UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Analiza systemów informatycznych


Analiza systemów informatycznych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
100
Okładka
114
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

Skrypt stanowi materiał pomocniczy do przedmiotu analiza systemów informatycznych. Adresowany jest przede wszystkim do studentów stacjonarnych i zaocznych kierunku informatyka. Ma służyć pomocą w kształceniu umiejętności postrzegania, opisywania i modelowania badanej rzeczywistości.
Celem autora było przedstawienie istoty analizy systemowej i jej roli w procesie tworzenia systemów informatycznych (TSI) oraz uporządkowanie bazy terminologicznej.
Chcąc skonstruować system odpowiadający potrzebom użytkowników, należy poznać różnorodne metody, techniki i narzędzia do opisu badanego wycinka rzeczywistości, a następnie je zastosować. W skrypcie położono nacisk na organizację warsztatu zespołu analityczno-projektowego, zastosowanie metod heurystycznych na etapie przygotowania logicznego modelu dziedziny przedmiotowej, a także jakość systemu informatycznego.
Skrypt składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono terminologię związaną z analizą systemów. Podkreślono też rolę informacji i jej użyteczność w przyszłym systemie informatycznym. W rozdziale drugim zwrócono uwagę na to, że skuteczność systemu informatycznego zależy, w dużej mierze, od obserwacji i oceny już w fazie strategii i analizy, co wpływa na podejmowanie różnorodnych cząstkowych lub kompleksowych prac. Tylko w ten sposób można szybko i efektywnie doskonalić działanie systemu. W rozdziale trzecim omówiono wybrane metody, techniki i narzędzia modelowania danych i procesów oraz samotworzenie słownika danych, w czwartym - wspomaganą komputerowo inżynierię systemów, umożliwiającą zautomatyzowanie procesu tworzenia projektów lub modułów na podstawie metod i technik, będących dorobkiem dotychczasowej praktyki wytwarzania systemów informatycznych. W rozdziale piątym podano zarys metodyk strukturalnych, obiektowych i społecznych, ułatwiających definiowanie założeń, realizację całego cyklu życia systemu oraz jego modyfikację, co poprawia sprawność działania i kondycję organizacji gospodarczej (dziedziny przedmiotowej).
Ze względu na ograniczoną objętość skryptu nie omówiono takich zagadnień, jak: systemy operacyjne, oprogramowanie komunikacji w sieci, systemy wspomagania dowodzenia, a także relacji pojęć analityk systemu - - analityk oprogramowania.
Złożoność natury współczesnych organizacji gospodarczych wymusza na współdziałającym zespole analityczno-projektowym profesjonalne i metodyczne podejście zarówno do tworzenia, jak i modyfikacji systemów informatycznych.
Autor ma nadzieję, że skrypt będzie pomocny studentom w analizowaniu systemów informatycznych.

Spis treści:

OD AUTORA

1. PODSTAWOWE POJĘCIA

1.1. Organizacja jako system informacyjny
1.2. Zarys rozwoju analizy systemowej
1.3. Cykl życia systemu
1.3.1. Wybrane cykle życia systemu
1.3.2. Modyfikacja modelu cyklu życia systemu

2. ORGANIZACJA I STRATEGIA TWORZENIA SYSTEMU INFORMACYJNEGO
2.1. Analiza wymagań
2.2. Planowanie strategiczne

3. WYBRANE METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADANIA DZIEDZINY PRZEDMIOTOWEJ
3.1. Modelowanie procesów
3.1.1. Diagram przepływu danych
3.1.2. Mini specyfikacje
3.1.2.1. Język strukturalny
3.1.2.2. Warunki początkowe i końcowe
3.1.2.3. Tablice decyzyjne
3.1.2.4. Drzewa decyzyjne
3.2. Modelowanie danych
3.2.1. Model związków encji
3.3. Model relacyjny danych
3.4. Słownik danych
3.5. Modelowanie zachowania
3.6. Równoważenie modeli

4. NARZIĘDZIA CASE

5. METODYKA TWORZENIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

5.1. Zakres i składniki metodyki tworzenia systemu informatycznego
5.2. Metodyki strukturalne
5.2.1. Metodyka dekompozycji funkcjonalnej
5.2.2. Metodyka agregacji hierarchicznej danych
5.3. Metodyki obiektowe
5.3.1. Prototypowania Taylora
5.3.2. Metodyka OMT
5.3.3. Metodyka Fusion
5.4. Metodyki społeczne
5.4.1. Metodyka ETHICS
5.4.2. Metodyka SSM

LITERATURA
ZAŁĄCZNIKI
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Kwaśniewski Tomasz, Wciślik Mirosław, Łaskawski Michał
14,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Pirjanowicz Wincenty
33,50 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska