UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Pomiędzy teorią a praktyką


Pomiędzy teorią a praktyką
  Cena:

Ilość

przechowalnia

33,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
484
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
ISBN
978-83-7299-442-4
  Cena:

Ilość

przechowalnia

33,00 zł

Kolejny tom ?Dyskursów? poświęcony został odwiecznemu problemowi pedagogiki, w tym także specjalnej, relacji teoria ? praktyka. Literatura problemu wskazuje jednoznacznie, że teoria i praktyka powinny być ze sobą powiązane i wspierać się wzajemnie. Często brakuje jednak pomostu, czyli przekładu teorii na język praktyki, umiejętności zamiany twierdzeń ogólnych na czynności praktyczne, gotowych modeli wdrażania teorii do praktyki pedagogicznej.
Zamieszczone w tomie artykuły podzielone zostały na pięć części: Pomiędzy teorią a praktyką ? wielość problemów; Pedagog specjalny w nowych warunkach edukacyjnych; Osoby z niepełnosprawnością w kształceniu na poziomie wyższym; Osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie posttransformacyjnym; Edukacja i rewalidacja osób z różnymi typami niepełnosprawności ? problemy wspólne i samoistne. Dotyczą one obszarów szczegółowych: problemu dystansu pomiędzy praktyką a teorią pedagogiczną, wdrażania teorii do praktyki pedagogicznej, otwartości pedagogiki specjalnej, kształcenia pedagogów specjalnych w nowych warunkach edukacyjnych, edukacji osób niepełnosprawnych w szkole przyszłości i na poziomie wyższym, nowych tendencji rewalidacji w subdyscyplinach pedagogiki specjalnej, społeczności osób niepełnosprawnych w społeczeństwie posttransfomacyjnym, rozwoju subdyscyplin pedagogiki specjalnej.

Spis treści:

Przedmowa

Część I. Pomiędzy teorią a praktyką pedagogiczną - wielość problemów


WŁADYSŁAW DYKCIK, Otwartość pedagogiki specjalnej

CZESŁAW KOSAKOWSKI, Relacje teoria - praktyka w pedagogice specjalnej

AMADEUSZ KRAUSE, Pomiędzy pedagogia a pedagogika - źródła i implikacje dystansu

TERESA ŻÓŁKOWSKA, Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualna w teorii i praktyce

BEATA ?NTOSZEWSKA, KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO, Podmiotowość roli ucznia z lekka niepełnosprawnością intelektualna w teorii i praktyce edukacyjnej

JADWIGA KUCZYŃSKA-KWAPISZ, MAŁGORZATA PAPLIŃSKA, Nauczanie pisma Braille'a w Polsce i za granica

MARZENNA ZAORSKA, Perspektywy rozwoju surdotyflopedagogiki w Polsce

SŁAWOMIRA SADOWSKA, Rekonstrukcja stanowisk wobec badania jakości życia jako przyczynek do wypracowania podejścia badawczego jakości życia osób niepełnosprawnych w pedagogice

ALEKSANDRA ZAWIŚLAK, Teoretyczne dylematy dotyczące uwzględniania subiektywnych aspektów jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualna

IWONA LINDYBERG, Radość życia jako kategoria pedagogiczna (nie obecna w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej)

ANNA LESZCZYŃSKA-REJCHERT, Specyfika pedagogiki starości - implikacje dla teorii i praktyki pedagogicznej

EWELINA JUTRZYNA, Muzykoterapia - dysonans teoretyczno-praktyczny

LUDMIŁA KUNENKO, ??????? ????????? ?????????? ???????? ?????? ? ??????????? mu??one?ezo??i (Współczesne tendencje u ukraińskiej tyflopedagogice na przykładzie edukacji muzycznej)

ELŻ?IETA ŁOBACZ, Między teoria a praktyka wczesnej rehabibitacji dzieci z uszkodzo?ym narządem wzroku

MONIKA KWIATKOWSKA, Autorytety we wdrażaniu teorii do praktyki pedagogicznej

ZBIGNIEW BOHDAN, Jak rozmawiać z umierającym dzieckiem?

Część II. Pedagog specjalny w nowych warunkach edukacyjnych

JANINA WYCZESANY, Rola nauczyciela w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

ALICJA RAKOWSKA, Kompetencje komunikacyjne nauczycieli szkół specjalnych

DANUTA KOPEĆ, Jacy pedagodzy specjalni? Kompetencje pedagogów specjalnych

GRAŻYNA KWAŚNIEWSKA, Teoria i praktyka edukacji - refleksje nad dialogiem

ELŻBIETA MAMA MINCZAKIEWICZ, System preferencji komunikacyjnej NLP w kształceniu pedagogów specjalnych i logopedów

ZDZISŁAWA JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK, Kształcenie pedagogów specjalnych w kontekście reform boloński?h

ELŻBIETA GARLEJ-DRZEWIECKA, Studenci o aksjologicznym aspekcie pracy nauczyciela

GRAŻYNA GUNIA, Przygotowanie pedagogów specjalnych do realizacji promocji zdrowia w szkole

EWA KULCZYCKA, Kompetencje surdopedagoga do pracy z dziećmi z wadę słuchu współwystępującą z innymi uszkodzeniami

MARTA WÓJCIK, Samokształcenie i doskonalenie zawodowe pedagogów specjalnych

Część III. Osoby z niepełnosprawnością w kształceniu na poziomie wyższym

GRAŻYNA DRYŻAŁOWSKA, HANNA ŻURAW, Sytuacja studentów niepełnosprawnych w polskich szkołach wyższych

KRYSTYNA D. RZEDZICKA, Ludzie z niepełnosprawnością a uniwersytet - niektóre dylematy

IZABELA FORNALIK, Osoba niepełnosprawna w szkole wyższej - o postawach i problemach pracowników naukowo-dydaktycznych

HELENA OCHONCZENKO, Niepełnosprawni w kształceniu na poziomie wyższym - doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego

RENATA KOŁODZIEJCZYK, Kompetencje językowe studentów niesłyszących a ich szanse edukacyjne

MAŁGORZATA WAWRZYNIAK, Moje doświadczenia jako osoby niepełnosprawnej w uczelni wyższej

Część IV. Osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie posttransformacyjnym

ANIELA KORZON, Edukacja niepełnosprawnych warunkiem wyrównywania ich szans w zjednoczonej Europie

URSZULA BARTNIKOWSKA, Wirtualny świat Internatu - nowa jakość życia niepełnosprawnych

EWA GAŁKA, Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie posttransformacyjnym - szanse i zagrożenia

KAZIMIERA NOWAK-LIPIŃSKA, Wersje kobiecości - kontekst patriarchalny

REMIGIUSZ KIJAK, Wizerunek niepełnosprawnej kobiety w świecie kultury ponowoczesnej

KATARZYNA MATERNY, Pomiędzy rzeczywistością a możliwością - doświadczenia życiowe osoby z niepełnosprawnością intelektualną

SŁAWOMIR PRZYBYLIŃSKI, Subkulturowe środowisku młodzieżowe - społeczne implikacje zjawiska

TADEUSZ SAKOWICZ, Społeczność osób stygmatyzownych więzieniem w społeczeństwie posttransformacyjnym

BERNADETA SZCZUPAŁ, Szanse i zagrożenia dla młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie posttransformacyjnym

Część V. Edukacja i rewalidacja osób z różnymi typami niepełnosprawności - problemy wspólne i swoiste

KATARZYNA PARYS, Pytanie o koncepcje kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

IWONA CHRZANOWSKA, Z badań nad efektami włączającego kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

BEATA JACHIMCZAK, Funkcjonowanie szkolne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wybranych formach kształcenia na pierwszym etapie edukacji

MONIKA GOŁUBIEW-KONIECZNA, Rodzina i szkoła w edukacji ucznia niepełnosprawnego w systemie integracyjnym

AGNIESZKA ŻYTA, Wspieranie rodzeństwa osób z niepełnosprawnościa - nowe tendencje w pedagogice specjalnej

BOŻENA SIDOR, Obraz osób z niepełnosprawnościa umysłowca w percepcji jej pełnosprawnego rodzeństwa

ADAM MIKRUT, Przemoc ze strony starszego rodzeństwa a poziom lęku i poczucia bezpieczeństwa u młodzieży z lekka niepełnosprawnościa umysłowca

MARIA KOŚCIÓŁEK, Nagrody i kary w procesie wspierania rozwoju uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym

MAŁGORZATA TROJAŃSKA, Motywy wyboru wartości uczniów z niepełnosprawnością intelektualna

AGNIESZKA ŻYWANOWSKA, Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów z lekka niepełnosprawnościa intelektualna - implikacje dla teorii i praktyki pedagogicznej

EWA M. KULESZA, Teoretyczne inspiracje pedagogicznej diagnozy dzieci z niepełnosprawnościa umysłowa

ANNA KOBYLAŃSKA, Wczesna diagnoza i stymulacja rozwoju wcześniaków - doświadczenia matek

DOROTA KORNAŚ, Hipoterapia jako jedna z form wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

GRZEGORZ WIĄCEK, Wybrane uwarunkowania relacji rówieśników w klasach integracyjnych

ANNA DROZDOWICZ, Stosunki rówieśnicze młodzieży z głębsza niepełnosprawnościa intelektualną w perspektywie edukacyjnej

KATARZYNA KAMPERT, Czy integracja społeczna dzieci autystycznych jest możliwa? O jednej z dróg

SYLWIA NOSARZEWSKA, Być osoba z autyzmem - nowe wyzwania dla andragogiki specjalnej

MAŁGORZATA PIETRZKIEWICZ, Aktywność zabawowa dzieci z autyzmem

ANETA LEWANDOWSKA, Trajektoria cierpienia matki dziecka z autyzmem

AMELIA DZIURDA-MULTAN, Czy niesłyszący są językowo kreatywni?

ALEKSANDRA BOROWICZ, Wpływ antropologicznych koncepcji osoby niesłyszącej na postawy rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu

KATARZYNA PLUTECKA, Kompetentna diagnoza edukacyjna jako wyznacznik oceny osiagnięć szkolnych ucznia z wada słuchu

KAROL BIDZIŃSKI, Kryteria wartościowania stosowane przez młodzież z niepełnosprawnością ruchowa i jej pełnosprawnych rówieśników

ERNEST MAGDA, Resocjalizacja osób z deficytami rozwojowymi w świetle literatury i obserwacji własnych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

33,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska