Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » FIZYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki. Przewodnik do ćwiczeń
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
140
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

Biofizyka jest nauką typowo interdyscyplinarną, opisującą i wykorzystującą te wiadomości z dyscyplin klasycznych, które mogą przyczynić się do wprowadzenia uogólnień w doświadczalnych naukach biologicznych. 
Celem biofizyki jest poznanie struktury układów biologicznych oraz fizyczna interpretacja ich funkcji. Do działów biofizyki zalicza się: bioenergetykę, biomechanikę, biofizykę molekularną, fizykę narządów słuchu, fizykę oka i krwiobiegu, radiobiologię, cybernetykę biologiczną, a także fizykę wpływu wszelkiego rodzaju promieniowania na organizmy żywe. Biofizyka jest oparta na syntezie wiadomości z przyrodniczych nauk podstawowych, ponadto zajmuje się analizą metod instrumentalnych służących tej syntezie w zakresie ich optymalnego wyboru. 
Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów: Weterynaryjnego, Bioinżynierii Zwierząt oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, a celem, jaki przyświecał autorom podczas jego opracowywania, było wykazanie związku między dyscyplinami biologicznymi a fizyką, przede wszystkim w zakresie metod instrumentalnych stosowanych w biologii.
Każde z ćwiczeń składa się ze wstępu dotyczącego całokształtu problematyki związanej z wykonywanym ćwiczeniem w zakresie metod pomiarowych i omawianego zjawiska. Skrypt nie jest podręcznikiem, dlatego skrótowo opisano w nim wiele poruszanych problemów. Szczegółowe wyjaśnienie tych zagadnień można znaleźć w załączonym spisie literatury. Przyswojenie wiadomości nie powinno sprawić czytelnikowi większych trudności, przy założeniu, że ma on opanowany materiał z fizyki z zakresu szkoły średniej. 
 
Spis treści:

Od autorów 
Podstawowe terminy stosowane w skrypcie 
 
1. Rachunek błędów
 
1.1. Błędy pomiarów bezpośrednich 
1.1.1. Błędy pojedynczych pomiarów 
1.2. Błędy pomiarów złożonych 
1.3. Metoda graficzna przedstawiania błędów 
 
2. Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy 
2.1. Pomiar gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru 
2.2. Pomiar gęstości ciał stałych metodą hydrostatycznego ważenia 
2.3. Pomiar gęstości surowicy krwi metodą zawiesiny i metodą opadania kropli 
 
3. Proces przenoszenia przez błony komórkowe 
3.1. Pomiar ciśnienia osmotycznego 
 
4. Metody pomiaru współczynnika napięcia powierzchniowego 
4.1. Pomiar współczynnika napięcia powierzchniowego metodą rurek włoskowatych 
4.2. Pomiar współczynnika napięcia powierzchniowego za pomocą stalagmometru 
 
5. Pomiar współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Ostwalda 
 
6. Wyznaczanie momentu bezwładności metodą dynamiczną 
 
7. Wyznaczanie zmian termodynamicznych funkcji stanu układu
 
7.1. Wyznaczanie zmiany entropii układu 
7.2. Wyznaczanie zmiany entalpii soli w procesie rozpuszczania 
 
8. Wyznaczanie stosunku Cp / Cv = X dla powietrza 
 
9. Przewodnictwo cieplne
 
9.1. Pomiar współczynnika przewodnictwa cieplnego ciał sypkich 
 
10. Pomiar wilgotności powietrza za pomocą psychrometru 
 
11. Wyznaczanie wilgotności zboża za pomocą miernika wilgotności 
 
12. Przewodnictwo struktur modelowych oraz czynnych biologicznie a elektroterapia
 
12.1. Pomiar rezystancji elektrolitu metodą mostka Wheatstone'a 
12.2. Wyznaczanie liczby przenoszenia oraz ruchliwości jonów w przewodnikach jonowych 
 
13. Wyznaczanie potencjału elektrokinetycznego koloidów 
 
14. Napięcia międzyfazowe
 
14.1. Napięcie kontaktowe 
14.1.1. Wzorcowanie termoogniwa i wyznaczanie za jego pomocą temperatury 
14.2. Różnica potencjałów na styku metal-elktrolit 
14.3. Różnica potencjałów na styku dwóch roztworów elektrolitów 
14.4. Napięcie membranowe 
14.4.1. Pomiar napięcia membranowego 
 
15. Rola elementów biernych obwodów elektrycznych w procesach modelowania podstawowych struktur biologicznych 
15.1. Badanie szeregowego układu elementów RLC 
 
16. Współczesne metody mikroskopii 
16.1. Mikroskopia optyczna 
16.1.1. Wyznaczanie powiększenia mikroskopu oraz apertury numerycznej i zdolności rozdzielczej obiektywu mikroskopu 
16.2. Mikroskopia elektronowa 
16.3. Mikroskopia rentgenowska 
16.4. Mikroskopia jonowa 
 
17. Metody pomiaru współczynnika załamania światła 
17.1. Wyznaczanie stężenia roztworów za pomocą refraktometru Abbego. Ilościowe oznaczanie białka w surowicy krwi 
17.2. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w szkle 
 
18. Polarymetria 
18.1. Pomiar stężenia substancji optycznie czynnych za pomocą polarymetru 
 
19. Niektóre zastosowania metod absorpcyjnych w naukach przyrodniczych 
19.1. Pomiar stężenia roztworów barwnych za pomocą kolorymetru fotoelektrycznego 
19.2. Pomiar widm absorpcji i stężenia ryboflawiny w roztworach wodnych za pomocą spektrofotometru 
 
20. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego 
 
21. Rola i funkcje spełniane przez pierwiastki promieniotwórcze w naukach biologicznych
 
21.1. Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowa nia y dla różnych materiałów 
 
Tablice wielkości fizycznych

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Olszewski Aleksander, Pamuła Jan
W imieniu autorów pragnę serdecznie podziękować za krytyczne uwagi, które miały miejsce w trakcie powstawania pracy, profesorom z ASP Łodzi oraz recenzentom książki prof. W. Łuczajowi Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz profesorowi G. Mazurkowi z UMCS Lublin. Niezależnie od tych uwag, wszyscy zwracali uwagę na konieczność powstania tego typu opracowania. Uważam, że to wydanie będzie swoistym testem nad opracowaniem następnej wersji książki. Muszę tu również przyznać, iż nadążanie za zmianam
Sikorski Witold
Książka prezentuje materiał wykładany w ramach przedmiotu Podstawy informatyki na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wszystkich kierunków studiów poza informatyką oraz dla osób, które nie zajmują się zawodowo informatyką,
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-25 15:32
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.