UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Aspekty metodyczne i specjacyjne oznaczania pierwiastków śladowych w wodzie metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej


Aspekty metodyczne i specjacyjne oznaczania pierwiastków śladowych w wodzie metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
216
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2001
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Monografia poświęcona aktualnym zagadnieniom analizy śladowej i specjacyjnej w badaniach środowiska wodnego. Poza omówieniem biologicznej klasyfikacji i funkcji pierwiastków śladowych zawiera też uzasadnienie konieczności oznaczania pierwiastków śladowych w wodzie. Dużo uwagi poświęcono analizie specjacyjnej oraz metodzie atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Nadto przedstawiono przepisy prawne określające jakość wody. Warte podkreślenia są nie tylko poznawcze, ale i praktyczne walory pracy.

Methodological and speciation aspects of determination of the trace elements in water by atomic absorption spectrometry

This monograph is devoted to the problems related to the speciation and trace element analysis in the studies of water environment. The book presents biological classification and functions of trace elements, provides the legal norms describing water quality and arguments illustrating the necessity of determination of trace elements in water. Much space has been devoted to all stages of analysis of trace elements in water, starting from a very important step of sampling, preservation and handling of samples. Speciation analysis and the method of atomic absorption spectrometry, which is of main importance in determination of trace elements in water, have been discussed in particular. Chapters 3, 4 and 5 present results of the author's study and different methodological aspects of trace elements and speciation analysis in water by the atomic absorption spectrometry.

Spis treści:

Spis stosowanych skrótów 
Wstęp

1. Wprowadzenie 
1.1. Biologiczna klasyfikacja i funkcje pierwiastków śladowych 
1.2. Zawartość pierwiastków śladowych w litosferze i w glebie 
1.3.1. Zasady ustalania zalecanych maksymalnych stężeń wskaźników jakości wody przez WHO 
1.3.2. Normy jakości wody do picia 
1.3.3. Normy jakości wody powierzchniowej 
1.3.4. Wymogi jakościowe dotyczące wód podziemnych 
1.3.5. Normy jakości wody do picia w innych krajach nieeuropejskich 
1.4. Uzasadnienie konieczności oznaczania pierwiastków śladowych w wodzie

2 Oznaczanie pierwiastków śladowych w wodzie 
2.1. Pobieranie, utrwalanie i przechowywanie próbek wody 
2.2. Analiza specjacyjna pierwiastków śladowych w wodzie 
2.2.1. Chemiczne formy pierwiastków występujące w środowisku wodnym 
2.2.2. Rodzaje specjacji pierwiastków w wodach 
2.2.3. Obszary zastosowania analizy specjacyjnej w wodzie 
2.3. Atomowa spektrometria absorpcyjna w analizie wody 
2.3.1. Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu FAAS 
2.3.2. Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją elektrotermiczną ETAAS 
2.3.3. Metody wzbogacania i izolowania pierwiastków śladowych z wody przed ich oznaczaniem metodą FAAS i ETAAS 
2.3.3.1. Chelatowanie z następną ekstrakcją w układzie ciecz - ciecz 
2.3.3.2. Współstrącanie na nośnikach 
2.3.3.3. Sorbenty chelatujące 
2.3.4. Atomowa spektrometria absorpcyjna z generowaniem wodorków HGAAS 
2.3.5. Atomowa spektrometria absorpcyjna z generowaniem zimnych par rtęci CVAAS

3. Aspekty metodyczne oznaczania pierwiastków śladowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej - badania własne 
3.1. Wzbogacanie i izolowanie pierwiastków śladowych przed ich oznaczaniem metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej 
3.1.1. Wzbogacanie i oddzielanie kobaltu(II), kadmu(II), ołowiu(II), niklu(II), miedzi(II) i cynku(II) z póbek wody na sorbencie chela 
tułącym Chelex 100 
3.1.2. Wzbogacanie na sorbencie chelatującym z grupą funkcyjną amidooksymową 
3.1.2.1. Wzbogacanie i oddzielanie niklu(II), cynku(II), ołowiu(II), miedzi(II), kadmu(II) i kobaltu(II) z wody naturalnej na sorbencie chelatującym z grupą funkcyjną amidooksymową 
3.1.2.2. Wzbogacanie i oddzielanie żelaza(III), manganu(II) i molibdenu(VI) z naturalnej wody na sorbencie chelatującym z grupą funkcyjną amidooksymową 
3.1.3. Zagęszczanie pierwiastków śladowych in situ w kuwecie grafitowej 
3.1.3.1. Oznaczanie śladowych ilości molibdenu w próbkach wody naturalnej metodą ETAAS z wielokrotnym nastrzykiem i etapem CDS 
3.2. Bezpośrednie oznaczanie pierwiastków śladowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z elektrotermiczną atomizacją ETAAS 
3.2.1. Oznaczanie kadmu, miedzi, manganu, molibdenu, ołowiu i cynku w wodzie jeziorowej metodą ETAAS 
3.3. Oznaczanie litu w wodach powierzchniowych i podziemnych na terenach składowiska odpadów paleniskowych metodą ETAAS 
3.4. Możliwości kontaminacji przy oznaczaniu śladowych ilości kadmu i glinu w próbkach wody metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z elektrotermicznym wzbudzeniem ETAAS 
3.5. Zastosowanie szybkiej techniki ETAAS do oznaczania chromu, kobaltu i niklu w próbkach żywności konserwowej

4. Analiza specjacyjna pierwiastków śladowych - badania własne 
4.1. Analiza specjacyjna chromu(III) i chromu(VI) w próbkach wód naturalnych z zastosowaniem ETAAS 
4.2. Formy specjacyjne żelaza(II) i żelaza(III) w wodach naturalnych 
4.3. Formy specjacyjne cynku, kadmu, ołowiu i miedzi w wodach na terenach składowiska odpadów paleniskowych 
4.4. Synteza fitochelatyn w korzeniach łubinu pod wpływem stresu spowodowanego jonami ołowiu. Specjacyjne oznaczanie ołowiu całkowitego w cytozolu i w komórkach metodą FAAS i ETAAS

5. Zastosowanie atomowej spektrometrii absorpcyjnej w wersji FAAS, ETAAS, HGAAS i CVAAS w analizie wody - badania własne 
5.1. Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu FAAS 
5.1.1. Bezpośrednie oznaczanie w wodzie cynku, miedzi, kadmu, niklu, manganu, ołowiu, kobaltu i żelaza 
5.1.2. Oznaczanie cynku, miedzi, ołowiu, kadmu, niklu, kobaltu, żelaza i manganu w wodzie z zastosowaniem wstępnego zagęszczania metodą chelatowania i ekstrakcji 
5.1.3. Oznaczanie cynku, miedzi, ołowiu, kadmu, niklu i kobaltu w wodzie z zastosowaniem wstępnego zagęszczania na sorbencie chelatującym Dowex A-1 
5.2. Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną ETAAS 
5.2.1. Oznaczanie srebra, glinu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, molibdenu, ołowiu, wanadu i cynku metodą ETAAS 
5.3. Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej ze wstępnym generowaniem wodorków HGAAS 
5.3.1. Oznaczanie arsenu metodą HGAAS 
5.3.2. Oznaczanie selenu metodą HGAAS 
5.4. Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej ze wstępnym generowaniem zimnych par rtęci CVAAS 
5.4.1. Oznaczanie rtęci metodą CVAAS po redukcji chlorkiem cyny(II) 
5.4.2. Oznaczanie rtęci metodą CVAAS po redukcji tetrahydroboranem sodu

6. Aneks

7. Bibliografia

Aspekty metodyczne i specjacyjne oznaczania pierwiastków śladowych w wodzie metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (Streszczenie) 
Methodological aspects and speciation of determination of the trace elements in water by atomie absorption spectrometry (Summary)

  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska