Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii. Zakres 1 i 2 NOWOŚĆ!
Dostępność: Chwilowy brak towaru
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
416
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
VII. Listopad 2018
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-60968-47-5

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

149,00 zł

"Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii" to już siódme wydanie tej popularnej wśród geodetów publikacji, pierwsze po zmianach w przepisach prawnych z lat 2011–2013! Wydanie jest praktycznie nowym przedstawieniem zagadnień związanych w uprawnieniami w geodezji i kartografii.
Opracowany przez zespól w składzie: prof. Ryszard Hycner, dr hab. Paweł Hanus, dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik i mgr inż. Piotr Benduch, pod redakcją prof. Ryszarda Hycnera podręcznik wychodzi naprzeciw tym osobom, które pragną zdobyć uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2. Celem opracowania jest jak dotychczas dostarczenie Czytelnikowi swoistego kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, przydatnego wprost dla potrzeb zdobycia uprawnień, a także służenie radą w konkretnych problemach i wątpliwościach natury geodezyjno-prawnej. Podręcznik jest połączeniem aspektów teoretycznych i praktycznych oraz zagadnień prawnych i organizacyjnych w dziedzinie geodezji i kartografii, ukierunkowanym na potrzeby uprawnień zawodowych.
Autorzy podzielili publikację na cztery części. W części I przedstawili ogólne wymagania związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych. Część II jest przedstawieniem szczegółowym wybranych przepisów prawnych dotyczących uprawnień z zakresu I i II. Z kolei cześć III służy do samodzielnego sprawdzenia nabytej wiedzy, przedstawiono tu bowiem kilkaset pytań wraz z odpowiedziami i źródłem ich pochodzenia. W kształceniu jest to jeden z lepszych sposobów uczenia, gdyż uczący się ma możliwość nie tylko przyswajania wiedzy, ale także oswajania się z formą pytań i odpowiedzi. Czwartą cześć poświęcono etyce geodety uprawnionego. Większość pytań zawartych w podręczniku tak jak w poprzednich wydaniach pochodzi od autorów. Zostały w nim przedstawione wybrane zestawy testów zastosowane na sprawdzianach, wraz z prawidłowymi odpowiedziami na pytania. Zostały także przedstawione wybrane pytania problemowe (bez odpowiedzi), choć tylko w celu ogólnego zorientowania Czytelnika w potencjalnych wymaganiach i charakterze pytań stosowanych przez komisję egzaminacyjną.
Zakres materiału obejmuje przede wszystkim problematykę obowiązującą dla zdobycia uprawnień z zakresu 1 i 2, to znaczy dla pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych i odpowiednio dla rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych. Niniejsza publikacja jest niezbędna wszystkim geodetom, którzy zdobywszy odpowiednią praktykę pragną zdobyć uprawnienia państwowe do samodzielnego wykonywania funkcji w zakresie geodezji i kartografii oraz studentom studiów geodezyjnych.

Spis treści:

Od autorów

Część I. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii – informacje ogólne i postępowanie kwalifikacyjne prowadzące do uzyskania uprawnień

1. Informacje określeń i pojęć
1.1. Skróty określeń i pojęć
1.2. Podstawy prawne w zakresie uprawnień zawodowych
1.3. Rodzaje czynności wymagających uprawnień zawodowych
1.4. Zakresy uprawnień zawodowych
1.5. Wymagania dotyczące osób ubiegających się o nadanie uprawnień
1.6. Uznawanie kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej
1.7. Odpowiedzialność geodety
1.7.1. Odpowiedzialność dyscyplinarna i możliwe sankcje
1.7.2. Odpowiedzialność cywilna i karna

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone dla uzyskiwania uprawnień przez kandydatów
2.1. Etapy postępowania
2.2. Komisja Kwalifikacyjna i Zespoły Kwalifikacyjne
2.3. Wniosek kandydata o nadanie uprawnień
2.3.1. Praktyka zawodowa kandydata
2.3.2. Rodzaje prac koniecznych do zaliczenia praktyki zawodowej
2.3.3. Przykładowe wpisy do dziennika praktyki
2.4. Część wstępna postępowania kwalifikacyjnego – weryfikacja wniosku
2.5. Część sprawdzająca postępowania kwalifikacyjnego – egzamin
2.5.1. Część pisemna ogólna
2.5.2. Część pisemna szczegółowa
2.5.3. Egzamin
2.6. Protokół z przeprowadzenia egzaminu
2.7. Decyzja o nadaniu lub odmowie nadania uprawnień oraz tryb odwoławczy

Część II. Przepisy prawne i technologiczne, których znajomość jest wymagana od kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym związanym z uprawnieniami z zakresu 1 i 2

3. Wymagania dotyczące wiedzy ogólnej kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym

4. Wykaz obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych
4.1. Charakterystyka obowiązujących przepisów prawnych
4.1.1. Przepisy z zakresu prawa administracyjnego
4.1.2. Przepisy z zakresu prawa cywilnego
4.1.3. Przepisy dotyczące administracji publicznej
4.1.4. Przepisy o znaczeniu podstawowym dla dziedziny geodezji i kartografii
4.1.5. Przepisy dotyczące rejestracji stanu prawnego nieruchomości
4.1.6. Przepisy o miarach i normalizacji
4.1.7. Przepisy prawne dotyczące terenu i działania w jego otoczeniu
4.1.8. Przepisy dotyczące Infrastruktury Informacji Przestrzennej, informatyzacji i cyfryzacji
4.1.9. Przepisy dotyczące obronności państwa i terenów zamkniętych
4.1.10. Zasób geodezyjny i kartograficzny
4.1.11. Zgłaszanie prac i przekazywanie wyników tych prac do ośrodka dokumentacji geodezyjno – kartograficznej
4.1.12. Przepisy uzupełniające

5. Polskie normy

6. Instrukcje i wytyczne techniczne (przepisy technologiczne) – uczylone
6.1. Omówienie wybranych zagadnień uchylonych instrukcji technicznych
6.2. Omówienie wybranych zagadnień uchylonych wytycznych technicznych

7. Wymagania dotyczące wiedzy szczegółowej kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym związanym z zakresem 1 uprawnień zawodowych – geodezyjne pomiary sytuacyjni – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
7.1.Obowiązujące przepisy prawne
7.1.1. Przepisy z zakresu budownictwa i obiektów budowlanych
7.1.2. Przepisy dotyczące planowania przestrzennego
7.1.3. Przepisy dotyczące dróg
7.1.4. Przepisy dotyczące sieci przesyłowych i uzbrojenia terenu

8. Wymagania dotyczące wiedzy szczegółowej kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym związanym z zakresem 2 uprawnień zawodowych – rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
8.1. Obowiązujące przepisy prawne
8.1.1. Przepisy dotyczące problematyki nieruchomości
8.1.2. Przepisy uzupełniające z zakresu katastru
8.1.3. Przepisy uzupełniające z zakresu ksiąg wieczystych
8.1.4. Procedury geodezyjno – prawne gospodarowania nieruchomości
8.1.5. Przepisy z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji szczególnych
8.1.6. Przepisy dotyczące Krajowego Zasobu Nieruchomości

9. Uchylone, wybrane przepisy prawne i technologiczne

10. Podsumowanie części II

Część III. Zastosowanie wybranych przepisów prawnych i technologicznych dla potrzeb uzyskania uprawnień zawodowych z zakresu 1 i 2

11. Przykładowe pytania z części pisemnej ogólnej egzaminu wraz z zarysem odpowiedzi

12. Przykładowe pytania z części pisemnej szczegółowej egzaminu wraz z zarysem odpowiedzi
12.1. Pytania z zakresu 1 uprawnień na przestrzeni ostatnich lat
12.2. Wybrane pytania z zakresu 1 uprawnień wraz z zarysem odpowiedzi
12.3. Pytania z zakresu 2 uprawnień na przestrzeni ostatnich lat
12.4. Wybrane pytania z zakresu 2 uprawnień wraz z zarysem odpowiedzi

Część IV. Kodeks etyki zawodowej geodety

 

Zakończenie
Literatura uzupełniająca
Notatki

Galeria
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-06-16 12:54
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.