Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » FIZYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Badania struktury i korelacji molekularnych ciekłych pochodnych naftalenu metodą dyfrakcji rentgenowskiej
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
133
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2001 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,50 zł

Autor podał podstawy teorii rozpraszania promieni Roentgena w cieczach. Omówił aparaturę oraz technikę pomiaru natężenia promieniowania rozproszonego w tych układach molekularnych. Na przykładzie naftalenu i jego pochodnych wykazał, że na podstawie obrazu rentgenowskiego można badać rozkład atomów i cząsteczek w cieczach. Metoda dyfrakcji rentgenowskiej znalazła zastosowanie do wyznaczania średnich parametrów struktury cieczy: odległości wewnątrz- i międzymolekularnych, liczb i sfer koordynacyjnych, współczynników upakowania, ułożenia oraz orientacji cząsteczek. Książka będzie również przydatna dla studentów i doktorantów fizyki jako uzupełnienie wykładu kursowego "Fizyka fazy skondensowanej".

X-Ray diffraction study of structure and molecular correlations in liquid naphthalene derivatives

The work presents new results of studies on the structure and molecular correlations in liquid naphthalene at 368 K, (ß-chloronaphthalene and (ß-methylnaphthalene at 293 K, obtained by the method of X--ray diffraction. Moreover, phenylnaphthalene was studied at the position a at 323 K, and the above mentioned liquids at temperatures 20 K higher than their melting points. Structures of the liquids stu-died were proposed on the basis of the angular dependence of intensity of X-rays scattered on electrons and Fourier analysis of the functions. Apart from that, the paper describes the improvements to the experimental technology introduced by the author. A new cell for experiments with liquids, allowing measurements in a wide range of wave vector ( Smin = 0.430Ĺ-1 to Smin = 15.310Ĺ-1) and tempera-tures (368 K to 400 K), was designed and constructed. The measurements of scattered radiation inten-sity were performed for the Bragg angle varying from 3° to 60°, with the use of short-wave X-ray radiation MoKa (L= 0.71069 Ĺ). The optimum working conditions of an X-ray diffractometer equipped with a proportional counter were established, which permitted a reduction of the spectral width of the diffraction beam and the influence of instrumental effect on the results of measurements. A new miliweight densimeter constructed by the author enabled determination of macroscopic densities of liquids at different temperatures. Investigation of intermolecular interactions was performed by the Blum-Natren method modified by the author and the interpretation of angular and radial distribution functions were interpreted with the help of a function of atomic pair distribution. A simple model of short-range arrangement of the molecules was proposed, which seems to be valid for other weakly polar monosubstituted naphthalene derivatives in the liquid phase.

Spis treści:

Wykaz symboli 
 
1. Wprowadzenie 
 
2. Cel pracy 
 
3. Podstawy teorii rozpraszania promieni Roentgena w cieczach
 
3.1. Binarna funkcja rozkładu statystycznego 
3.2. Analiza Fouriera funkcji natężenia promieniowania rozproszonego 
 
4. Rentgenowska metodyka eksperymentalna badań strukturalnych cieczy molekularnych
 
4.1. Aparatura i technika pomiaru 
4.2. Czynniki korekcyjne i normalizacja zmierzonego natężenia promieniowania funkcji 
4.3. Obliczanie funkcji rozkładów radialnych 
 
5. Wyznaczanie średnich parametrów struktury cieczy
 
5.1. Odległości wewnątrz- i międzymolekularne oraz promienie sfer koordynacyjnych 
5.2. Liczby koordynacyjne sąsiednich molekuł 
5.3. Współczynniki upakowania molekuł i stopień lokalnego uporządkowania 
 
6. Ulepszenie metody dyfrakcyjnej cieczy
 
6.1. Dokładność i zakres metody dyfrakcyjnej 
6.2. Numeryczna analiza wpływu efektu ograniczenia wartości natężenia rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na EDRDF 
6.3. Opracowanie metody interpretacji wyników 
 
7. Wyniki badań uporządkowania molekularnego w ciekłym naftalenie
 
7.1. Model molekuły 
7.2. Oddziaływania międzymolekularne 
7.3. Prawdopodobny model ułożeń molekuł 
 
8. Wyniki badań struktury i korelacji molekularnych ciekłych pochodnych naftalenu
 
8.1. Deformacje pierścienia aromatycznego wywołane przez monosubstytucję 
8.2. Analiza strukturalna chloro-, metylo- i fenylonaftalenu w położeniu ? 
8.3. Lokalne uporządkowanie radialne chloro-, metylo- i fenylonaftalenu w pozycji ? 
8.4. Analiza porównawcza wyznaczonych parametrów strukturalnych jednopodstawionych (? i ?) naftalenu 
 
9. Dyskusja wyników i porównanie rezultatów pracy z literaturą 
 
10. Wnioski
 
10.1. Wykorzystanie metody dyfrakcji rentgenowskiej do badania struktury omawianych cieczy 
10.2. Zastosowanie metody interpretacji wyników I(S) i EDRDF do analizy cieczy molekularnych 
10.3. Struktura i korelacje molekularne ciekłych ? i ?-pochodnych naftalenu 
 
11. Podsumowanie 
 
Literatura 
X-Ray diffraction study of structure and molecular correlations in liquid naphthalene derivatives (Summary)

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Buchowicz Jerzy
W książce autor omawia przedmiot biotechnologii molekularnej - nowej dyscypliny naukowej powstałej na pograniczu współczesnej biologii eksperymentalnej i techniki. Dokonuje przeglądu zastosowań technik inżynierii genetycznej. Opisuje korzyści i zagrożenia płynące z tworzenia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) i posługiwania się komórkami somatycznymi o nieograniczonej zdolności do różnicowania się.
Papciak Dorota, Zamorska Justyna
Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku inżynieria środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Może być pomocny w opanowaniu materiału obowiązującego na przedmiotach: biologia i ekologia, biologia sanitarna, biotechnologia środowiska. Został podzielony na trzy części. W części pierwszej zawarto podstawowe informacje z zakresu systematyki organizmów, ich morfologii. Część druga skryptu to wiadomości z szeroko pojętej mikrobiologii środowiska.
Gawroński Roman
Skrypt jest przeznaczony dla specjalności inżynieria procesów ochrony środowiska. Przedstawione w nim zasady rozdzielania i oczyszczania cieczy dotyczą procesów stosowanych w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych.
Żuk Daniela
Książka jest przeznaczona do wykładów prowadzonych w ramach przedmiotu "inżynieria biotechnologiczna" dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W skrypcie omówiono rodzaje gleb i ich skład. Podano informacje o budowie roślin, procesach ich wzrostu, nawożeniu i pielęgnacji. Przedstawiono analizę i ocenę poziomu mechanizacji systemów produkcji rolnej z uwzględnieniem aspektów ekologicznej produkcji roślinnej. Zawarto cenne informacje dotyczące koncepcji i form unowocześniania systemów produkcji sz
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 22:39
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.