Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MEDYCYNA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Artroplastyka jako alternatywa spondylodezy w leczeniu dyskopatii szyjnej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 556) NOWOŚĆ!
Dostępność: Chwilowy brak towaru
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
217
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2018
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7395-799-2

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

27,00 zł

Monografia poświęcona artroplastyce szyjnej – stosunkowo nowej
metodzie operacyjnej wykorzystywanej w inwazyjnym leczeniu
schorzenia cywilizacyjnego, jakim staje się dyskopatia. Autor jest
jednym z pionierów tej metody w Polsce, dysponującym dużym
osobistym doświadczeniem opartym na ponad tysiącu szyjnych
mikrodyskektomii z dostępu przedniego, w tym kilkuset w
kombinacji z artroplastyką, z wykorzystaniem większości
dostępnych na rynku ruchomych systemów protezowania. Praca
zawiera wyczerpujące, wszechstronne i krytyczne omówienie
zagadnienia na podstawie metaanalizy danych z piśmiennictwa
i kilkunastoletniego własnego doświadczenia, prezentowanych w
szeregu referatów na krajowych i światowych konferencjach
naukowych. Autor formułuje wnioski przydatne nie tylko w ocenie
perspektyw dalszego rozwoju tej metody, ale też do wykorzystania
w codziennej lekarskiej praktyce neurochirurga i chirurga
kręgosłupa.
 
Spis treści:
 
1.  Wprowadzenie
             
2.  Dyskopatia szyjna w przebiegu spondylozy       
2.1. Wstęp         
2.2. Epidemiologia                                               
2.3. Patogeneza  
2.3.1. Ból karku              
2.3.2. Radikulopatia        
2.3.3. Mielopatia 
2.4. Obraz kliniczny         
2.4.1. Wywiad    
2.4.2. Badanie fizykalne   
2.5. Diagnostyka             
2.5.1. Standardowy radiogram     
2.5.2. Magnetyczny rezonans jądrowy (MRI)           
2.5.3. Tomografia komputerowa (CT)        
2.5.4. Badania neurofizjologiczne              
2.5.5. Iniekcje diagnostyczne       
2.5.6. Diagnostyka różnicowa       
2.6. Leczenie      
2.6.1. Leczenie zachowawcze        
2.6.2. Leczenie operacyjne
            
3. Spondylodeza z dostępu przedniego 
            
4. Choroba sąsiedniego segmentu (ASD)
            
5. Od artrodezy do artroplastyki w chirurgii biodra 
    
6. Koncepcja artroplastyki szyjnej             
6.1. Prestige      
6.2. Bryan          
6.3. PCM            
6.4. ProDisc-C    
6.5. Mobi-C        
6.6. Secure-C     
6.7. NuNec         
6.8. Triadyme-C  
    
7. Artroplastyka wielopoziomowa              
7.1. Rozwiązania wielopoziomowe             
7.1.1. Mobi-C     
7.1.2. Prestige LP           
7.2. Rozwiązania hybrydowe        

8. Kwalifikacja do artroplastyki szyjnej
            
9. Aspekty techniczne      
9.1. Biomechanika           
9.2. Technika chirurgiczna            
9.2.1. Ułożenie pacjenta  
9.2.2. Dostęp chirurgiczny i dyskektomia   
9.2.3. Osadzenie implantu            
9.2.4. Czas operacji i ekspozycja RTG        
9.3. Aspekty techniczne operacji rewizyjnych
            
10. Powikłania    
10.1. Powikłania wynikające z dostępu       
10.2. Powikłania wynikające z techniki implantacji   
10.3. Powikłania zależne od implantu
    
11. Metody oceny wyników leczenia dyskopatii szyjnej         
11.1. Indywidualna ocena kliniczna            
11.2. Cochrane Back and Neck (CBN)         
11.3. Metaanaliza w służbie EBM – metodologia      
11.3.1. Modele   
11.3.1.1. Model losowy   
11.3.1.2. Wybór modelu              
11.3.2. Heterogeniczność 
11.3.3. Miary efektu  
11.3.3.1. Ciągłe miary efektu – różnica średnich      
11.3.3.2. Dychotomiczne miary efektu – iloraz szans            
11.3.4. Analiza podgrup   
11.3.5. Przedstawianie wyników metaanalizy          
11.3.6. Tendencyjność publikacyjna 
11.3.6.1. Funnel plot  
11.3.7. Ocena ryzyka tendencyjności prac
11.3.8. Ocena jakości dowodów 
    
12.  Skuteczność kliniczna CDA  
12.1. Metaanaliza porównawcza CDA/ACDF
12.1.1. Założenia            
12.1.2. Materiał i metody
12.1.2.1. Kryteria włączenia i wyłączenia 
12.1.2.2. Przegląd piśmiennictwa 
12.1.2.3. Selekcja prac 
12.1.2.4. Zbieranie danych z prac 
12.1.2.5. Ocena ryzyka tendencyjności prac            
12.1.2.6. Wyodrębnienie i ocena jakości danych
12.1.2.7. Oceniane miary
12.1.2.8. Ocena heterogeniczności 
12.1.2.9. Ryzyko tendencyjności prac
12.1.2.10. Oprogramowanie
12.1.3. Wyniki metaanalizy
12.1.3.1. Utrata krwi podczas operacji
12.1.3.2. Czas hospitalizacji
12.1.3.3. Czas operacji
12.1.3.4. NDI po 24 miesiącach 
12.1.3.5. VAS neck po 24 miesiącach
12.1.3.6. VAS arm po 24 miesiącach 
12.1.3.7. ASD po 24 miesiącach  
12.1.3.8. Reoperacje na poziomie indeksowym
12.1.3.9. Zdarzenia niepożądane
12.1.3.10. Dysfagia/dysfonia
12.1.3.11. Różnica w zakresie przed- i pooperacyjnej wartości NDI po 24 miesiącac
12.1.3.12. Różnica w zakresie przed- i pooperacyjnej wartości VAS neck po 24 miesiącach
12.1.3.13. Różnica w zakresie przed- i pooperacyjnej wartości VAS arm po 24 miesiącach
12.1.3.14. ASD w obserwacji powyżej 60 miesięcy
12.2. Porównanie metaanalizy z wynikami własnej serii
12.2.1. ASD
12.2.2. NDI 
12.2.3. VAS neck
12.2.4. VAS arm 
12.2.5. Różnice w przed- i pooperacyjnym NDI, VAS arm i VAS neck 
12.2.6. Czas operacji 
12.3. Dyskusja
12.3.1. Omówienie wyników bieżącej analizy
12.3.1.1. ASD i operacje wtórne
12.3.1.2. Zdarzenia niepożądane
12.3.1.3. Kwestionariuszowe wyniki kliniczne
12.3.1.4. Podsumowanie omówienia wyników
12.3.2. Ryzyko stronniczości (risk of bias)
12.3.3. Certyfikacja CE i FDA 
12.3.4. Opinie towarzystw naukowych
12.3.5. Aspekty ekonomiczne
12.3.6. Refundacja przez płatników 
12.4. Wnioski
   
13. Summary

14. Wykaz skrótów

15. Wykaz podstawowych pojęć statystycznych 
15.1. Wariancja i odchylenie standardowe
15.2. Estymacja
15.3. Testowanie hipotez 
15.4. Przedział ufności
 
16.  Piśmiennictwo
   
17.  Podziękowania 
Galeria
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-23 02:27
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.