UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością


Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
248
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Są to teksty oświetlające szczegółowe problemy związane nie tylko z edukacją niepełnosprawnych, ale budzące wrażliwość oraz wskazujące na konkretne formy pracy z niepełnosprawnymi i dla niepełnosprawnych. Ważne, że nie pominięto problematyki ukazującej coś więcej niż tylko zagadnienia metodyki pracy z tą kategorią ludzi, a mianowicie sensu obecności tych ludzi pośród nas, budzenia sumień, także ludzi wierzących. 
 
Z recenzji 
ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza 
 
Zawarte w niniejszej monografii materiały są próbą kompleksowego i wieloaspektowego ujęcia problematyki edukacji osób z niepełnosprawnością. Szczególnym walorem jest to, że w pracy powiązane są koncepcje teoretyczne i doświadczenia oraz że autorzy poszukują nowych rozwiązań z wielu różnych perspektyw. 
Można powiedzieć, że prezentowana monografia dostarcza wielu cennych informacji, mogących wzbogacić zarówno teorię, jak i praktyczne oddziaływania w zakresie wsparcia edukacyjnego i rehabilitacyjnego osób z niepełnosprawnością. Książka zawiera prace, które pod względem teoretycznym, jak i analitycznym wskazują na wysoki poziom kompetencji merytorycznej i metodologicznej autorów [...] 
 
Z recenzji 
prof. dr hab. Teresy Żółkowskiej 
 
Spis treści:

Słowo wstępne - ks. Cyprian Rogowski 
Wprowadzenie - Czesław Kosakowski
 
 
Edukacja osób z niepełnosprawnością w aspekcie jednoczącej się Europy 
 
Ks. Cyprian Rogowski - Wymiar spoleczno-eklezjalny edukacji osób z niepełnosprawnością 
 
Egon Spiegel - Phänomen, Theologie und Didaktik der Solidarität (Fenomen, teologia i dydaktyka solidarności) 
 
Marzenna Zaorska - Edukacja i rehabilitacja osób dorosłych głuchoniewidomych w sytuacji jednoczącej się Europy 
 
Wymiar duchowy edukacji osób z niepełnosprawnością 
 
Lothar Kuld - Compassion - soziale Verantwortung lernen. Eine Initiative katholischer Privatschulen in Europa (Compassion - nauka społecznej odpowiedzialności. Inicjatywa katolickich szkół prywatnych w Europie) 
 
Christoph Dohmen-Funke - Möglichkeiten des Religionsunterrichts an Sonder schulen in Deutschland (Możliwości nauczania religii w szkołach specjalnych 
w Niemczech) 
 
Ks. Władysław Nowak - Celebrowanie liturgii z osobami niepełnosprawnymi 
 
Ks. Maciej Bartnikowski - Oblicze katechezy osób głęboko upośledzonych umysłowo 
 
Andrzej Wojciechowski - Dramat spotkania dla nas obu 
 
Władysław Gołąb - Wymiar duchowy sprawy niewidomych w pismach Matki Elżbiety Czackiej 
 
Ewa Gałka - Aspekt duchowy edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w placówkach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy 
 
Sławomir Przybyliński - Życie duchowe więźniów 
 
Wymiar psychopedagogiczny edukacji osób z niepełnosprawnością 
 
Czesław Kosakowski - Problemy wspólne i swoiste w edukacji osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz z różnymi typami niepełnosprawności 
 
Józef Placha - Pedagogika personalno-egzystencjalna w służbie rewalidacji osób niepełnosprawnych 
 
Amadeusz Krause - Wielowymiarowość edukacji osób niepełnosprawnych a kształcenie integracyjne - dylemat szczęścia 
 
S. Elżbieta Więckowska FSK - Integracja a rewalidacja - współczesne formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych 
 
Małgorzata Jedynak - Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych jako ważny element edukacji, rozwoju zawodowego oraz integracji 
 
Ewelina Jutrzyna - Wychowanie osób niepełnosprawnych przez sztukę - aspekt moralny 
 
Krzysztof Liszcz - Model wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym realizowany przez Fundację ?Daj Szansę? w Toruniu 
 
Ewa Celińska-Pietrzak - Terapia zajęciowa jako integralna część kształcenia osób niepełnosprawnych 
 
Edukacja osób z różnymi typami niepełnosprawności 
 
Agnieszka Żyta - Edukacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w Polsce - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 
 
Katarzyna Ćwirynkało - Specyfika pracy w szkole z dziećmi i młodzieżą z lekką niepełnosprawnością intelektualną 
 
Anna Wasilewska - Szkolnictwo specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
 
Grzegorz Wiącek - Sytuacja rodzinna uczniów jako predyktor ich społecznego funkcjonowania w klasach integracyjnych 
 
Urszula Bartnikowska - Uszkodzenie słuchu, jego następstwa i wpływ na funkcjonowanie człowieka 
 
Jacek Kalinowski - Rozwijać się z uszkodzonym słuchem i osiągnąć sukces 
 
Alina Kalinowska - Uszkodzenie słuchu i jego skutki - doświadczenia matki 
 
Marta Wójcik - Możliwości i ograniczenia w kształceniu niesłyszących 
 
Sylwia Nosarzewska - Dziecko, młodzież i osoba dorosła z autyzmem - możliwości i ograniczenia w funkcjonowaniu 
 
Beata Antoszewska, Agnieszka Żywanowska - Pedagog wobec dziecka z chorobą przewlekłą 
 
Refleksje końcowe - Czesław Kosakowski

  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska