UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Zasady budowy wodociągów - reprint lwowskiego wydania z roku 1914 - okładka jasna


Zasady budowy wodociągów - reprint lwowskiego wydania z roku 1914 - okładka jasna
  Cena:

przechowalnia

110,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
352
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

110,00 zł

Luksusowy reprint publikacji, wydanej w 1914 roku przez Politechniki Lwowską pt. "Zasady Budowy Wodociągów", autorstwa Prof. Zygmunta Ciechanowskiego, Prof. Maksymiliana Matakiewicza i Prof. Karola Pomianowskiego jest pierwszym polskim podręcznikiem z zakresu inżynierii sanitarnej. Słowo wstępne do reprintu napisał dr hab. inż. Jan Sozański, absolwent Politechniki Lwowskiej, który zaznacza, że "...omawiana książka, (...), w polskiej literaturze naukowo-technicznej była uznawana za dzieło wyjątkowe. Ta niezwykłość wynikała nie tylko z faktu, że jest historycznie pierwszą w polskim piśmiennictwie technicznym monografią na ten temat, a także z uwagi na kompleksowość, gruntowność i oryginalność ujęcia tematu oraz ścisłość i rzetelność, dającą podstawę do zrozumienia funkcjonowania systemów wodociągowych. Mnogość starannie dobranych przykładów rozwiązań europejskich i polskich oraz znakomite ilustracje wzbogacają treść dzieła, znacznie ułatwiając zrozumienie i przyswojenie sobie zawartych w nim informacji. Wreszcie przedstawia ona aktualny stan wiedzy wodociągowej z początku XX wieku, czyli okresu, w którym ukazała się drukiem. To wszystko stawia tę pracę w rzędzie najlepszych opracowań tego tematu na świecie, w niczym nie odbiegających od analogicznych prac ukazujących się w tamtym czasie w krajach o najbardziej wówczas rozwiniętych systemach wodociągowych jak USA, Anglia, Niemcy".

Spis treści:

Część I.
Wstęp
I. Wstępne studya wodociągowe
1. Ilość potrzebnej wody
2. Jakość wody służącej do zaopatrzenia miast
3. Występowanie wody w podziemiu
3.1. Występowaniee wód gruntowych
3.2. Źródła
3.3. Zmienność wydatności żródeł i wód gruntowych
4. Ocena wartości wody do celów, zaopatrzenia miast
5. Pomiar objętości wody potoku, żródła, lub też objętości pompowanej studni
6. Wstępne poszukiwania za wodą
7. Ruch wody gruntowej
7.1. Ruch wody w warstwie przepuszczalnej
7.2. Metody bezpośredniego pomiaru chyżości wody gruntowej
8. Metody rachunkowe
8.1. Warstwa wodonośna pozioma
8.2. Studnia artezyjska
8.3. Warstwa wodonośna pochylona
9. Metoda Thiema
10. Przykłady
II. Ujęcie wody w celu zaopatrzenia miast i czyszczenie wody
1. Ujęcie wód opadowych
2. Ujęcie wody rzecznej
2.1. Czyszczenie wody rzecznej
2.2. Osadniki
2.3. Filtry
2.4. Wykonanie filtrów
2.5. Inne rodzaje filtrów
2.6. Filtry wstępne i pospieszne
2.7. Sterylizacya, względnie dezinfekcya wody
3. Ujęcie źródeł
4. Ujęcie źródeł lub wód gruntowych zapomocq rur, studzien, kanałów, sztolni i galeryi,zbiorczych
5. Ujęcie wód gruntowych zapomocą studzien
5.1. Rurociąg lewarowy
5.2. Studnia zbiorcza
6. Odżelezianie wód gruntowych
6.1. Odżeleziacze otwarte
6.2. Odżeleziacze zamknięte

Część II.
A.Ogólne zasady założenia wodociągu
1. Wodociąg o spadzie naturalnym i o zakładzie tłoczącym
2. Podział na strefy ciśnienia
3. Wodociągi w związku ze zakładami siły i nawodnień
4. Wodociągi grupowe
B. Części składowe wodociągu

I. Przewódd główny doprowadzający
1. Uwagi ogólne
2. Obliczenie rozmiarów na zasadzie min. kosztów
2.a. Wzory na przepływ wody w rurach
2.b. Strata ciśnienia z góry określona
2.c. Strata ciśnienia nieznana
II. Sieć rozdzielcza w mieście
1. Wymagana w sieci wysokość ciśnienia
2. Ogólne podstawy obliczenia sieci
3. Metoda Luegera
4. Metoda Mannesa, Brinkhausa
5. Odmienne metody obliczania sieci
6. Materyaly używane do budowy sieci
7. Połączenia domowe
8. Objekta na sieci ulicznej
9. Roboty ziemne około kładzenia sieci
III. Zbiorniki wyrównawcze
1. Uzasadnienie potrzeby zbiorników i obliczenie pojemności
2. Rodzaje i podział zbiorników
3. Zasady budowlane
4. Zbiorniki w terenie
4.a. murowane z cegły lub kamienia
4.b. betonowe
4.c. żelazno-betonowe
1. Obliczenie statyczne ścian
2. Obliczenie stropu o kształcie kopuły
3. Opis wykonanych zbiorników
5. Zbiorniki nad terenem
a) Zasady budowlane
b) Zbiorniki żelazne typu starszego
c) Zbiorniki żelazno-betonowe
6. Urządzenia zastępujące zbiorniki nad terenem
IV. Urządzenia do pomiaru wody

Część III.
A. Zasady układania kosztorysu
1. Pojęcia wstępne
2. Ceny jednostkowe
3. Analiza cen
4. Roboty ziemne
5. Roboty murarskie i betonowe
6. Roboty ciesielskie
7. Rurociągi żelazne
B. Rzeczywiste koszta budowy wykonanych wodociągów
1. Koszta zakładowe
2. Koszta produkcyi 1 m3 wody
C. Koszta budowy poszczególnych urządzeń i wzory przybliżone obliczania kosztów
1. Studnie
2. Zbiorniki
3. Osadniki, filtry, odżeleziacze
4. Rurociągi
5. Wodomierze
D. Przykłady wykonanych kosztorysów wodociągowych
1. Kosztorys na studnię XIII i lewar w Dobrostanach (wodociąg lwowski)
2. Kosztorys na ułoienie ciągu w ulicy Grodeckiej we Lwowie
3. Kosztorys zbiornika Nowego Sącza

Część IV.
I. Urządzenia do pompowania wody
1. Uwagi ogólne
2. Pompy z popędem motorycznym
3. Urządzenia pompowe samopędowe
II. Urządzenia maszynowe pomocnicze i zakład pomp

Część V.
Postanowienia prawne i zarządzenia administracyjne

Spis Tablic:

I. Plany warstwicowe terenów wodonośnych
II. Badania hydrotechniczne (Stryj)
III. Obszar wodonośny wodociągu lwowskiego
IV. Osadniki i filtry warszawskie
V. Zakłady odżeleziania
VI. Zakład odżeleziania we Wieliczcze
VII.Zakład odżeleziania w Tarnowie
VIII. Grupa Akwisgranu
IX. Profil podłużny wodociągu grupowego
X. Zbiornik wiedeński Kobenzl i akwadukt wied
XI. Logarytmiczna tabl. do obliczania średnic ruroc
XII. Plan rewizyjny sieci rurociągu
XIII. Zbiornik Nowego Sącza i zbiornik Wydz. kraj.
XIV. Zbiornik grupy Selz-Wiesbach
XV. Zbiornik Grypowa
XVI. Zbiornik w Osnabruck
XVII. Zbiornik kolejowy w Szczucinie
XVIII. Zbiornik żelazno-betonowy Hard-Fussach
XIX. Wieża ciśnień w Warszawie
XX. Studnia XIII (wodociąg lwowski)
  Cena:

przechowalnia

110,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Dreiseitl Herbert, Geiger Wolfgang
98,00 zł
Wydawnictwo: Projprzem-EKO
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Weismann Dieter
21,00 zł
15,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Madryas Cezary, Przybyła Bogdan, Wysocki Leszek
48,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska