UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych


Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

24,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
226
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

24,00 zł

Opracowanie obejmuje problematykę wynikającą z przepisów Ustawy z 19 października 19921 r. (z późn. zm.) o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, regulującej zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Zaprezentowano formy gospodarowania nieruchomościami stosowane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w ramach realizacji zadań określonych w tej ustawie i przepisów wykonawczych do niej. Omówiono tok postępowania przy przejmowaniu gospodarstw na Skarb Państwa w zamian za emeryturę i rentę, przedstawiono prace zmierzające do skonstruowania i wdrożenia dwóch systemów informacji rolniczej (FADN, LACS) w ramach przygotowania polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską oraz zasady wydzierżawiania gruntów w wybranych krajach europejskich. 
Skrypt jest przeznaczony dla studiujących geodezję i gospodarkę przestrzenną na jednolitych stacjonarnych studiach inżynierskich i magisterskich, zaocznych magisterskich studiach uzupełniających na specjalnościach geodezja i systemy informacji przestrzennej, geodezja i szacowanie nieruchomości, a także dla pracowników samorządów gminnych. 
 
Spis treści:

Przedmowa 
 
1. Wykaz skrótów, definicji i określeń 
 
2. Agencja Nieruchomości Rolnych i jej funkcje
 
2.1. Uwagi wstępne 
2.2. Struktura organizacyjna i zadania Agencji Nieruchomości Rolnej 
2.3. Zadania i kompetencje prezesa ANR 
2.4. Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej 
2.5. Oddziały terenowe agencji 
2.6. Zadania i zasób ANR 
2.7. System kontroli wewnętrznej 
2.8. System informacji rolniczej 
 
3. Zasób Nieruchomości Rolnych 
 
4. Sposoby gospodarowania Zasobem Nieruchomości Rolnych 
 
5. Zasady sprzedaży gruntów ANR
 
5.1. Uwagi wstępne 
5.2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
5.3. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
5.4. Sprzedaż nieruchomości będących w dyspozycji ANR w trybie przetargowym 
5.4.1. Uwagi wstępne 
5.4.2. Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości będącej w ZANR 
5.4.3. Powołanie komisji przetargowej 
5.4.4. Zasady ustalania wadium 
5.4.5. Przetarg ustny nieograniczony 
5.4.6. Przetarg ustny ograniczony 
5.4.7. Nieograniczony przetarg ofert 
5.4.8. Ograniczony przetarg ofert 
5.5. Zasady sprzedaży nieruchomości z rozłożeniem należności na raty 
5.6. Umowa sprzedaży nieruchomości 
5.7. Wniosek o udzielenie odrębnego pełnomocnictwa prezesa ANR na sprzedaż nieruchomości 
5.8. Przykładowe wzory dokumentów do sprzedaży nieruchomości ANR 
 
6. Zasady dzierżawy
 
6.1. Uwagi wstępne 
6.2. Dotychczasowe praktyki w zakresie dzierżawy nieruchomości rolnych będących w Zasobie ANR 
6.3. Procedura wydzierżawiania nieruchomości rolnych będących w Zasobie ANR 
6.4. Przygotowanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
6.5. Oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
6.6. Procedura przetargowa 
6.6.1. Uwagi wstępne 
6.6.2. Ogłoszenie o przetargu 
6.6.3. Wadium 
6.6.4. Oferta 
6.6.5. Postąpienie 
6.6.6. Nieograniczony przetarg ustny 
6.6.7. Ograniczony przetarg ustny 
6.6.8. Nieograniczony przetarg ofert 
6.6.9. Ograniczony przetarg ofert 
6.7. Okres dzierżawy nieruchomości będących w Zasobie ANR 
6.8. Czynsz za dzierżawę nieruchomości ANR 
6.9. Sposób wyceny i wykupu majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych 
6.10. Szczegółowe zasady dzierżawy gospodarstw rybackich 
6.10.1. Gospodarstwo stawowe rybackie typu karpiowego 
6.10.2. Gospodarstwo stawowe rybackie typu pstrągowego 
6.10.3. Gospodarstwa rybackie typu jeziorowego 
6.11. Rozwiązanie umów dzierżawy 
6.11.1. Uwagi wstępne 
6.11.2. Rozwiązanie umowy na wniosek dzierżawcy 
6.11.3. Rozwiązanie umowy w związku z niedotrzymaniem przez dzierżawcę warunków umowy 
6.11.4. Cesja umów dzierżawy 
6.12. Zasady wydzierżawiania gruntów w wybranych krajach europejskich 
6.12.1. Dzierżawa w Holandii 
6.12.2. Dzierżawa w Belgii 
6.12.3. Dzierżawa we Francji 
6.13. Przykładowe wzory umów dzierżawy 
 
7. Najem 
7.1. Uwagi wstępne 
7.2. Wytyczne dotyczące remontów 
7.3. Wytyczne dotyczące inwestycji 
7.4. Przykładowe wzory umów dotyczących remontów i inwestycji 
 
8. Trwały zarząd 
 
9. Administrowanie nieruchomościami 
 
10. Zamiana nieruchomości 
 
11. Inne formy gospodarowania nieruchomościami
 
11.1. Nieodpłatne przekazanie 
11.2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawu własności 
 
12. Gospodarowanie nieruchomościami mieszkaniowymi 
 
13. Przejmowanie nieruchomości na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę
 
13.1. Uwagi wstępne 
13.2. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
 
14. Gospodarowanie obiektami zabytkowymi 
14.1. Uwagi wstępne 
14.2. Przykładowe wzory umów sprzedaży nieruchomości zabytkowych 
 
15. Pytania testowe dotyczące gospodarki nieruchomościami będącymi w Zasobie AWR 
 
Wykaz literatury

  Cena:

Ilość

przechowalnia

24,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska