UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Opracowanie sposobu mieszania przetworów mlecznych zawierających kawałki owoców


Opracowanie sposobu mieszania przetworów mlecznych zawierających kawałki owoców
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
141
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

W celu określenia wpływu konstrukcji mieszadła na przebieg i efekt procesu mieszania, użyto 9 wersji mieszadła różniących się długością korpusu i kątem odgięcia listków. Mieszano ciecze modelowe: wodę z wodnym roztworem karboksymetylocelulozy (CMC) oraz produkty rzeczywiste: jogurt z koncentratem owocowym i serek homogenizowany z koncentratem.
Obliczenia stopnia zmieszania 4% roztworu CMC i wody w pełnym przekroju mieszalnika wykazały, że najlepszy efekt mierzenia otrzymano stosując mieszadło, którego długość korpusu wynosiła 25 mm, a kąt odgięcia listków 60° (mieszadło 2560). Uzyskanie podobnego efektu za pomocą innych mieszadeł wiąże się z koniecznością ich wydłużenia.
Stwierdzono, że zmiany stężenia NaCI w mieszaninie CMC i wody zmierzone na torach ruchu sond miały charakter okresowy, a ich amplituda malała wraz ze wzrostem strumienia masy, długością drogi mieszania i zależała od typu mieszadła. Najlepszy efekt uzyskano za pomocą mieszadła 2560, gdy rozkład stężeń zmierzonych przez 5 sond był niemal identyczny i przestał zależeć od długości mieszadła. Najmniej efektywnie pracowało mieszadło 4530. Efekt mieszania oceniano wartością wskaźników W2 i Ws, których postać matematyczną opracowano na podstawie modelu teoretycznego. Stwierdzono, że oba wskaźniki dobrze opisują poziom jednorodności mieszaniny, lecz nie powinny być stosowane zamiennie ze stopniem zmieszania podanym przez Rose'a.
W pomiarach rozkładu czasów przebywania cząstek modelowych w mieszalnikach wykazano, że polepszenie ciągłości transportu i stabilnego czasu przebywania wiąże się ze zmniejszeniem długości korpusu mieszadła, zwiększeniem kąta odgięcia listków i zwiększeniem strumienia masy nośnika.
Najwyższą wartość współczynnika oporów przepływu ń stwierdzono w przypadku mieszadła 2560, najmniejszą zaś - mieszadła 4530, przy czym nadrzędne znaczenie mial kąt odgięcia listków. W porównaniu z innymi konstrukcjami, w zakresie zmian liczby Reynoldsa od 1 do 15, wartość współczynnika .i dla wszystkich badanych mieszadeł o kącie odgięcia listków 60° była w przybliżeniu równa wartości współczynników ń dla mieszadeł Kenics i Sulzer SMX i mniejsza od wartości ? dla mieszadła Helax. Wraz ze wzrostem liczby Re współczynnik .l wszystkich badanych mieszadeł malał wolniej od współczynników .l mieszadeł znanych z literatury. Gdy Re=250, wartości l dla wszystkich badanych mieszadeł były wyższe od współczynników A dla mieszadeł Kenics i Helax.
Na podstawie analizy zdigitalizowanych obrazów mieszania serka homogenizowanego z koncentratem wiśniowym, gdy całkowity strumień masy wynosił 1012 kg-h-1, a udział koncentratu 26,5%, stwierdzono, że jednorodny produkt można uzyskać na długości drogi mieszania ok. 1 m, tzn. za pomocą 10 wkładek mieszających 2545. W wyniku mieszania tych samych komponentów z wydajnością 684 kg-h-', z udzialem koncentratu 10,7%, zadowalający efekt uzyskano na drodze 1,5 m, za pomocą 15 wkładek mieszających 2545.
Analiza sitowa koncentratu i dwóch rodzajów jogurtu wiśniowego wykazała zmniejszenie ilości cząstek owoców w produkcie gotowym, przy czym różnice między udziałami największych cząstek w jogurtach mieszanych z różną wydajnością były nieistotne.
Na podstawie krzywych płynięcia jogurtu, koncentratu truskawkowego i jogurtu truskawkowego szacowano wpływ procesu pompowania na zmianę właściwości reologicznych czynnika. Stwierdzono, że pompowanie powoduje reodestrukcję czynnika, postępującą wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wirnika, i zależy od typu pompy.

Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Cel pracy

3. Budowa stanowiska pomiarowego

3.1. Budowa mieszadła
3.2. Przygotowanie stanowiska do badań

4. Badanie właściwości reologicznych wodnych roztworów CMC
4.1. Przygotowanie roztworów CMC do badań
4.2. Ocena okresu przydatności roztworów CMC do badań

5. Studium oceny efektu mieszania
5.1. Ocena stopnia zmieszania IR i ILP w przekroju mieszalnika
5.2. Badania rozkładów stężenia NaCI na torach ruchu sond
5.3. Badania stopnia zmieszania IR na torach ruchu sond
5.4. Wyznaczanie teoretycznego modelu procesu mieszania na torze ruchu sondy
5.5. Estymowanie parametrów modelu mieszania na torze ruchu sondy
5.6. Propozycja miary efektu mieszania W2
5.7. Propozycja miary efektu mieszania WS
5.8. Szacowanie efektu mieszania za pomocą współczynników W2 i WS
5.9. Analiza szeregu czasowego
5.10. Podsumowanie oceny efektu mieszania

6. Ocena czasu przepływu cząstek modelowych przez mieszalnik
6.1. Ocena rozkładu czasów przebywania cząstek w mieszalniku
6.2. Analiza rozkładu czasów przebywania cząstek modelowych w mieszalnikach

7. Wyznaczanie oporów przepływu roztworów CMC w mieszalniku
7.1. Pomiary kontrolne przepływu cieczy w aparacie bez mieszadła
7.2. Analiza wielkości strat ciśnienia w mieszalnikach

8. Mieszanie przetworów mlecznych. Ocena zmian właściwości reologicznych

8.1. Mieszanie jogurtu z koncentratem morelowym
8.2. Mieszanie jogurtu z koncentratem truskawkowym
8.3. Mieszanie serka homogenizowanego z koncentratem wiśniowym
8.4. Mieszanie serka homogenizowanego z koncentratem truskawkowo-waniliowym
8.5. Mieszanie serka homogenizowanego z koncentratem owocowym. Komputerowa analiza obrazu mieszania
8.6. Mieszanie serka homogenizowanego z koncentratem wiśniowym 1
8.7. Mieszanie serka homogenizowanego z koncentratem wiśniowym 2

9. Pomiary wielkości cząstek owoców w koncentracie i jogurcie wiśniowym

10. Ocena wpływu procesu pompowania na zmiany właściwości produktu

10.1. Charakterystyka pomp użytych do badań
10.2. Przygotowanie i wykonanie doświadczenia
10.3. Pomiary strumienia masy
10.4. Pomiary wielkości cząstek owoców
10.5. Ocena zmian właściwości reologicznych jogurtu wywołanych pompowaniem
10.6. Ocena zmian właściwości reologicznych koncentratu truskawkowego wywołanych pompowaniem

11. Ocena zmian właściwości reologicznych jogurtu i serka homogenizowanego wywołanych pompowaniem i przepływem przez mieszalnik

12. Wnioski i stwierdzenia końcowe

13. Wdrożenia

Piśmiennictwo
Streszczenie
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska