UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych


Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor: Rawa Tadeusz
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
130
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7299-752-4
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

 

Niniejsze opracowanie ma charakter poradnika metodycznego przeznaczonego dla studentów wykonujących inżynierskie i magisterskie prace dyplomowe. Ma ono konkretnego adresata. Są nim studenci Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierunków: edukacja techniczno-informatyczna, budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz technika rolnicza i leśna, studiujący zarówno w systemie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Poradnik, oprócz wskazówek specyficznych dla technicznych kierunków studiów, zawiera przede wszystkim wskazówki natury ogólnej, które mogą być przydatne także studentom innych kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także w innych różnego typu uczelniach.
Oddawany do rąk studentów poradnik stanowi swoistą próbę podpowiedzi, jak wykonywać prace dyplomowe. Celem było napisanie czegoś w rodzaju poradnika „pierwszej pomocy", który powinien pozwolić studentom na ogólne zapoznanie się z zagadnieniami niezbędnymi do realizacji pracy dyplomowej, bez konieczności zwracania się do promotora z każdym drobiazgiem. W tak krótkim opracowaniu nie sposób przedstawić szczegółowo wszystkich spraw, z jakimi zetkną się studenci przy realizacji konkretnej pracy dyplomowej. W każdym przypadku zajdzie konieczność sięgnięcia do innej literatury, która w sposób bardziej szczegółowy będzie przedstawiać interesujące studenta zagadnienie. Poradnik ma przede wszystkim wskazać sposób korzystania z odpowiedniej literatury, zmusić do własnych przemyśleń i ułatwić poszukiwanie właściwych rozwiązań. Treść poradnika obejmuje osiem rozdziałów, podzielonych na podrozdziały i punkty.


 
Spis treści:

Wprowadzenie 
 
1. Wybór tematu pracy dyplomowej
 
1.1. Wstęp 
1.2. Rodzaje i charakter prac dyplomowych 
1.3. Sformułowanie i wybór tematu 
 
2. Koncepcja realizacji pracy dyplomowej 
2.1. Wstęp 
2.2. Cel - zadanie - problem 
2.3. Faza określania 
2.4. Faza poszukiwań 
2.3. Faza realizacji 
 
3. Korzystanie z literatury przedmiotu 
3.1. Rodzaje piśmiennictwa 
3.1.1. Podział publikacji wg kryterium funkcjonalnego 
3.1.2. Publikacje badawcze 
3.1.3. Publikacje przeglądowe 
3.1.4. Publikacje dydaktyczno-naukowe 
3.1.5. Publikacje informacyjne 
3.2. Technika studiowania literatury 
3.3. Gromadzenie informacji 
 
4. Prowadzenie badań - wybrane zagadnienia metodologiczne 
4.1. Wstęp 
4.2. Metody badań naukowych 
4.2.1. Gromadzenie materiałów 
4.2.1.1. Uwagi wstępne 
4.2.1.2. Obserwacja naukowa 
4.2.1.3. Eksperyment naukowy 
4.2.2. Przetwarzanie materiałów 
4.2.2.1. Analiza i synteza 
4.2.2.2. Indukcja i dedukcja 
4.2.2.3. Ujęcia ilościowe i jakościowe 
4.2.3. Syntetyzowanie materiałów 
4.2.3.1. Uwagi wstępne 
4.2.3.2. Wyjaśnianie 
4.2.3.3. Wnioskowanie 
4.2.3.4. Dowodzenie 
4.2.3.5. Definiowanie 
4.2.3.6. Formułowanie hipotez 
4.2.3.7. Modelowanie 
4.3. Planowanie badań 
4.4. Szacowanie błędów pomiarów 
4.5. Realizacja badań 
4.6. Opracowywanie wyników 
4.7. Projektowanie inżynierskie a badania naukowe i utylitarne 
4.8. Zakończenie 
 
5. Konstrukcja pracy dyplomowej
 
5.1. Wstęp 
5.2. Rozwiązanie ogólne 
5.3. Rozwiązania szczegółowe 
5.3.1. Prace eksperymentalne 
5.3.2. Prace studyjne 
5.3.3. Prace projektowe - konstrukcyjne i technologiczne 
5.4. Zakończenie 
 
6. Opracowywanie pracy dyplomowej 
6.1. Szczegółowa struktura pracy 
6.2. Sporządzanie i opracowywanie tabel 
6.3. Wykonywanie materiałów ilustracyjnych 
6.4. Zapisywanie wzorów matematycznych 
6.5. Stosowanie jednostek miar 
6.6. Cytowanie i sporządzanie spisu literatury 
6.7. Pisanie tekstu 
6.8. Wymagania formalne dotyczące maszynopisu 
6.9. Kryteria oceny prac pisemnych 
 
7. Opracowywanie i wygłaszanie referatów 
7.1. Wstęp 
7.2. Rodzaje referatów 
7.3. Ogólne zasady opracowywania referatów 
7.3.1. Forma i treść 
7.3.2. Materiały wizualne 
7.4. Technika wygłaszania referatów 
 
8. Inne kwestie związane z realizacją prac dyplomowych
 
8.1. Rola promotora 
8.2. Seminaria i konsultacje 
8.3. Praktyka dyplomowa 
8.4. Recenzje prac dyplomowych 
8.5. Egzamin dyplomowy 
 
Bibliografia 
Aneks

  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska