopiero na podstawie zestawienia wyników badań wykonanych przy użyciu różnych metod badawczych. Najważniejsze metody pomiarowe, które mogą być wykorzystane w analizie strukturalnej białek, możemy podzielić na trzy grupy: metody chemiczne (elektroforeza, chromatografia), metody fizyczne niespektroskopowe (ultrawirowanie, wiskozymetria, mikroskopia elektronowa, krystalografia rentgenowska i neutronowa), metody fizyczne spektroskopowe (efekt Mossbauera, spektroskopia UV-VIS, rozpraszanie światła, spektroskopia IR i Ramana, jądrowy rezonans magnetyczny). Zakres stosowalności wymienionych metod w analizie struktury białek jest przedstawiony w tabeli I. Ten zwięzły opis dowodzi, jak bardzo selektywne i niekompletne są wymienione techniki doświadczalne.
Spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR - ang. nuc-lear magnetic resonance) również cechuje selektywność. Spektroskopia NME, wyróżnia się jednak na tle innych technik i razem z krystalografią tworzy zespół metod najbardziej precyzyjnych. W badaniach strukturalnych biopolimerów obie techniki są równoważne. Obie pozwalają nam określić strukturę cząsteczki na poziomie atomowym. Są to jednocześnie techniki wzajemnie się uzupełniające. Najlepiej jest to widoczne, gdy rozważymy optymalne warunki pomiaru, czyli takie, które są najbardziej zbliżone do stanu fizjologicznego żywej komórki. W tym momencie spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego zyskuje pewną przewagę nad metodami stosowanymi w krystalografii. Umożliwia ona bowiem badania w dowolnie skomponowanym buforze wodnym. Z drugiej strony pojawiają się dość istotne ograniczenia dotyczące wielkości badanych białek. Jeśli celem prowadzonych badań jest określenie pełnej struktury przestrzennej, to biopolimery będące przedmiotem badań nie mogą mieć masy cząsteczkowej większej niż ok. 30 kDa.

Spis treści:

I. Wprowadzenie 
 
II. Cel pracy 
 
III. Dwuwymiarowa spektroskopia NMR
 
1. Ogólny schemat eksperymentu spektroskopii dwuwymiarowej 
2. Formalizm operatorów iloczynowych 
3. Eksperyment COSY i DQF COSY 
4. Eksperyment TOCSY 
5. Eksperyment NOESY 
6. Analiza strukturalna biopolimerów 
 
IV. Dynamika molekularna polimeru aktyny 
1. Struktura i funkcja biologiczna 
2. Metodyka badań 
3. Widmo 1D NMR aktyny w różnych formach strukturalnych 
4. Wpływ jonu dwuwartościowego (Mg2+, Ca2+) na widmo 1D NMR aktyny 
5. Oznaczenie linii rezonansowych na widmie NMR aktyny F 
6. Analiza zmian strukturalnych aktyny F wywołanych wymianą jonów 
 
V. Struktura systeminy 
1. Funkcja biologiczna peptydu 
2. Metodyka badań 
3. Sekwencyjne oznaczenie linii rezonansowych na widmach 2D NMR systeminy 
4. Struktura przestrzenna systeminy 
 
VI. Podsumowanie

Literatura

Analysis of protein structure by NMR spectroscopy (Summary)

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Barałkiewicz Danuta
Monografia poświęcona aktualnym zagadnieniom analizy śladowej i specjacyjnej w badaniach środowiska wodnego. Poza omówieniem biologicznej klasyfikacji i funkcji pierwiastków śladowych zawiera też uzasadnienie konieczności oznaczania pierwiastków śladowych w wodzie. Dużo uwagi poświęcono analizie specjacyjnej oraz metodzie atomowej spektrometrii absorpcyjnej.
Celewicz Lech
Rozprawa jest prezentacją wyników badań autora nad reakcjami fotochemicznymi zasad pirymidynowych i ich pochodnych na tle dotychczasowego stanu badań w tej dziedzinie. Zasady pirymidynowe są składnikami kwasów nukleinowych, a ich niektóre pochodne wykazują znaczną aktywność biologiczną. Wiele związków przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych jest pochodnymi zasad pirymidynowych. W pracy przedstawiono reakcje fotochemiczne takich zasad pirymidynowych, jak cytozyna i 5-metylocytozyna oraz zasad 5-
Bryłka Jerzy
Niniejszy podręcznik został napisany z myślą o studentach kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska i produkcja ekologiczna w rolnictwie Politechniki Białostockiej oraz pokrewnych kierunków wydziałów niechemicznych. Studenci Ci mają chemię wykładaną w niewielkim wymiarze godzin, a problemy chemiczne i zagadnienia fizykochemiczne ściśle wiążą się z tematyką innych przedmiotów występujących w programie studiów.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-19 09:55
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.